Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı ve Uygulanması Sırasında Karşılaşılan Problemler Üzerine Literatür Taraması

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 114 - 122, 27.04.2018
https://doi.org/10.23834/isrjournal.412121

Öz

Yoğun rekabet ortamı,
hızlanan teknolojik gelişmeler, gittikçe artan çevresel tehlikeler ve
uluslararası ticaret hacmi küreselleşen dünya düzenin nitelikleridir. Bu durum
geleneksel tedarik zinciri uygulamalarında bir gelişime ihtiyaç duyulmasına
neden olur ve bunun bir sonucu Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi’dir (YTZY).
Müşterilerin artan çevre bilinci, hükümetlerin sıkı düzenlemeleri ve çevresel
tehlikelerdeki artışlar son yıllarda işletmeleri çevre konularına giderek daha
fazla odaklanmaya ve çevre dostu olmaya zorlamıştır. Bunun sonucunda YTZY
uygulamalarina olan ilgi artmiştir. Sonuç olarak YTZY hakkında çok sayıda
çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte işletmeler, yeşil tedarik zinciri
yönetimi sırasında karşılaşılan engelleri ortadan kaldıracak eylemleri
belirlemede ve uygulamada halen zorlanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı,
kapsamlı bir literatür taraması ve uzman görüşleri ile YTZY’ne geçiş ve
uygulama esnasında karşılaşılan engellerin belirlenmesidir. Bu engellerin ihmal
edilemeyecek bir kısmı işletmenin iç dinamiklerinden kaynaklanmış olsa da, bir
kısmı da müşteriler, satıcılar ve hükümetlerden kaynaklanmış olabilir. Yapılan
literatür taramasında 24 farklı engel gözlenmiştir. Dolayısıyla, YTZY
uygulamlarına geçmeyi planlayan işletmelerin yanı sıra bu konuyla ilgili
çalışma yapmak isteyen akademisyenlere yönelik bir yol haritası oluşturulması
hedeflenmiştir.

