Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Theoretical Approach to Monitoring Leading Indicators in Predicting Financial Crises

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 135 - 145, 20.07.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.537070

Öz

In the framework of early warning systems
against crises, determining the leading indicators is the most important
element for the economies of the country in order to eliminate the possibility
of crisis or to take necessary measures. In summary, although early warning
systems provide important information against the possibility of crisis, if
this information is not managed with the right policies, the leri protection of
economies from crises ne will not be sufficient as a concept. At this point, a
good assessment of the preliminary information to be obtained and the policies
to be established must be implemented with the correct timing. This study aims
to help the researchers who will perform empirical studies in the area of
currency and financial crises

Kaynakça

 • Akkaya, M ve Kantar, L (2018) “Finansal Krizlerin Tahmininde Öncü Göstergelerin Logit- Probit Model İle Analizi: Türkiye Uygulaması , Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, 2018
 • Mishkin F (1997) ,”The Causes and Propartion of Financial Instability,” Maintainning Financial Stability in Golabal Economy, FED Working Papers, 1-95 (July 1997),s.75.
 • Yücel, F , Kalyoncu H, (2010) “Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri ve Ülke Ekonomilerini Etkileme Kanalları: Türkiye Örneği “ Maliye Dergisi sayı 159
 • Gerlach, S., and Smets, F., (1994) “Contagious Speculative Attacks. Centre for Economic Policy” Research Discussion Paper Series (UK) no. 1055:1
 • Graciella Kaminsky, Carmen.M Reinhart “Twin Crises: Causes Of Banking and Balance Of Payments Problems’’ International Finance Disscussion Paper, No; 544, 45-68 (December1996),s.54
 • Krugman, Paul, “A Model Of Payment Crises,” Journal of Money, Credit, And Banking, Vol No 11: 311-325, August 1979.
 • Obstfeld, Maurice,‘’Models of Currency Crises With Self-Fulfilling Features,” European Economic Review, cilt no40, Vol no 12: 1037-1047 July 1996.
 • Sachs, Jeffrey, Velasco, Andres ve Tornell, Aaron,(1996) “Financial Crises in Emerging Markets:The Lessons From 1995’’ National Bureau of Economic Research Working Papers Sayı no 5576: 1-53May 1996.
 • Velasco, Andres, “ Financial Crises and Balnce of Payments Crises:A Simple Model of The Southhern Cone Experience,” Journal of Development Economics, Cilt no12, Vol no 27: 263-283, Oc

Finansal Krizlerin Öngörülmesinde Öncü Göstergelerin İzlenmesine Yönelik Teorik Bir Yaklaşım

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 135 - 145, 20.07.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.537070

Öz

Krizlere karşı
erken uyarı sistemleri çerçevesinde, öncü göstergelerin neler olduğunun
belirlenmesiyle, kriz olasılığını bertaraf etme veya gerekli önlemleri alma
konusunda uygun politika seçimleri ve uygulamaları, ülke ekonomileri için en
önemli unsurdur. Özetle, kriz olasılıklarına karşı her ne kadar erken uyarı
sistemleri önemli bilgiler vermekte ise de, bu bilgiler doğru politikalarla
yönetilmiyorsa, “ekonomilerin krizlerden korunması”, kavram olarak yeterli
olmayacaktır. Bu noktada, elde edilecek ön bilgilerin iyi değerlendirilmesi ve
oluşturulacak politikaların doğru bir zamanlamayla uygulanması gerekir.  Çalışmanın ana çerçevesi finansal krizlerin
nedenlerini, kriz modelleri ışığı altında incelemektir. . Bu çalışma özellikle
para ve finansal kriz alanında ampirik araştırmalar yapacak araştırmacılara
kaynak oluşturma amacını taşımaktadır.

Kaynakça

 • Akkaya, M ve Kantar, L (2018) “Finansal Krizlerin Tahmininde Öncü Göstergelerin Logit- Probit Model İle Analizi: Türkiye Uygulaması , Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, 2018
 • Mishkin F (1997) ,”The Causes and Propartion of Financial Instability,” Maintainning Financial Stability in Golabal Economy, FED Working Papers, 1-95 (July 1997),s.75.
 • Yücel, F , Kalyoncu H, (2010) “Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri ve Ülke Ekonomilerini Etkileme Kanalları: Türkiye Örneği “ Maliye Dergisi sayı 159
 • Gerlach, S., and Smets, F., (1994) “Contagious Speculative Attacks. Centre for Economic Policy” Research Discussion Paper Series (UK) no. 1055:1
 • Graciella Kaminsky, Carmen.M Reinhart “Twin Crises: Causes Of Banking and Balance Of Payments Problems’’ International Finance Disscussion Paper, No; 544, 45-68 (December1996),s.54
 • Krugman, Paul, “A Model Of Payment Crises,” Journal of Money, Credit, And Banking, Vol No 11: 311-325, August 1979.
 • Obstfeld, Maurice,‘’Models of Currency Crises With Self-Fulfilling Features,” European Economic Review, cilt no40, Vol no 12: 1037-1047 July 1996.
 • Sachs, Jeffrey, Velasco, Andres ve Tornell, Aaron,(1996) “Financial Crises in Emerging Markets:The Lessons From 1995’’ National Bureau of Economic Research Working Papers Sayı no 5576: 1-53May 1996.
 • Velasco, Andres, “ Financial Crises and Balnce of Payments Crises:A Simple Model of The Southhern Cone Experience,” Journal of Development Economics, Cilt no12, Vol no 27: 263-283, Oc
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yakup Koray Duman 0000-0003-0896-9249

Yayımlanma Tarihi 20 Temmuz 2019
Gönderilme Tarihi 7 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Duman, Y. K. (2019). Finansal Krizlerin Öngörülmesinde Öncü Göstergelerin İzlenmesine Yönelik Teorik Bir Yaklaşım. The Journal of International Scientific Researches, 4(2), 135-145. https://doi.org/10.23834/isrjournal.537070