Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 41 - 50 2019-02-05

Literary Opposition in the Tanzimat Period
Tanzimat Dönemi’nde Edebi Muhalefet

Çiğdem Erdem [1] , Satuk Buğra Çetinkaya [2]


The Tanzimat Period brought about important cultural changes. The literary opposition, which began with the newspaper after the Islahat Fermanı, gained political meaning with the effects it aroused and the development of public opinion. However, it is clear that behind these meanings there is a cultural world whose literary qualities change. It can be argued that the literary works outlined aim at more than criticizing the opponents of reform or the existing reformists. This situation, unlike the suggestions seen in the explanatory document, has a significant political character from the point of view of a certain idea, community view and consciousness. The literary opposition has had a social and political function which has exceeded its technical change in terms of having an important meaning in the ideological reproduction of literature.

Tanzimat Dönemi kültürel anlamda önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Özellikle Islahat Fermanı sonrası gazete aracılığı ile başlayan edebi muhalefet uyandırdığı etkiler ve kamuoyunun gelişimi ile beraber siyasal bir anlam kazanmıştır. Ancak bu anlamların gerisinde edebi nitelikleri değişen bir kültür dünyasının yattığı ortadadır. Ortaya konan eserlerin reformlara karşı duranları veya mevcut reformistleri yermekten öteye geçtiği açıkça öne sürülebilir. Bu durum layihalarda görülen önerilerden farklı olarak belirli bir fikre, toplum görüşüne ve bilince dayanması yöneyle de önemli ölçüde siyasal bir niteliğe sahiptir. Edebi muhalefet, edebiyatın ideolojik yeniden üretiminde önemli bir anlam taşıması açısından da teknik değişimini aşmış, sosyal ve siyasal işlevleri -kimlik, birey ve toplum ile ilgili-  olan bir kisveye sahip olmuştur.

 • KAYNAKÇA1. Aristo. (2006). Poetika. (13.Baskı). (Çev:İsmail Tunalı). İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları
 • 2. Baykal, H. (1990). Türk Basın Tarihi. 1831-1923: Tanzimat, Meşrutiyet, Millî Mücadele Dönemleri. (1.Baskı). İstanbul: Alfa Yayıncılık
 • 3. Berkes, N. (2017). Türkiye’de Çağdaşlaşma. (25.Baskı). (Çev:Ahmet Kuyaş). İstanbul: YKY Yayınları
 • 4. Dino, G. (1951). Tanzimattan Sonra Gerçekliğe Doğru. A.Ü.D.T.C.F. Dergisi. 9(3)
 • 5. Ebüzziya. Z. (1997). Şinasi. (1.Baskı). (Haz: Hüseyin Çelik). İstanbul: İletişim Yayınları
 • 6. Eliot, T. S. (1983).Edebiyat Üzerine Düşünceler. (1.Baskı). (Çev: Sevim Kantarcıoğlu). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
 • 7. Ertuğ, H. R. (1970). Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi Cilt I. (Baskı Yok). İstanbul: İ. Ü. İktisat Fakültesi Yayınları
 • 8. Heywood, A. (2012). Siyaset Teorisine Giriş. (5.Baskı). (Çev: Hızır Murat Köse). İstanbul:Küre Yayınları
 • 9. İnuğur, M. N. (1993). Basın ve Yayın Tarihi. (3.Baskı). İstanbul: Der Yayınları
 • 10. Kaplan, M. (1992). Kültür ve Dil. (7.Baskı). İstanbul: Dergah Yayınları
 • 11. Kaplan, M. (1997). Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1. (4.Baskı). İstanbul: Dergah Yayınları
 • 12. Kaplan, M. (2006). Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 2 .(7.Baskı). İstanbul: Dergah Yayınları
 • 13. Kavcar, C. (1985). Batılılaşma Açısından Servet-i Fünun Romanı. (1.Baskı). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
 • 14. Kavcar, C. (1993). ‘’Namık Kemal’in Üslûp ve Anlayışı’’. Müjgan Cunbur(Editör). Doğumunun Yüzellinci Yılında Namık Kemal. (Baskı Yok). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
 • 15. Koray, E. (1987).‘’Sultan Abdülaziz’e Karşı Girişilen Bir Suikast Olayı ve Hüseyin Vasfi Paşa’’. Belleten. 51(199)
 • 16. Kuntay, M. C. (2010). Namık Kemal- Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında Cilt 1. (1.Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • 17. Mardin, Ş. (2015). Türk Modernleşmesi. (24.Baskı). (Der: Türköne, M. ve Önder,T.). İstanbul: İletişim Yayınları
 • 18. Mardin, Ş. (2015). Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu. (12.Baskı). (Çev: İrfan Erdoğan, Mümtazer Türköne, Fahri Unan). İstanbul: İletişim Yayınları
 • 19. Moran, B. (1991). Edebiyat Kuramları ve Eleştirileri. (8.Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları
 • 20. Moran, B. (2000). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1 Ahmet Mithat’tan Ahmet Hamdi Tanpınar’a. (9.Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları
 • 21. Namık Kemal. (1866). ‘’Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir’’. (Haz. ve Sad. Kazım Yetiş). (1996). Namık Kemal’in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları. (2.Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları
 • 22. Parla, J. (2009). ‘’Tanzimat Edebiyatı’nda Siyasi Fikirler’’ T.Bora, M.Gültekingil, (Editörler). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 1: Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi. Sekizinci Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları
 • 23. Sunar, İ. (1986). Düşün ve Toplum. (1.Baskı). Ankara: Birey ve Toplum Yayınları
 • 24. Tanpınar, A. H. (1982). 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. (Baskı Yok). İstanbul:Çağlayan Kitabevi
 • 25. Topuz, H. (1973). 100 Soruda Türk Basın Tarihi. (1.Baskı). İstanbul: Gerçek Yayınları
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4030-8750
Yazar: Çiğdem Erdem
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1782-4204
Yazar: Satuk Buğra Çetinkaya
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Şubat 2019