Kaynakça

 • Al Khidir, T., Zailani, S., (2009), Going Green in Supply Chain towards Environmental Sustainability, Global Journal of Environmental Research, 3(3), 246-251.
 • Beamon, M.B., (1999), Designing the Green Supply Chain, Logistics Information Management, 12(4), 332–342.
 • Björklund, M., Martinsen, U., Abrahamsson, M., (2012), Performance Measurements in the Greening of Supply Chains, Supply Chain Management: An International Journal, 17(1), 29–39.
 • Bowen, F., Cousins, P., Lamming, R., Faruk, A., (2001), The Role of Supply Management Capabilities in Green Supply, Production and Operations Management, 10 (2), 174-189.
 • Carter, C.R., Craig, R., Ellram, L.M., (1998). Reverse Logistics: A Review of The Literatureand Framework for Future Investigation, Journal of Business Logistics. 19, 85–102.
 • Carter, C.R., Dresner, M., (2001), Purchasing's Role Inenvironmental Management: Cross-Functional Development of Grounded Theory, Journal of Supply Chain Management, 37(3), 12–27.
 • Chen, Y., Lai, S., Wen, C., (2006), The Influence of Green Innovation Performance on Corporate Advantage in Taiwan, Journal of Business Ethics, 67(4), 331–339.
 • Cooper, J. (1994). Green Logistics, European Logistics: Markets, Management and Strategy. Oxford: Blackwell Business.
 • Diabat, A., Govindan., (2011) K., An Analysis of the Drivers Affecting the Implementation of Green Supply Chain Management, Resources, Conservation and Recycling, 55(6), 659-667.
 • Digalwar, A.K., Metri, B.A., (2004), Performance Measurement Framework for World Class Manufacturing, International Journal of Applied Management and Technology, 3(2), 83-101.
 • Dowlatshahı, S., (2000), Developing A Theory of Reverse Logistics. Interfaces, 30 (3), 143-155.
 • Emiliani, M.L., (2010), Historical Lessons in Purchasing and Supply Relationship Management, Journal of Management History, 16 (1), 116-136.
 • Faisal, M.N., Banwet, D.K., Shankar, R., (2000), Supply Chain Risk Management in SMEs: Analyzing the Barriers, International Journal of Management and Enterprises Development, 4(5), 588–607.
 • Gant, R. M., (1996), Prospering in Dynamically-Competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration, Organizational Science, 7(4), 375-387.
 • Giuntini, R., Andel, T., (1995), Reverse Logistics Role Models, Transportation & Distribution, 36(4): 97-98.
 • Govindan, K., Kaliyan, M,. Kannan, D., Haq, A.N., (2014), Barriers Analysis for Green Supply Chain Management Implementation in Indian Industries Using Analytic Hierarchy Process, Int. J.Production Economics, 147, 555–568.
 • Green, K., Morton, B., New, S., (1996), Purchasing and Environmental Management: Interactions, Policies and Opportunties, Business Strategy and the Environment, 5, 188-197.
 • Handfıeld, R. B., Nıcholas E.L., (1999), Introduction to Supply Chain Management, Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
 • Hervani, A.A., Helms, M.M., Sarkis,J., (2005), Performance Measurement for Green Supply Chain Management, Benchmarking:An International Journal, 12(4), 330–353.
 • Hong, P., Kwon, H., Roh, J.J., (2009), Implementation of Strategic Green Orientation in Supply Chain: An Empirical Study of Manufacturing Firms, European Journal of Innovation Management, 12 (4), 512–532.
 • Hosseini, A., (2007), Identification of Green Management of System’s Factors: A Conceptualized Model, International Journal of Management Science and Engineering Management, 2(3), 221-228.
 • Hsu, C.W., Hu, A.H., (2008), Green Supply Chain Management in the Electronic Industry, International Journal of Science and Technology, 5(2), 205-216.
 • Jayant, A., Azhar, M., (2014), Analysis of the Barriers for Implementing Green Supply Chain Management (GSCM) Practices: An Interpretive Structural Modeling (ISM), Approach, Procedia Engineering, 97, 2157 – 2166.
 • Kang, M.J., Hwang, J., (2017), Interactions among Inter-organizational Measures for Green Supply Chain Management, Procedia Manufacturing, 8, 691-698.
 • Lamming, R., Hamapson, J., (1996), The Environmental as a Supply Chain Management Issue, British Journal of Management, 7(March Special Issue), 45-62.
 • Lettice, F., Wyatt, C., Evan, S., (2010). Buyer-Supplier Partnerships during Product Design and Development in the Global Automotive Sector: Who Invests in What and When?, International journal of Production Economics, 127(2), 309-319.
 • Mclaren, T.S., Head, M.M., Yuan, Y., (2004), Supply Chain Management Information System Capabilities: An Exploratory Study of Electronics Manufactures, Information Systems and E-Business Management, 2(3), 207-222.
 • Meade, L., Sarkis,J., Preseley.,A., (2007), The Theory and Practice of Reverse Logistics, International Journal of Logistics Systems and Management, 3(1), 56–84.
