Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Tedarik Zincirinde Blok Zincir (Blockchain) Teknolojisi

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 121 - 134, 20.07.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.542536

Öz

Son yıllarda
yaşanan teknolojik değişiklikler, iş hayatında alışılagelmiş kuralların
değişmesinde büyük rol oynamaktadır. Otonom araçlar, nesnelerin interneti ve
endüstri 4.0 gibi teknolojiye bağlı yeni gelişmelerden sonra günümüzde
özellikle kripto paralarla birlikte daha fazla öne çıkan bir konu da blok
zinciri (Blockchain) teknolojisidir. 
Blok zinciri teknolojisi; bir ağ ortamında veri bloğunun ağa giriş izni
olan tüm kullanıcılar tarafından, aynı anda takip edilebilirliğini sağlayan
veya özel olarak tüm kullanıcılara dağıtılabilen ve bu sebeple merkezi olmayan,
değişmez bir dağıtık veri tabanına kalıcı şekilde kaydedilmesini sağlayan
şifrelenmiş bir dosyalama sistemidir. Blok zincir temelli teknolojileri, diğer
teknolojilerden ayıran en önemli özellik ise herhangi bir merkeze bağlı
kalmadan özel bir algoritmaya sahip olmasıdır. Dolayısıyla bu teknoloji,
tedarik zinciri üyeleri arasında hızlı, güvenli ve hatasız bir şekilde bilgi akışı
sağlaması konusunda önemli bir fark yaratmaktadır. Tedarik zincirinde ortaya
çıkan maliyet ve zaman gibi unsurları azaltarak, gerçekleştirilen işlemlerin
daha şeffaf olması gibi işletmelere önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu
çalışmanın amacı; blok zincir teknolojisini açıklayarak, tedarik zinciri
süreçlerine ve paydaşlarına sağlayacağı katkıları ortaya koymaktır. Bu kapsamda
çalışma, literatür incelemesi olarak ele alınmıştır. Çalışma, konu ile ilgili
literatüre temel düzeyde katkı sağlaması bakımından önem taşımaktadır.

Kaynakça

  • Altuntaş, C., Türker, D. (2012). Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri: Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Analizi, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, S.39.Arslan, C. (2017). Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Risk Çalışma Grubu R1, Enerji Sektöründe Kayıt Zinciri Teknolojisi Çalıştayı, s.2 Https://Www.Dunyaenerji.Org.Tr/WpContent/Uploads/2017/11/Risk1tr.PdfBankalararası Kart Merkezi, Blockchain Raporu, Keşif: Blockchaın’in Sırları, Mart,2018. Https://Www.Bkm.Com.Tr/Wp-Content/Uploads/2018/03/Blockchain-Raporu_Bbn_Faz1.PdfBowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2002). Supply chain logistics management, McGraw-Hill.Chandra, C., & Kumar, S. (2000). Supply chain management in theory and practice: a passing fad or a fundamental change?. Industrial Management & Data Systems, 100(3), 100-114.Christopher, M. (2011), “Logistics & Supply Chain Management”, Prentice Hall Financial Times, Fourth Edition.Çarkacıoğlu, A. (2016). Kripto-Para Bitcoin. Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi Araştırma Raporu, Http://Www. Spk. Gov. Tr/Siteapps/Yayin/Yayingoster Demirel, F. (2017). Https://Webrazzi.Com/2017/08/07/Turkiyede-Blockchain-Kullanan-Sirketler/ , (Erişim Tarihi: 29.01.2019)Dilek, Ş. (2018). Blockchain Teknolojisi ve Bitcoin. Analiz, Şubat, (231). Seta Siyaset, Ekonomi Ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Turkuvaz Haberleşme Ve Yayıncılık A.Ş., İstanbulFawcett, S. E., Magnan, G. M., & McCarter, M. W. (2008). Benefits, barriers, and bridges to effective supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, 13(1), 35-48.Ferrell, O. C., Rogers, M. M., Ferrell, L., & Sawayda, J. (2013). A framework for understanding ethical supply chain decision making. Journal of Marketing Channels, 20(3-4), 260-287.Hampton, N. (2016). Understanding the blockchain hype: Why much of it is nothing more than snake oil and spin. Computerworld, 5. Http://Www.Computerworld.Com.Au/Article /606253/ Understandingblockchain-Hype-Why-Much-İt-Nothing-More-Than-Snake-Oilspin/.(Erişim Tarihi: 25.01.2019).Kağnıcıoğlu, C. H. (2007). Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Seçimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Küçük, O. (2014). Stok Yönetimi: Amprik Bir Yaklaşım. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, [Online] Available: Https://Bitcoin.Org/Bitcoin.Pdf.Usta, A., & Doğantekin, S. (2017). Blockchain 101. MediaCat Kitapları, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., Isbn: 978-605-4584-97-0, İstanbul.Ünsal, E., & Kocaoğlu, Ö. (2018). Blok Zinciri Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları ve Gelecek Beklentileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (13), 54-64.Özdemir, A. (2004). Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi, Süreçleri Ve Yararları. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı: 23.Pagliery, J.(2014). Bitcoin And The Future Of Money, Triumph Books, Chicago. Prosser, D. (2017). Bitcoin Triggers A Significant Chain Of Events İn The Financial Sector, Blok, Kurtosys.Com, October 29. Stock, J. (2001). Strategic Logistics Management, Fourth Edition. New York: McGrawHill Irwin.Yıldız A. (2018), Endüstri 4.0 İle Bütünleştirilmiş Dijital Tedarik Zinciri, Bmıj, (2018), 6(4): 1215-1230 Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.15295/Bmij.V6i4.322Tan, K. C. (2001). A framework of supply chain management literature. European Journal of Purchasing & Supply Management, 7(1), 39-48.Tian, F. (2016, June). An agri-food supply chain traceability system for China based on RFID & blockchain technology. In Service Systems and Service Management (ICSSSM), 2016 13th International Conference on (pp. 1-6). IEEE.Https://Limenya.Com/Acik-Blockchain-İle-Ozel-Blockchain-Arasindaki-Fark/ (Erişim Tarihi: 25.01.2019)Https://Teknochain.Com/Blockchain-Ag-Cesitleri/ (Erişim Tarihi: 23.01.2019)

