Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Determining The Perceptions of Distant Higher Education Students on Educational Dimension of Social Media and Their Social Media Use for Educational Purposes

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 64 - 72, 05.04.2018
https://doi.org/10.23834/isrjournal.403692

Öz

The purpose of this study is to determine how distance
education students use social media for educational purposes. In this context,
Atatürk University Open Faculty students were determined as the population, and
587 students were included in the sampling. Data from students were collected
by questionnaire. Within the scope of the aim, factor analysis, descriptive and
relational analyzes were applied to the data, and the results were evaluated.
In general, it is seen that students use social media more for communication
and socialization purposes. It is also seen that students use social media as a
part of their education because video and text-type materials and questions
asked in previous exams are shared intensively on social media. As a result, it
can be said that there is a meaningful relationship between perceptions about
the educational dimension of social media and the time spent on social media on
a daily basis.

Kaynakça

 • Ajjan, H. & Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt web 2.0 technologies: Theory and empirical tests, Internet and Higher Education, 11, 71–80.
 • Altunışık, R., Coskun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya: Sakarya Kitabevi
 • Anderson, T., Poellhuber, B., & McKerlich, R. (2010). Self-paced learners meet social software: An exploration of learners’ attitudes, expectations and experience. Online Journal of Distance Learning Administration, 13(3).
 • Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of ComputerMediated Communication, 13(1), 210-230.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Handbook for social science data analysis. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Caraher, K., & Braselman, M. (2010). The 2010 21st-Century Campus Report: Campus 2.0. 2010 CDW Government LLC. Retrieved July 26, 2010 from http://webobjects.cdw.com/webobjects/media/pdf/newsroom/CDWG-21st-Century-Campus-Report-0710.pdf, (05.05.2017)
 • Hinkin, T. R. (1998). A brief tutorial on the development of measures for use in survey questionnaires. Organizational Research Methods, 1(1): 104-121
 • Hung, H. T., & Yuen, S. C. Y. (2010). Educational use of social networking technology in higher education. Teaching in higher education, 15(6), 703-714.
 • Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K., & Chew, E. (2010). Get out of MySpace!. Computers & Education, 54(3), 776-782.
 • Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A., & Zickuhr, K. (2010). Social Media & Mobile Internet Use among Teens and Young Adults. Millennials. Pew internet & American life project.
 • Lin, M.F.G., Hoffman, E.S. & Borengasser, C. (2013). Is social media too social for class? A case study of Twitter use. TechTrends, 57(2), 39-45.
 • Madge, C., Meek, J., Wellens, J., & Hooley, T. (2009). Facebook, social integration and informal learning at university:‘It is more for socialising and talking to friends about work than for actually doing work’. Learning, Media and Technology, 34(2), 141-155.
 • Onyebuchi, E. E., (2009) Making Sense of Web 2.0 Technology: Do European Students Use The Social Media Applications For Educational Goals?, Master’s Thesis in Communication Studies, http://essay.utwente.nl/59499/1/scriptie_E_Eze.p df,
 • Öztürk, M., & Akgün, Ö. E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 49-67.
 • Öztürk, M., & Akgün, Ö. E. (2013). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım siteleriyle ilgili görüşlerinin demografik özellikleri açısından incelenmesi.Park, C.H. & Kim, Y.J. (2013). Intensity of social network use by involvement: A study of young Chinese users. International Journal of Business and Management, 8(6), 22-33.
 • Sarsar, F., Başbay, M., & Başbay, A. (2015). Öğrenme-öğretme sürecinde sosyal medya kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).
 • Stansbury, M. (2011). Ten ways schools are using social media effectively. eSchool News. http://www. eschoolnews. com/2011/10/21/ten-ways-schools-are-using-social-media-effectively/3/], Retrieved on June, 6, 2013.
 • Selwyn, N. (2009). Faceworking: exploring students' education‐related use of Facebook. Learning, Media and Technology, 34(2), 157-174.