 • Mudgal, R.K., Shankar, R., Talib, P., Raj, T., (2009), Greening the Supply Chain Practices: An Indian Perspective of Enablers’ Relationship, Int. Journal of Advanced Operations Management, 1, 151-176.
 • Mudgal, R.K., Shankar, R., Talib, P., Raj,T., (2010), Modeling the Barriers of Green Supply Chain Practices: An Indian Perspective, International Journal of Logistics Systems and Management, 7(1), 81–107.
 • Narasimhan, R., Carter, J.R., (1998), Environmental Supply Chain Management, The Center for Advanced Purchasing Studies, Arizona State University, Tempe, AZ.
 • Paksoy, T., Bektaş, T., Özceylan, E. (2011), Operational and Environmental Performance Measures in a Multi-Product Closed-Loop Supply Chain, Transportation Research Part E, 532-546.
 • Perron, G.M., (2005), Barriers to Environmental Performance Improvements in CANADIAN SMEs, Dalhousie University, Canada.
 • Porter, M.E., Van de Linde, C., (1995), Green and Competitive, Harvard Business Review, September-October, 120-134.
 • Rao, P., Holt, D., (2005), Do Green Supply Chains Lead to Competitiveness and Economic Performance, International Journal of Operations and Production Management, 25(9), 898–916.
 • Ravi, V., Shankar R, (2005), Analysis of Interactions among the Barriers of Reverse Logistics. International Journal of Technological Forecasting & Social Change, 72(8), 1011-1029.
 • Revell, A., Rutherfoord, R., (2003), UK Environmental Policy and the Small Firm: Broadening the Focus, Business Strategy and the Environment, 12(1), 26–35.
 • Rogers, D.S.,Tibben-lembke, R.S., (1998), Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, Reverse Logistics Executive Council, Pittsburgh, PA.
 • Sarkar, A., Mohapatra, P.K., (2006), Evaluation of Supplier Capability and Performance: A Method for Supply Base Reduction, Journal of Purchase Supply Management, 12, 148-163.
 • Sarkis, J., (2003), A Strategic Framework For Green Supply Chain Management, Journal of Cleaner Production, 11, 397-409.
 • Sarkis, J., Zhu, Q., Lai,K, (2011), An Organizational Theoretic Review of Green Supply Chain Management Literature, Internatıonal Journal of Production Economic, 130, 1-15.
 • Scupola, A., (2003), The Adoption of Internet Commerce by SMEs in the South of Italy: An Environmental, Technological and Organizational Perspective, Journal of Global Information Technology Management, 6(1), 52-71.
 • Sharma, B.P., Singh, M.D., Neha., (2012), Modelling the Knowledge Sharing Barriers Using an ISM Approach, International Conference on Information and Knowledge Management, (Vol. 45), 233-238.
 • Shen, L.Y., Tam, W.Y.V., (2002), Implementing of Environmental Management in the Hong Kong Construction Industry, International Journal of Project Management, 20 (7), 535–543.
 • Sheu, J.B., Chou, Y.H., Hu, C.C., (2005), An Integrated Logistics Operational Model for Green Supply Chain Management, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 41 (4), 287–313.
 • Srivastava, S, K., (2007), Green Supply-Chain Management: A State-of-the-art Literature Review, International Journal of Management Reviews, 9,1, 53-80.
 • Shrivastava, P., (1993), The greening of Business. Business and The Environment: Implications of The New Environmentalism. London: Poul Chaoman Publishing.
 • Theyel, G., (2006), Customer and Supplier Relations for Environmental Performance. Greening the supply chain, Springer, London, 139-149.
 • Tsai, W., Ghoshal, S., (1998), Social Capital and Value Creation: The Role of Intra Firm Networks. Academy of Management Journal, 41(4), 464-476.
 • Walker, H., Di Sisto, L., McBain, D., (2008), Drivers and Barriers to Environmental Supply Chain Management Practices: Lessons from the Public and Private Sectors, Journal of Purchasing and Supply Management, 14(1), 69–85.
 • Wu, G. C., Hang, S. Y., (2009), The Study of Knowledge Transfer and Green Management Performance in Green Supply Chain Management, African Journal of Business Management, 4(1), 44-48.
 • Yu Lin, C., Hui Ho, Y., (2008), An Empirical Study on Logistics Services Provider, Intention to Adopt Green Innovations, Journal of Technology,Managementand Innovation, 3(1), 17–26.
 • Zhang, G., Zhao, Z., (2012), Green Packaging Management of Logistics Enterprises, Physics Procedia, 24, 900-905.
 • Zhu, Q., Sarkis, J., Lai, K., (2007), Green Supply Management: Pressures, Practices and Performance within the Chinese Automobile Industry, Journal of Cleaner Production, 15(11-12), 1041-1052.
 • Zhu, Q., Sarkis, J., Lai, K., (2008), Green Supply Chain Management Implications for Closing the Loop, Transport Research Part E, 44(1), 1-18.

