502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Yıl 2016, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 14 - 27 2016-02-12

Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Karaman Devlet Hastanesi Örneği
Evaluation of Financial Performans in Health Organizations: The Case of Karaman State Hospital

Handan Çam [1]


Günümüzde, değişen rekabet koşulları sağlık işletmeleri üzerinde finansal ve yönetim açısından olumsuz etkilere sahiptir. İşletmeler artan rekabet ve değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmek ve belirledikleri hedeflerin hangi aşmasında oldukları tespit edebilmek için performans ölçümüne ihtiyaç duymaktadırlar. Performans ölçüm sistemleri genel olarak finansal ve finansal olmayan performans ölçümü şeklinde iki temel boyutta incelenmektedir. Kâr amacı gütmeyen işletmeler arasında gösterilen kamu hastanelerde yapılan performans ölçümleri teknik performans olarak da adlandırılan finansal olmayan verilere göre yapılmaktadır. Kamu hastanelerini kâr amacı gütmeyen işletmeler arasında sınıflandırılsa da bu işletmelerde kıt kaynaklardan yararlanmaktadır ve bu kaynakların etkin kullanımı oldukça önemlidir. Hastanelerde kaynakların ne derecede etkin kullanıldığı ve mevcut aksaklıkların tespit edilebilmesi için finansal performans ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, bir kamu kuruluşu olan Karaman Devlet Hastanesi'nin finansal performansının ölçülmesidir. Bu amaç doğrultusunda Karaman Devlet Hastanesi'nin 2003-2007 yılları arasındaki mali tabloları kullanılarak oran analizi yapılmıştır. Daha sonra ise oranlar arasındaki sapmalar tespit edilerek, bu sapmaların nedenleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Today, changing competition conditions have negatif managerial and financial impacts on healt organization. Organization need performans measurement systems for adapting themselves to increasing competition and changing enviromental conditions, determining the stage of the targets which is constructed according to their goals in the applications. Performans measurement systems are analized two size, first size is financial performans measurement and the other size is non-financial performans measurement. Performans measurement in state hospitals as is knomn non-profit organization based on non-financial perfomans measurement. State hospitals are non-profit organizations but this oragnaizations have to use efficient their sources. Also efficient usage of sources are very important for organizations. Organizations have to apply financial performans measurement because of using efficient sources and determining existent problems.
The main aims of this study are to measure financial performans of Karaman State Hospital. For this purpose, we applied ratio analysis between the years of 2003-2007 financial statements of Karaman State Hospital. And than, we try to determine among the ratios variances and to reveal this variances causes.

 • Akdoğan, Nalan - Nejat Tenker (2001), Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Cenger, Hatice (2006), Genel İşletme Performansı ve Finansal Performans İlişkisi – Çimento Sektöründe Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Ceylan, Ali (2001), İşletmelerde Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.
 • Çam, A. Veli (2013). “Politik Riskin Firma Değeri İle İlişkisi: İMKB’ye Kayıtlı Firmalar Üzerinde bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15(1), 109-122.
 • Çınar, Tayfun (2005), “Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi” Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2, ss. 27-39.
 • De Toni A. – Stefano, Tonchia (2001) “Performance Measurement Systems Models, Characteristics and Measures”, International Journal of Operations&Production Management, 21(1-2), 46-71.
 • Helvacı, M. Akif (2002), “Performans Yönetimi Sürecinde Değerlendirmenin Önemi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), ss.155-169.
 • James C. Van Horne (1988), Financial Mangemenet and Policy, New Jersey: Prentice Hall.
 • Kıngır, Said - Erkan Taşkıran (2006), “Performans Değerlendirme Çalışmalarına İlişkin İşgören Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma” Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(1), 197-198.
 • Okka, Osman (2006), Finansal Yönetime Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Örs, Hüsniye (2007), “Hizmet Sektöründe Rekabet Stratejisi Aracı Olarak İlişki Kalitesi: Ölçülmesi ve Müşteri Memnuniyeti İle İlişkisi” Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, ss.51-65.
 • Özen, Üstün (2002), “Uygulama Yazılımlarının Kurum İçerisinde Hazırlanması Ya Da Satın alınması İçin Karar Destek Çatısı Oluşturulması: Hastane Otomasyonu Alımının Değerlendirilmesi” C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), ss.47-57.
 • Özgülbaş, Nermin - Aysun, Bayram (2002), “Hastanelerin Finansal Başarısızlığında Çalışma Sermayesi Yönetiminin Rolünün Tespiti: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Bir Uygulama” 5. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eskişehir, 16-19.
 • Pinches, George E. (1996), Essentials of Financial Management, (5th Edition), USA: Harper Collins College Publishers.
 • Şahin, İsmet - Hacer Özgen (2001), “Sağlık Bakanlığı İl Devlet Hastanelerinin Karşılaştırılmalı Verimlilik Analizi” Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5(3), ss. 46-61.
 • Top, Mehmet - H. Hüseyin Yıldırım (2000), “TCDD Ankara Hastanesi’nde Maliyet-Performans Analizi: 1996 Yılı Verilerine Dayalı Bir Uygulama”, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Mayıs ss.20-21.
 • Weston, J. Fred – E. Thomas Copeland (1992), Managerial Finance, (9th Edition), Florida: The Dryden Press.
 • Zvı Bıdie - Metron Robert C. (2000), Finance, New Jersey: Prentice Hall Inc.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Handan Çam

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Şubat 2016

Bibtex @araştırma makalesi { isrjournal245515, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {14 - 27}, doi = {10.23834/isrjournal.245515}, title = {Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Karaman Devlet Hastanesi Örneği}, key = {cite}, author = {Çam, Handan} }
APA Çam, H . (2016). Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Karaman Devlet Hastanesi Örneği. The Journal of International Scientific Researches , 1 (1) , 14-27 . DOI: 10.23834/isrjournal.245515
MLA Çam, H . "Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Karaman Devlet Hastanesi Örneği". The Journal of International Scientific Researches 1 (2016 ): 14-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isrjournal/issue/23614/245515>
Chicago Çam, H . "Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Karaman Devlet Hastanesi Örneği". The Journal of International Scientific Researches 1 (2016 ): 14-27
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Karaman Devlet Hastanesi Örneği AU - Handan Çam Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.245515 DO - 10.23834/isrjournal.245515 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 27 VL - 1 IS - 1 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.245515 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.245515 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Karaman Devlet Hastanesi Örneği %A Handan Çam %T Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Karaman Devlet Hastanesi Örneği %D 2016 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 1 %N 1 %R doi: 10.23834/isrjournal.245515 %U 10.23834/isrjournal.245515
ISNAD Çam, Handan . "Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Karaman Devlet Hastanesi Örneği". The Journal of International Scientific Researches 1 / 1 (Şubat 2016): 14-27 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.245515
AMA Çam H . Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Karaman Devlet Hastanesi Örneği. ISRjournal. 2016; 1(1): 14-27.
Vancouver Çam H . Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Karaman Devlet Hastanesi Örneği. The Journal of International Scientific Researches. 2016; 1(1): 27-14.