Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Vergi Uygulamalarında Ekinlik Sorunu

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 3, 26 - 42, 15.11.2016
https://doi.org/10.23834/isrjournal.270699

Öz

Vergiler, kamu maliyesi içerisinde önemli bir başlığı teşkil oluştururlar. Vergilerin bu önemi hem kamu hizmetlerinin finansmanı, hem de mali dengelerin tesis edilebilmesinden gelir. Bu anlamda etkin olmayan bir vergi sistemi, ekonomik ve mali politikaların sürdürülebilmesinde engel oluşturacaktır. Bu doğrultuda çalışma ile Türkiye’deki vergi uygulamalarının etkin olup olmadığını tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Konu hem vergi gelirlerinin etkin kullanımı, hem de vergi toplama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini içermektedir. Elde edilen sonuçlar Türkiye’de son dönemde hayata geçirilen mali reformların kamu kaynaklarının toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda etkin bir şekilde kullanımında yararlı olduğu yönündedir. Ancak vergilerin toplanması noktasında aynı etkinlikten bahsetmek güç olup, mükellefin vergiye gönüllü uyumunu arttıracak politikalara daha fazla ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

  • -

Efficiency Problem of Tax Applications in Turkey

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 3, 26 - 42, 15.11.2016
https://doi.org/10.23834/isrjournal.270699

Öz

Taxes constitute an important topic in the public finance. This importance of taxes is result of financing of public services and balancing the budget. Thus an ineffective tax system will create obstacles to the sustainability of economic and fiscal policy. In this context, it is aimed to determine whether the effect of the tax practice in Turkey by this study. The subject includes effective using and effective collecting of tax revenues. It is found that recent fiscal reforms in Turkey ensure effectively using of public revenues for social needs. But it is difficult to claim the same conclusion for tax collecting. So that public authorities must focus on increasing of taxpayer’s voluntary compliance.

Kaynakça

  • -

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammet ŞAHİN>

Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Şahin, M. (2016). Efficiency Problem of Tax Applications in Turkey . The Journal of International Scientific Researches , 1 (3) , 26-42 . DOI: 10.23834/isrjournal.270699