Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Althusser’in İdeoloji Kavramı Bağlamında “Operasyon Argo” Filminin Analizi

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 3, 55 - 71, 15.11.2016
https://doi.org/10.23834/isrjournal.270701

Öz

Amerika Birleşik Devletleri kendi hegemonyasını ve ideolojisini oluşturmak için ve politik söylemini güçlendirmek için kitle iletişim araçlarını etkili bir biçimde kullanmaktadır. Hollywood sineması bu kitle iletişim araçları içerisinde büyük bir önem arz ederek, politik söylemin, ideolojik ve hegemonik yapının oluşturulmasında etkili bir araç olarak öne çıkmaktadır. Bu incelemede Van Dijk’in ideolojik söylem analiz yöntemi kullanılarak ABD’nin kendi söylemini Hollywood filmleri aracılığıyla nasıl kitlelere ilettiği ve de belirli toplum veya toplulukların kendi küresel amaçları bağlamında nasıl hedef gösterdiğine ulaşılamaya çalışılmıştır.

Kaynakça

  • -

The Analysis of The Film “Argo” in The Context of Althusser Concept “Ideology”

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 3, 55 - 71, 15.11.2016
https://doi.org/10.23834/isrjournal.270701

Öz

USA has effectively used the mass media in order to constitute its own hegemony and ideology and to strenghten its political discourse. Hollywood cinema, which has crucial importance among these media, comes to the forefront as an influential instrument in generating the political discourse and ideological and hegemonic construction. In this paper, by using Van Dijk’s political discourse analysis method it is aimed to analyse how Hollywood films manipulate masses through the discourses and how they fictionalise the viewers in the context of their own global targets.  

Kaynakça

  • -

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

M. Said TUĞCU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Tuğcu, M. S. (2016). The Analysis of The Film “Argo” in The Context of Althusser Concept “Ideology” . The Journal of International Scientific Researches , 1 (3) , 55-71 . DOI: 10.23834/isrjournal.270701