Literature Review on Green Supply Chain Management Concept and Problems During It’s Implementation

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 114 - 122, 27.04.2018
https://doi.org/10.23834/isrjournal.412121

Öz

    Intensified
competition, accelerated technological developments, growing volume and
spectrum of international trade as well as ever-increasing environmental
threats, all of which characterize a globalized world order, caused the need
for an upgrade from conventional supply chain applications, one result being
Green Supply Chain Management (GSCM). Customers’ rising environmental
awareness, governments’ strict regulations and hikes in environmental threats
have forced businesses to be more environmentally friendly, as they have become
increasingly focused on environmental issues recently, resulting in a
heightened interest in GSCM applications. Consequently, a myriad of studies has
been conducted regarding GSCM. Nevertheless, businesses still have difficulties
in identifying and taking actions to mitigate the obstacles confronted with
during the management of green supply chains. The main objective of this study
is to determine these barriers faced during the transition to and application
of GSCM through extensive literature review and expert opinion. Even though
non-negligible portions of those obstacles originate from internal dynamics of
the business, some of those can also arise from customers, vendors and
governments. Literature review conducted has revealed twenty-four different
barriers. Therefore, it is being aimed that a roadmap will be structured for
businesses planning to migrate to GSCM applications as well as academics
pursuing studies on this issue.