Uzaktan Yükseköğretim Öğrencilerinin Sosyal Medyanın Eğitim Boyutu Konusundaki Algıları ve Eğitim Amaçlı Sosyal Medya Kullanımlarının Belirlenmesi

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 64 - 72, 05.04.2018
https://doi.org/10.23834/isrjournal.403692

Öz

Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim yoluyla
eğitim alan öğrencilerin sosyal medyadan eğitim amaçlı olarak nasıl
yararlandıklarını belirlemektir. Bu bağlamda Atatürk Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi öğrencileri hedef kütle olarak belirlenmiş ve örnekleme 587 öğrenci
dahil edilmiştir. Öğrencilerden veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Amaç
kapsamında veri setine faktör analizi, tanımlayıcı ve ilişkisel analizler
uygulanarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde,
öğrencilerin sosyal medyayı daha çok iletişim ve sosyalleşme amaçlı kullandığı
görülmektedir. Ancak, video ve metin türündeki Açıköğretim materyallerinin ve
daha önceki sınavlarda sorulan soruların yoğun bir şekilde sosyal medya
üzerinde paylaşılması nedeniyle öğrencilerin eğitimlerinin bir parçası olarak
sosyal medyayı yoğun olarak kullandıkları da görülmektedir. Sonuç olarak,
özellikle günlük olarak sosyal medyada harcanan zamanla sosyal medyanın eğitim boyutu
hakkındaki algılar arasında anlamla bir ilişki olduğu da söylenebilir.

Kaynakça

 • Ajjan, H. & Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt web 2.0 technologies: Theory and empirical tests, Internet and Higher Education, 11, 71–80.
 • Altunışık, R., Coskun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya: Sakarya Kitabevi
 • Anderson, T., Poellhuber, B., & McKerlich, R. (2010). Self-paced learners meet social software: An exploration of learners’ attitudes, expectations and experience. Online Journal of Distance Learning Administration, 13(3).
 • Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of ComputerMediated Communication, 13(1), 210-230.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Handbook for social science data analysis. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Caraher, K., & Braselman, M. (2010). The 2010 21st-Century Campus Report: Campus 2.0. 2010 CDW Government LLC. Retrieved July 26, 2010 from http://webobjects.cdw.com/webobjects/media/pdf/newsroom/CDWG-21st-Century-Campus-Report-0710.pdf, (05.05.2017)
 • Hinkin, T. R. (1998). A brief tutorial on the development of measures for use in survey questionnaires. Organizational Research Methods, 1(1): 104-121
 • Hung, H. T., & Yuen, S. C. Y. (2010). Educational use of social networking technology in higher education. Teaching in higher education, 15(6), 703-714.
 • Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K., & Chew, E. (2010). Get out of MySpace!. Computers & Education, 54(3), 776-782.
 • Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A., & Zickuhr, K. (2010). Social Media & Mobile Internet Use among Teens and Young Adults. Millennials. Pew internet & American life project.
 • Lin, M.F.G., Hoffman, E.S. & Borengasser, C. (2013). Is social media too social for class? A case study of Twitter use. TechTrends, 57(2), 39-45.
 • Madge, C., Meek, J., Wellens, J., & Hooley, T. (2009). Facebook, social integration and informal learning at university:‘It is more for socialising and talking to friends about work than for actually doing work’. Learning, Media and Technology, 34(2), 141-155.
 • Onyebuchi, E. E., (2009) Making Sense of Web 2.0 Technology: Do European Students Use The Social Media Applications For Educational Goals?, Master’s Thesis in Communication Studies, http://essay.utwente.nl/59499/1/scriptie_E_Eze.p df,
 • Öztürk, M., & Akgün, Ö. E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 49-67.
 • Öztürk, M., & Akgün, Ö. E. (2013). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım siteleriyle ilgili görüşlerinin demografik özellikleri açısından incelenmesi.Park, C.H. & Kim, Y.J. (2013). Intensity of social network use by involvement: A study of young Chinese users. International Journal of Business and Management, 8(6), 22-33.
 • Sarsar, F., Başbay, M., & Başbay, A. (2015). Öğrenme-öğretme sürecinde sosyal medya kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).
 • Stansbury, M. (2011). Ten ways schools are using social media effectively. eSchool News. http://www. eschoolnews. com/2011/10/21/ten-ways-schools-are-using-social-media-effectively/3/], Retrieved on June, 6, 2013.
 • Selwyn, N. (2009). Faceworking: exploring students' education‐related use of Facebook. Learning, Media and Technology, 34(2), 157-174.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Üstün Özen Bu kişi benim 0000-0003-0982-2919

Handan Çam 0000-0003-0982-2919

Dilara Can Bu kişi benim 0000-0003-0982-2919

Özge Dönmez Bu kişi benim 0000-0003-0982-2919

Yayımlanma Tarihi 5 Nisan 2018
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özen, Ü., Çam, H., Can, D., Dönmez, Ö. (2018). Uzaktan Yükseköğretim Öğrencilerinin Sosyal Medyanın Eğitim Boyutu Konusundaki Algıları ve Eğitim Amaçlı Sosyal Medya Kullanımlarının Belirlenmesi. The Journal of International Scientific Researches, 3(1), 64-72. https://doi.org/10.23834/isrjournal.403692