Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Almanya’da Girişimcilik- Eğitimi ve Okullarda Uygulamalı Örnekleri

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 222 - 233, 20.07.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.508811

Öz

Girişimciliğin,
Devletlerin gelişmesinde, toplumların refah seviyesini artırma da ne denli
önemli olduğu, özellikle günümüz teknoloji çağında daha iyi anlaşılmaktadır.
Küreselleşmenin etkisiyle teknolojinin yaygınlaşması ülkeler çapında rekabeti
kızıştırmaktadır, tam bu noktada girişimci bir toplum yapısının ve ortamının
oluşturulmasının kaçınılmaz olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, bu makale de
Avrupa çapında alınan kararlar çerçevesinde Almanya’da girişimciliğin gelişmesi
adına yapılan teşviklerin yanı sıra eğitim alanında, bu bağlamda ki uygulamalar
anlatılmaktadır. 2000 yılından günümüze kadar Avrupa konseyi girişimcilik
çalışmaları ve kararları, bu kararların Almanya’da uygulanmaya başlaması
akabindeki olumlu neticeler detaylandırılarak anlatılmaktadır. Amaç ülkemiz
için örnek teşkil edebilecek uygulamaların bulunmasına bir nebze olsun katkı
sağlayabilme çabasıdır.

Kaynakça

  • CPS Corporate & Public Strategy Advisory Group (2009), Eğitim ve Kültür alanında Avrupa Birliği Müktesebat Rehberi, (Ağustos 2009), Brüksel&İstanbul European Union (2015), EU möchte Unternehmergeist der europäischen Arbeitnehmer fördernEUROPEAN COMMISSION (2013), Entrepreneurship 2020 Action Plan, (09.01.2015) BMWi (2011), Gründerland Deutschland Unternehmergeist wecken-Gründungen Unterstützen, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (11.2011) KfW-Gründungsmonitor (2011), Jährliche Analyse von Struktur und Dynamik des Gründungsgeschehens in Deutschland BWK (2011), Alman Kökenli Olmayan Girişimciler İçin Yol Haritası, BWK BildungsWerk in Kreuzberg GmbH. Berlin, (09.2011) Praxisbeispiele-Schulen in der Gründerwoche, Bundesministerium Für Wirtschaft Und Energie (2014), Praxisbeispiele –Schulen in der Gründerwoche (17-23 November 2014)Girişimcilik, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3002, (01.2013) İşte Bilgi Geleceğinizin Güvencesi (Erstes Deutsch-Türkisches Magazin Für Die Wirtschafts- Und Arbeitswelt) (2011), Şirket devralmak-işyeri kurmanın başka bir yolu, Nr.16 (November/Dezember 2011).http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=e8883925a842b470fffd74cfcc5bdf69;views;document&doc=11341 (01.11.2018).https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2013/06/studie.pdf?__blob=publicationFile (06.01.2015).https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2013/06/studie.pdf?__blob=publicationFile (06.01.2015).http://www.unternehmergeistmachtschule.de/DE/Startseite/home_node.html (06.01. 2015).www.existenzgruender.de. (02.12.2018).https://www.kfw.de/kfw.de.html (04.01.2015).www.germanaccelerator.com (05.01.2015).www.high-tech-gruenderfonds.de (05.01.2015).www.unternehmergeist-macht-schule.de (05.01.2015).www.gruenderwettbewerb.de (05.01.2015).www.existenzgruenderinnen.de (Erişim Tarihi: 05.01.2015). http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/ (06.10.2018). http://www.bmwi-beboss.de/home/ (06.01.2015). http://www.fachnetzwerk.net/ (06.11.2018). http://www.junior-programme.de/de/startseite/ (10.11.2018).http://www.ankarastrateji.org/haber/turkiye-de-girisimcilik-1237/(07.01.2015).

Entrepreneurship - Education in Germany and Practical Examples in Schools

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 222 - 233, 20.07.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.508811

Öz

The importance of entrepreneurship in the
development of States and the importance of increasing the welfare of societies
is better understood especially in the modern age of technology. The spread of
technology with the effect of globalization is making the countries more competitive,
and it is inevitable that the formation of an entrepreneurial society and
environment is inevitable. In this context, this article describes the
practices in this context as well as the incentives for the development of
entrepreneurship in Germany within the framework of the decisions taken
throughout Europe. From 2000 to the present, the European Council's
entrepreneurship studies and decisions have been elaborated by detailing the
positive results following the implementation of these decisions in Germany.
The aim is to contribute to the finding of practices that can serve as a model
for our country.

Kaynakça

  • CPS Corporate & Public Strategy Advisory Group (2009), Eğitim ve Kültür alanında Avrupa Birliği Müktesebat Rehberi, (Ağustos 2009), Brüksel&İstanbul European Union (2015), EU möchte Unternehmergeist der europäischen Arbeitnehmer fördernEUROPEAN COMMISSION (2013), Entrepreneurship 2020 Action Plan, (09.01.2015) BMWi (2011), Gründerland Deutschland Unternehmergeist wecken-Gründungen Unterstützen, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (11.2011) KfW-Gründungsmonitor (2011), Jährliche Analyse von Struktur und Dynamik des Gründungsgeschehens in Deutschland BWK (2011), Alman Kökenli Olmayan Girişimciler İçin Yol Haritası, BWK BildungsWerk in Kreuzberg GmbH. Berlin, (09.2011) Praxisbeispiele-Schulen in der Gründerwoche, Bundesministerium Für Wirtschaft Und Energie (2014), Praxisbeispiele –Schulen in der Gründerwoche (17-23 November 2014)Girişimcilik, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3002, (01.2013) İşte Bilgi Geleceğinizin Güvencesi (Erstes Deutsch-Türkisches Magazin Für Die Wirtschafts- Und Arbeitswelt) (2011), Şirket devralmak-işyeri kurmanın başka bir yolu, Nr.16 (November/Dezember 2011).http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=e8883925a842b470fffd74cfcc5bdf69;views;document&doc=11341 (01.11.2018).https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2013/06/studie.pdf?__blob=publicationFile (06.01.2015).https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2013/06/studie.pdf?__blob=publicationFile (06.01.2015).http://www.unternehmergeistmachtschule.de/DE/Startseite/home_node.html (06.01. 2015).www.existenzgruender.de. (02.12.2018).https://www.kfw.de/kfw.de.html (04.01.2015).www.germanaccelerator.com (05.01.2015).www.high-tech-gruenderfonds.de (05.01.2015).www.unternehmergeist-macht-schule.de (05.01.2015).www.gruenderwettbewerb.de (05.01.2015).www.existenzgruenderinnen.de (Erişim Tarihi: 05.01.2015). http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/ (06.10.2018). http://www.bmwi-beboss.de/home/ (06.01.2015). http://www.fachnetzwerk.net/ (06.11.2018). http://www.junior-programme.de/de/startseite/ (10.11.2018).http://www.ankarastrateji.org/haber/turkiye-de-girisimcilik-1237/(07.01.2015).
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halim Kadri Öztürk 0000-0001-9867-0894

Yayımlanma Tarihi 20 Temmuz 2019
Gönderilme Tarihi 5 Ocak 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Öztürk, H. K. (2019). Almanya’da Girişimcilik- Eğitimi ve Okullarda Uygulamalı Örnekleri. The Journal of International Scientific Researches, 4(2), 222-233. https://doi.org/10.23834/isrjournal.508811