Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Osmanlı Düşüncesinde İktisat Fikri: Layihalar ve Ahmet Cevdet Paşa Özelinde İnhitatçı İktisat Düşüncesinin Evrimi

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 3, 72 - 85, 15.11.2016
https://doi.org/10.23834/isrjournal.270702

Öz

Osmanlı siyaset ve toplum düşüncesinde iktisat fikri zaman içerisinde peyderpey yer edinmiştir. Osmanlı düzeninin bozulmaya yüz tuttuğu 16. yy.dan itibaren siyasetname ve layihalarda bozulan düzeni tekrardan ihdas etmeye yönelik fikirler 19. yy’ın başından itibaren vurguyu siyasi erkten ziyade iktisadi etkenlere yapmaya başlamışlardır. Modernleşmenin iyice hissedildiği 19. yy’ın ikinci yarısında ise vurgu tamamen iktisadi alana kaymıştır.

Düzenin bozulmasının “inhitat” kavramıyla açıklandığı Osmanlı düşüncesinde güçlü bir ibn-i Haldun etkisi görülmektedir. Bu düşünce geleneğinin önemli bir temsilcisi sayılan Ahmet Cevdet Paşa’nın görüşleri çerçevesinde inhitatçı gelenekte sosyal değişmenin parametrelerinde meydana gelen dönüşüm tartışılmaya çalışılacaktır.

Kaynakça

  • -

The Idea of Economics in Ottoman Thought: The Evolution of Inhitatçı Economist Thought Special to Layihalar and Ahmet Cevdet Pasha

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 3, 72 - 85, 15.11.2016
https://doi.org/10.23834/isrjournal.270702

Öz

The idea of economics in Ottoman politics and society's thinking has taken place in time. From the 16th century when the Ottoman order was in ruins, ideas for creating layoffs has began to emphasize political factors rather than economic factors from the beginning of the 19th century. In the second half of the 19th century, when the modernization was felt well, the emphasis shifted completely to the economic field.

A strong ibn-i Haldun effect is observed in the Ottoman thought, which is explained by the concept of "inhitat". Within the framework of the views of Ahmet Cevdet Pasha, who is considered to be an important representative of this thought tradition, the transformation that takes place in the parameters of the social change in the inhitat tradition will be tried to be discussed.

Kaynakça

  • -

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hacı SARI>
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Sarı, H. (2016). The Idea of Economics in Ottoman Thought: The Evolution of Inhitatçı Economist Thought Special to Layihalar and Ahmet Cevdet Pasha . The Journal of International Scientific Researches , 1 (3) , 72-85 . DOI: 10.23834/isrjournal.270702