Bibtex @derleme { isrjournal485006, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {41 - 50}, doi = {}, title = {Tanzimat Dönemi’nde Edebi Muhalefet}, key = {cite}, author = {Erdem, Çiğdem and Çetinkaya, Satuk Buğra} }
APA Erdem, Ç , Çetinkaya, S . (2019). Tanzimat Dönemi’nde Edebi Muhalefet. The Journal of International Scientific Researches , 4 (1) , 41-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isrjournal/issue/43133/485006
MLA Erdem, Ç , Çetinkaya, S . "Tanzimat Dönemi’nde Edebi Muhalefet". The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 41-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isrjournal/issue/43133/485006>
Chicago Erdem, Ç , Çetinkaya, S . "Tanzimat Dönemi’nde Edebi Muhalefet". The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 41-50
RIS TY - JOUR T1 - Tanzimat Dönemi’nde Edebi Muhalefet AU - Çiğdem Erdem , Satuk Buğra Çetinkaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 50 VL - 4 IS - 1 SN - 2458-8725- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Tanzimat Dönemi’nde Edebi Muhalefet %A Çiğdem Erdem , Satuk Buğra Çetinkaya %T Tanzimat Dönemi’nde Edebi Muhalefet %D 2019 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Erdem, Çiğdem , Çetinkaya, Satuk Buğra . "Tanzimat Dönemi’nde Edebi Muhalefet". The Journal of International Scientific Researches 4 / 1 (Şubat 2019): 41-50 .
AMA Erdem Ç , Çetinkaya S . Tanzimat Dönemi’nde Edebi Muhalefet. ISRjournal. 2019; 4(1): 41-50.
Vancouver Erdem Ç , Çetinkaya S . Tanzimat Dönemi’nde Edebi Muhalefet. The Journal of International Scientific Researches. 2019; 4(1): 50-41.