Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Study About The Validity and Reliability of Ethical Position Scale

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 3, 7 - 15, 15.11.2016
https://doi.org/10.23834/isrjournal.270696

Öz

Ethical positions are seen as one of the most important indicatives of evaluations and assessments of individuals about ethical issues. This scale which has a broad and common usage in studies in the field of Psychology, is started to be used in management and marketing. But since the scale consists of complicated and inexplicable expressions and statements, it causes problems in validity and reliability manner. The aim of this study is to make contribution to the validity and reliability studies about Ethical Position Scale which is commonly used in business and consumers’ behaviors in literature. Data that were collected by survey method within the scope of research were analyzed by using SPSS and AMOS statistical package programs. Data that were obtained as a result of analyses were subjected to the confirmatory factor analysis. As in the original scale, it was precipitated that the scale could be used as a two-dimensional scale such as idealism and relativism.

Kaynakça

  • -

Etik Pozisyon Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliğine İlişkin Bir Çalışma

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 3, 7 - 15, 15.11.2016
https://doi.org/10.23834/isrjournal.270696

Öz

Etik pozisyonlar, bireylerin etik konulara ilişkin değerlendirmelerinin önemli belirleyicilerinden birisi olarak görülmektedir. Psikoloji alanında çalışmalarda kullanılan yaygın kullanım alanı bulan ölçek, son yıllarda yönetim ve pazarlama alanlarında da kullanılmaya başlamıştır. Ancak ölçeğin karmaşık ve anlaşılması zor ifadelerden oluşması geçerlilik ve güvenilirlik sorunları yaşanmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, literatürde işletme ve tüketici davranışlarına ilişkin çalışmalarda kullanımı giderek artan Etik Pozisyon Ölçeği’ne ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Araştırma kapsamında anket yöntemi ile toplanan veriler SPSS ve AMOS istatistik paket programları ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Ölçeğin orijinalinde olduğu gibi idealizm ve rölativizm olmak üzere iki boyutlu bir ölçek olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynakça

  • -

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat BURUCUOĞLU>


Evrim ERDOĞAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Burucuoğlu, M. & Erdoğan, E. (2016). A Study About The Validity and Reliability of Ethical Position Scale . The Journal of International Scientific Researches , 1 (3) , 7-15 . DOI: 10.23834/isrjournal.270696