Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Grunig ve Hunt Halkla İlişkiler Modelleri Çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Spotlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 148 - 156, 27.04.2018
https://doi.org/10.23834/isrjournal.379494

Öz

    Halkla ilişkiler
kavramı iyi niyete dayalı ilişkiler geliştirme temeline dayanması ve doğruluk,
dürüstlük ilkeleri kapsamında çalışmalarını yürütmesi nedeniyle günümüzde önemi
gittikçe artan kavramlar arasında yer almaktadır. Zira halkla ilişkiler yapısı
gereği inandırıcılığı yüksek olan iletişim uygulamaları arasında bulunmaktadır.
Bu çalışma çağdaş polislik hizmetleri kapsamında yararlanılan halkla ilişkiler
uygulamalarını konu edinmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafınca yayınlanan
kamu spotlarını Grunig ve Hunt halkla ilişkiler modelleri perspektifinden
incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın evrenini 2017 yılında yayınlanan güncel
kamu spotları oluşturmakla birlikte çalışmanın örneklemi 140 terör ihbar hattı
ve iletişim yolu ile dolandırıcılık kamu spotları ile sınırlandırılmıştır.
Çalışma kapsamında kamu spotlarının içeriğinin incelenmesinde İngiliz Kültürel
Çalışmacı Stuart Hall'ın yönteminden faydalanılmıştır. Yapılan inceleme
neticesinde kamu spotlarında çift yönlü asimetrik model izleri bulunmakla
birlikte halka doğru haber verme ve dürüstlük esasına dayanan kamuyu
bilgilendirme modelinin ağırlık bastığı saptanmıştır.

Kaynakça

 • Kaynakça Asna, A. (2012). Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler, İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Becerikli, S. Y. (2006). Uluslararası Halkla İlişkiler Alanına İlişkin Bir Tanım ve Model Arayışı. Amme İdaresi Dergisi, 39 (3), 55-69.
 • Becerikli, S. Y. (2008). Ve Halkla İlişkiler, Ankara: Karınca Yayınları.
 • Bıçakçı, İ. (2016). Halkla İlişkilerin Kurmaca Dünyası ve Hakikatin Direnişi, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Can, A. (2012). Halkla İlişkiler Mi Yoksa Olumlu İmaj ve Gerçeklik Mimarlığı Mı?. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 75-84.
 • Çamdereli, M. (2000). Halkla İlişkiler, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Dağtaş, B. (2003). Reklamı Okumak, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Erdoğan, İ. (2014). Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, 3. Baskı, Ankara: Erk Yayınları.
 • Geçikli, F. (2013). Halkla İlişkiler ve İletişim, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Gruning, J. E. (2005). Halkla İlişkilerde ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, (Çev: Elif Özsayar), İstanbul: Rota Yayınları.
 • Kazancı, M. (2004). Kamu ve Özel Kesimlerde Halkla İlişkiler, 5.Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
 • Kazancı, M. (2009). Kamu ve Özel Kesimlerde Halkla İlişkiler, 8.Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
 • Kuloğlu, G. (2004). Polis Halk İşbirliği. Polis Dergisi EGM Yayınları, (42), 52-63.
 • Letang, J. & Pieczka, M. (2002). Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, (Çev. Sema Yıldırım Becerikli ve diğ.) Ankara: Vadi Yayınları.
 • Okay, A. & Okay, A. (2014). Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, 7.Basım, İstanbul: Der Yayınları.
 • Özkan, A. (2009). Halkla İlişkiler Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • Peltekoğlu, F. B. (2012). Halkla İlişkiler Nedir, 7.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Sepetçi, T. (2012). Toplum Kültürünün Uygulanan Halkla İlişkiler Modellerine Etkisi Türkiye’deki Devlet Ve Vakıf Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 28(7), 4722-4748.
 • Tarhan, A. (2012). Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya Uygulamalarına Halkla İlişkiler Modellerinden Bakmak. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (35), 79-101.
 • Tortop, N. (1990). Halkla İlişkiler, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Matbaası.