Kaynakça

 • Al Khidir, T., Zailani, S., (2009), Going Green in Supply Chain towards Environmental Sustainability, Global Journal of Environmental Research, 3(3), 246-251.
 • Beamon, M.B., (1999), Designing the Green Supply Chain, Logistics Information Management, 12(4), 332–342.
 • Björklund, M., Martinsen, U., Abrahamsson, M., (2012), Performance Measurements in the Greening of Supply Chains, Supply Chain Management: An International Journal, 17(1), 29–39.
 • Bowen, F., Cousins, P., Lamming, R., Faruk, A., (2001), The Role of Supply Management Capabilities in Green Supply, Production and Operations Management, 10 (2), 174-189.
 • Carter, C.R., Craig, R., Ellram, L.M., (1998). Reverse Logistics: A Review of The Literatureand Framework for Future Investigation, Journal of Business Logistics. 19, 85–102.
 • Carter, C.R., Dresner, M., (2001), Purchasing's Role Inenvironmental Management: Cross-Functional Development of Grounded Theory, Journal of Supply Chain Management, 37(3), 12–27.
 • Chen, Y., Lai, S., Wen, C., (2006), The Influence of Green Innovation Performance on Corporate Advantage in Taiwan, Journal of Business Ethics, 67(4), 331–339.
 • Cooper, J. (1994). Green Logistics, European Logistics: Markets, Management and Strategy. Oxford: Blackwell Business.
 • Diabat, A., Govindan., (2011) K., An Analysis of the Drivers Affecting the Implementation of Green Supply Chain Management, Resources, Conservation and Recycling, 55(6), 659-667.
 • Digalwar, A.K., Metri, B.A., (2004), Performance Measurement Framework for World Class Manufacturing, International Journal of Applied Management and Technology, 3(2), 83-101.
 • Dowlatshahı, S., (2000), Developing A Theory of Reverse Logistics. Interfaces, 30 (3), 143-155.
 • Emiliani, M.L., (2010), Historical Lessons in Purchasing and Supply Relationship Management, Journal of Management History, 16 (1), 116-136.
 • Faisal, M.N., Banwet, D.K., Shankar, R., (2000), Supply Chain Risk Management in SMEs: Analyzing the Barriers, International Journal of Management and Enterprises Development, 4(5), 588–607.
 • Gant, R. M., (1996), Prospering in Dynamically-Competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration, Organizational Science, 7(4), 375-387.
 • Giuntini, R., Andel, T., (1995), Reverse Logistics Role Models, Transportation & Distribution, 36(4): 97-98.
 • Govindan, K., Kaliyan, M,. Kannan, D., Haq, A.N., (2014), Barriers Analysis for Green Supply Chain Management Implementation in Indian Industries Using Analytic Hierarchy Process, Int. J.Production Economics, 147, 555–568.
 • Green, K., Morton, B., New, S., (1996), Purchasing and Environmental Management: Interactions, Policies and Opportunties, Business Strategy and the Environment, 5, 188-197.
 • Handfıeld, R. B., Nıcholas E.L., (1999), Introduction to Supply Chain Management, Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
 • Hervani, A.A., Helms, M.M., Sarkis,J., (2005), Performance Measurement for Green Supply Chain Management, Benchmarking:An International Journal, 12(4), 330–353.
 • Hong, P., Kwon, H., Roh, J.J., (2009), Implementation of Strategic Green Orientation in Supply Chain: An Empirical Study of Manufacturing Firms, European Journal of Innovation Management, 12 (4), 512–532.
 • Hosseini, A., (2007), Identification of Green Management of System’s Factors: A Conceptualized Model, International Journal of Management Science and Engineering Management, 2(3), 221-228.
 • Hsu, C.W., Hu, A.H., (2008), Green Supply Chain Management in the Electronic Industry, International Journal of Science and Technology, 5(2), 205-216.
 • Jayant, A., Azhar, M., (2014), Analysis of the Barriers for Implementing Green Supply Chain Management (GSCM) Practices: An Interpretive Structural Modeling (ISM), Approach, Procedia Engineering, 97, 2157 – 2166.
 • Kang, M.J., Hwang, J., (2017), Interactions among Inter-organizational Measures for Green Supply Chain Management, Procedia Manufacturing, 8, 691-698.
 • Lamming, R., Hamapson, J., (1996), The Environmental as a Supply Chain Management Issue, British Journal of Management, 7(March Special Issue), 45-62.
 • Lettice, F., Wyatt, C., Evan, S., (2010). Buyer-Supplier Partnerships during Product Design and Development in the Global Automotive Sector: Who Invests in What and When?, International journal of Production Economics, 127(2), 309-319.
 • Mclaren, T.S., Head, M.M., Yuan, Y., (2004), Supply Chain Management Information System Capabilities: An Exploratory Study of Electronics Manufactures, Information Systems and E-Business Management, 2(3), 207-222.
 • Meade, L., Sarkis,J., Preseley.,A., (2007), The Theory and Practice of Reverse Logistics, International Journal of Logistics Systems and Management, 3(1), 56–84.
 • Mudgal, R.K., Shankar, R., Talib, P., Raj, T., (2009), Greening the Supply Chain Practices: An Indian Perspective of Enablers’ Relationship, Int. Journal of Advanced Operations Management, 1, 151-176.
