Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 5, Sayfalar 52 - 67 2017-04-25

Tüketici Satın Alma Davranışının Marka Tercihine Etkisi: Kadınlar Üzerine Bir Araştırma
The Effect of Customers’ Buying Behavior on Brand Choice: A Study on Women

Emre Ş. ASLAN [1] , Feryat Alkan [2]


Günümüzde markalar, gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmişlerdir. Üretici için rekabet avantajı sunan markaların tercih edilmesinde birçok faktör rol oynamaktadır. Bunlardan birisi de tüketici satın alma davranışıdır. Diğer taraftan modernleşmeyle birlikte sosyal, siyasal ve ekonomik hayat içerisinde daha aktif rol almaya başlayan kadınlar, hangi ürün, hizmet veya markanın tercih edileceğine karar verme noktasında da etkin bir konuma gelmişlerdir.

Tüketici satın alma davranışının marka tercihine nasıl bir etkide bulunduğunu ölçmeyi amaçlayan bu çalışma, değişen Pazar koşullarında markaların tercih edilmesinde satın alma davranışının nasıl bir etkide bulunduğu üzerine odaklanmaktadır.

Günümüz koşullarında marka tercihinde önemli bir rol üstlenen kadınlar üzerine gerçekleştirilen bir araştırmayı içeren bu çalışma, yeni teknolojilerle birlikte ortaya çıkan yeni tüketici anlayışının satın alma davranışlarının marka tercihine nasıl bir etkide bulunduğunu araştırmayı amaçlamaktadır. Survey (anket) tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada elde edilen veriler regresyon, frekans, faktör ve oneway anova analizine tabi tutulmuştur. 

Today, brand is an integral part of daily life. Many factors play a role on brands choice that offering competitive advantage. One of them is customers’ buying behavior. On the other hand with modernization, women begin to take role in social, political and economical life. So women have come into active position to choice about which product, service or brands to buy

This study aims to measure how consumer buying behavior effects to brand choice and focus on how market conditions effects brands choice.

This study contains a reseach on womens who has very important role in brand choice in today’s conditions. So this study aims find out how customers’ buying behavior effected by new costumers approach that emerged with new communications tecnology on brands choice. The survey techniques  used in this study and the surveys analised with regression, frekans, factor and onveway anova all data. 

  • Albayrak, Ali Sait (2006). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara, Nesil Yayınları.
  • Aslan, Emre Ş. (2014) Marka 2.0 Stratejileri Bağlamında Global Markaların Sosyal Medyada Gündem Belirlemesi: Markaların 2.0 Gündemi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Doktora Tezi. Ankara.
  • Aslan, Emre Ş. ve Güllüpunar, Hasan (2016). The Effect of Brand Trust on Consumers’ Buying Behavior: A Study on Forum Trabzon Shopping Center Consumers, Editor: Aydemir Okay, Trust in Communication Management, Peter Lang Academic Research, Frankfurt am Main.
  • Baudrillard, Jean (2010). Tüketim Toplumu, Söylence Yapıları, Çev: Hazal Deliceçaylı ve Ferda Keskin), Dördüncü Basım, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
  • Berksoy, Taner ve Kongar, Emre (1992). İstanbul Halkının Dayanıklı Tüketim Malları Sahipliği ve Edinme Biçimleri, Yayın No: 1992:15, İstanbul Ticaret odası, İstanbul. http://www.ito.org.tr/itoyayin/ 0004618.pdf
  • Borça, Güven (2007). Bu topraklardan Dünya Markası Çıkar mı?, 9. Basım, MediaCat, İstanbul.
  • Bozkurt, İzzet (2004). İletişim Odaklı Pazarlama: Tüketiciden Müşteri Yaratmak, MediaCat Akademi, İstanbul.
  • Broadbent, Simon (2003). Hesap Verebilen Reklam, Çev: Haluk Mesci, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul.
  • Bruce, Duncan ve Harvey, David (2010). Marka Bilmecesi, Çev: Aslı Özer, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
  • Civelek, Mustafa Emre (2009). İnternet Çağı Dinamikleri, Beta Basım, İstanbul.
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emre Ş. ASLAN
Ülke: Turkey


Yazar: Feryat Alkan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Nisan 2017

Bibtex @araştırma makalesi { isrjournal304335, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {52 - 67}, doi = {10.23834/isrjournal.304335}, title = {The Effect of Customers’ Buying Behavior on Brand Choice: A Study on Women}, key = {cite}, author = {ASLAN, Emre Ş. and Alkan, Feryat} }
APA ASLAN, E , Alkan, F . (2017). The Effect of Customers’ Buying Behavior on Brand Choice: A Study on Women. The Journal of International Scientific Researches , 2 (5) , 52-67 . DOI: 10.23834/isrjournal.304335
MLA ASLAN, E , Alkan, F . "The Effect of Customers’ Buying Behavior on Brand Choice: A Study on Women". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 52-67 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isrjournal/issue/28843/304335>
Chicago ASLAN, E , Alkan, F . "The Effect of Customers’ Buying Behavior on Brand Choice: A Study on Women". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 52-67
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Customers’ Buying Behavior on Brand Choice: A Study on Women AU - Emre Ş. ASLAN , Feryat Alkan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.304335 DO - 10.23834/isrjournal.304335 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 67 VL - 2 IS - 5 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.304335 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.304335 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches The Effect of Customers’ Buying Behavior on Brand Choice: A Study on Women %A Emre Ş. ASLAN , Feryat Alkan %T The Effect of Customers’ Buying Behavior on Brand Choice: A Study on Women %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 5 %R doi: 10.23834/isrjournal.304335 %U 10.23834/isrjournal.304335
ISNAD ASLAN, Emre Ş. , Alkan, Feryat . "The Effect of Customers’ Buying Behavior on Brand Choice: A Study on Women". The Journal of International Scientific Researches 2 / 5 (Nisan 2017): 52-67 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.304335
AMA ASLAN E , Alkan F . The Effect of Customers’ Buying Behavior on Brand Choice: A Study on Women. ISRjournal. 2017; 2(5): 52-67.
Vancouver ASLAN E , Alkan F . The Effect of Customers’ Buying Behavior on Brand Choice: A Study on Women. The Journal of International Scientific Researches. 2017; 2(5): 67-52.