A Research on The Investigation of Public Spots General Directorate of Security Affairs in Grunig and Hunt Public Relations Models Framework

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 148 - 156, 27.04.2018
https://doi.org/10.23834/isrjournal.379494

Öz

    The
concept of public relations is among the increasingly important concepts
nowadays because it relies on the basis of development of good intentions, and
because it conducts its work under the principles of integrity and honesty.
Because there are communicative practices which are highly credible for the
structure of relations with the public. This study is subject to public
relations practices that are utilized in the scope of contemporary policing
services. By the General Directorate of Security aims to examine the public
spots published from the perspectives of Grunig and Hunt public relations models.
To create
current public spots published in 2017, the universe of study, the example of
working together is limited to the public spots of fraud with the 140 terror
tip line and communication way. In the study,
the content of public spots was utilized by the British Cultural
Theorist
Stuart Hall's method. As a result of the examination, there are two asymmetric
model traces in public spots, while the public information model based on the
principle of honesty and reporting to the public is found to be weighted. 

Kaynakça

 • Kaynakça Asna, A. (2012). Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler, İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Becerikli, S. Y. (2006). Uluslararası Halkla İlişkiler Alanına İlişkin Bir Tanım ve Model Arayışı. Amme İdaresi Dergisi, 39 (3), 55-69.
 • Becerikli, S. Y. (2008). Ve Halkla İlişkiler, Ankara: Karınca Yayınları.
 • Bıçakçı, İ. (2016). Halkla İlişkilerin Kurmaca Dünyası ve Hakikatin Direnişi, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Can, A. (2012). Halkla İlişkiler Mi Yoksa Olumlu İmaj ve Gerçeklik Mimarlığı Mı?. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 75-84.
 • Çamdereli, M. (2000). Halkla İlişkiler, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Dağtaş, B. (2003). Reklamı Okumak, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Erdoğan, İ. (2014). Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, 3. Baskı, Ankara: Erk Yayınları.
 • Geçikli, F. (2013). Halkla İlişkiler ve İletişim, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Gruning, J. E. (2005). Halkla İlişkilerde ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, (Çev: Elif Özsayar), İstanbul: Rota Yayınları.
 • Kazancı, M. (2004). Kamu ve Özel Kesimlerde Halkla İlişkiler, 5.Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
 • Kazancı, M. (2009). Kamu ve Özel Kesimlerde Halkla İlişkiler, 8.Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
 • Kuloğlu, G. (2004). Polis Halk İşbirliği. Polis Dergisi EGM Yayınları, (42), 52-63.
 • Letang, J. & Pieczka, M. (2002). Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, (Çev. Sema Yıldırım Becerikli ve diğ.) Ankara: Vadi Yayınları.
 • Okay, A. & Okay, A. (2014). Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, 7.Basım, İstanbul: Der Yayınları.
 • Özkan, A. (2009). Halkla İlişkiler Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • Peltekoğlu, F. B. (2012). Halkla İlişkiler Nedir, 7.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Sepetçi, T. (2012). Toplum Kültürünün Uygulanan Halkla İlişkiler Modellerine Etkisi Türkiye’deki Devlet Ve Vakıf Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 28(7), 4722-4748.
 • Tarhan, A. (2012). Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya Uygulamalarına Halkla İlişkiler Modellerinden Bakmak. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (35), 79-101.
 • Tortop, N. (1990). Halkla İlişkiler, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Matbaası.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülcan Bayram 0000-0002-2429-0511

Ahmet Şimşek Bayram Bu kişi benim 0000-0002-8511-6752

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2018
Gönderilme Tarihi 16 Ocak 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bayram, G., & Bayram, A. Ş. (2018). Grunig ve Hunt Halkla İlişkiler Modelleri Çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Spotlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. The Journal of International Scientific Researches, 3(2), 148-156. https://doi.org/10.23834/isrjournal.379494