 • Mudgal, R.K., Shankar, R., Talib, P., Raj,T., (2010), Modeling the Barriers of Green Supply Chain Practices: An Indian Perspective, International Journal of Logistics Systems and Management, 7(1), 81–107.
 • Narasimhan, R., Carter, J.R., (1998), Environmental Supply Chain Management, The Center for Advanced Purchasing Studies, Arizona State University, Tempe, AZ.
 • Paksoy, T., Bektaş, T., Özceylan, E. (2011), Operational and Environmental Performance Measures in a Multi-Product Closed-Loop Supply Chain, Transportation Research Part E, 532-546.
 • Perron, G.M., (2005), Barriers to Environmental Performance Improvements in CANADIAN SMEs, Dalhousie University, Canada.
 • Porter, M.E., Van de Linde, C., (1995), Green and Competitive, Harvard Business Review, September-October, 120-134.
 • Rao, P., Holt, D., (2005), Do Green Supply Chains Lead to Competitiveness and Economic Performance, International Journal of Operations and Production Management, 25(9), 898–916.
 • Ravi, V., Shankar R, (2005), Analysis of Interactions among the Barriers of Reverse Logistics. International Journal of Technological Forecasting & Social Change, 72(8), 1011-1029.
 • Revell, A., Rutherfoord, R., (2003), UK Environmental Policy and the Small Firm: Broadening the Focus, Business Strategy and the Environment, 12(1), 26–35.
 • Rogers, D.S.,Tibben-lembke, R.S., (1998), Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, Reverse Logistics Executive Council, Pittsburgh, PA.
 • Sarkar, A., Mohapatra, P.K., (2006), Evaluation of Supplier Capability and Performance: A Method for Supply Base Reduction, Journal of Purchase Supply Management, 12, 148-163.
 • Sarkis, J., (2003), A Strategic Framework For Green Supply Chain Management, Journal of Cleaner Production, 11, 397-409.
 • Sarkis, J., Zhu, Q., Lai,K, (2011), An Organizational Theoretic Review of Green Supply Chain Management Literature, Internatıonal Journal of Production Economic, 130, 1-15.
 • Scupola, A., (2003), The Adoption of Internet Commerce by SMEs in the South of Italy: An Environmental, Technological and Organizational Perspective, Journal of Global Information Technology Management, 6(1), 52-71.
 • Sharma, B.P., Singh, M.D., Neha., (2012), Modelling the Knowledge Sharing Barriers Using an ISM Approach, International Conference on Information and Knowledge Management, (Vol. 45), 233-238.
 • Shen, L.Y., Tam, W.Y.V., (2002), Implementing of Environmental Management in the Hong Kong Construction Industry, International Journal of Project Management, 20 (7), 535–543.
 • Sheu, J.B., Chou, Y.H., Hu, C.C., (2005), An Integrated Logistics Operational Model for Green Supply Chain Management, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 41 (4), 287–313.
 • Srivastava, S, K., (2007), Green Supply-Chain Management: A State-of-the-art Literature Review, International Journal of Management Reviews, 9,1, 53-80.
 • Shrivastava, P., (1993), The greening of Business. Business and The Environment: Implications of The New Environmentalism. London: Poul Chaoman Publishing.
 • Theyel, G., (2006), Customer and Supplier Relations for Environmental Performance. Greening the supply chain, Springer, London, 139-149.
 • Tsai, W., Ghoshal, S., (1998), Social Capital and Value Creation: The Role of Intra Firm Networks. Academy of Management Journal, 41(4), 464-476.
 • Walker, H., Di Sisto, L., McBain, D., (2008), Drivers and Barriers to Environmental Supply Chain Management Practices: Lessons from the Public and Private Sectors, Journal of Purchasing and Supply Management, 14(1), 69–85.
 • Wu, G. C., Hang, S. Y., (2009), The Study of Knowledge Transfer and Green Management Performance in Green Supply Chain Management, African Journal of Business Management, 4(1), 44-48.
 • Yu Lin, C., Hui Ho, Y., (2008), An Empirical Study on Logistics Services Provider, Intention to Adopt Green Innovations, Journal of Technology,Managementand Innovation, 3(1), 17–26.
 • Zhang, G., Zhao, Z., (2012), Green Packaging Management of Logistics Enterprises, Physics Procedia, 24, 900-905.
 • Zhu, Q., Sarkis, J., Lai, K., (2007), Green Supply Management: Pressures, Practices and Performance within the Chinese Automobile Industry, Journal of Cleaner Production, 15(11-12), 1041-1052.
 • Zhu, Q., Sarkis, J., Lai, K., (2008), Green Supply Chain Management Implications for Closing the Loop, Transport Research Part E, 44(1), 1-18.
Toplam 55 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rahmi Baki

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2018
Gönderilme Tarihi 3 Mart 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Baki, R. (2018). Literature Review on Green Supply Chain Management Concept and Problems During It’s Implementation. The Journal of International Scientific Researches, 3(2), 114-122. https://doi.org/10.23834/isrjournal.412121