Blockchain Technology in Supply Chain

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 121 - 134, 20.07.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.542536

Öz

The technological
changes in recent years have played a major role in changing the rules in
business life. After technological innovations such as autonomous tools, the
Internet of Things, and industry 4.0, the new issue that has emerged with
crypto money today is Blockchain technology. A blockchain technology is a
peer-to-peer digital ledger of transactions that may be publicly or privately
distributed to all users and therefore is said to be decentralized and
distributed. The most important feature that distinguishes block-chain-based
technologies from other technologies is that it has a special algorithm without
being connected to any center. Therefore, this technology makes a significant
difference in supplying fast, secure and accurate information flow among supply
chain members. Reducing the costs and time that arise in the supply chain, it
provides significant advantages to enterprises such as the transparency of the
operations performed. The purpose of this study is; to explain the block chain
technology and to contribute to supply chain processes and stakeholders. In
this context, the study is considered as literature review. The study is
important in terms of contributing to the relevant literature in basic level.

Kaynakça

  • Altuntaş, C., Türker, D. (2012). Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri: Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Analizi, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, S.39.Arslan, C. (2017). Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Risk Çalışma Grubu R1, Enerji Sektöründe Kayıt Zinciri Teknolojisi Çalıştayı, s.2 Https://Www.Dunyaenerji.Org.Tr/WpContent/Uploads/2017/11/Risk1tr.PdfBankalararası Kart Merkezi, Blockchain Raporu, Keşif: Blockchaın’in Sırları, Mart,2018. Https://Www.Bkm.Com.Tr/Wp-Content/Uploads/2018/03/Blockchain-Raporu_Bbn_Faz1.PdfBowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2002). Supply chain logistics management, McGraw-Hill.Chandra, C., & Kumar, S. (2000). Supply chain management in theory and practice: a passing fad or a fundamental change?. Industrial Management & Data Systems, 100(3), 100-114.Christopher, M. (2011), “Logistics & Supply Chain Management”, Prentice Hall Financial Times, Fourth Edition.Çarkacıoğlu, A. (2016). Kripto-Para Bitcoin. Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi Araştırma Raporu, Http://Www. Spk. Gov. Tr/Siteapps/Yayin/Yayingoster Demirel, F. (2017). Https://Webrazzi.Com/2017/08/07/Turkiyede-Blockchain-Kullanan-Sirketler/ , (Erişim Tarihi: 29.01.2019)Dilek, Ş. (2018). Blockchain Teknolojisi ve Bitcoin. Analiz, Şubat, (231). Seta Siyaset, Ekonomi Ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Turkuvaz Haberleşme Ve Yayıncılık A.Ş., İstanbulFawcett, S. E., Magnan, G. M., & McCarter, M. W. (2008). Benefits, barriers, and bridges to effective supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, 13(1), 35-48.Ferrell, O. C., Rogers, M. M., Ferrell, L., & Sawayda, J. (2013). A framework for understanding ethical supply chain decision making. Journal of Marketing Channels, 20(3-4), 260-287.Hampton, N. (2016). Understanding the blockchain hype: Why much of it is nothing more than snake oil and spin. Computerworld, 5. Http://Www.Computerworld.Com.Au/Article /606253/ Understandingblockchain-Hype-Why-Much-İt-Nothing-More-Than-Snake-Oilspin/.(Erişim Tarihi: 25.01.2019).Kağnıcıoğlu, C. H. (2007). Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Seçimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Küçük, O. (2014). Stok Yönetimi: Amprik Bir Yaklaşım. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, [Online] Available: Https://Bitcoin.Org/Bitcoin.Pdf.Usta, A., & Doğantekin, S. (2017). Blockchain 101. MediaCat Kitapları, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., Isbn: 978-605-4584-97-0, İstanbul.Ünsal, E., & Kocaoğlu, Ö. (2018). Blok Zinciri Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları ve Gelecek Beklentileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (13), 54-64.Özdemir, A. (2004). Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi, Süreçleri Ve Yararları. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı: 23.Pagliery, J.(2014). Bitcoin And The Future Of Money, Triumph Books, Chicago. Prosser, D. (2017). Bitcoin Triggers A Significant Chain Of Events İn The Financial Sector, Blok, Kurtosys.Com, October 29. Stock, J. (2001). Strategic Logistics Management, Fourth Edition. New York: McGrawHill Irwin.Yıldız A. (2018), Endüstri 4.0 İle Bütünleştirilmiş Dijital Tedarik Zinciri, Bmıj, (2018), 6(4): 1215-1230 Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.15295/Bmij.V6i4.322Tan, K. C. (2001). A framework of supply chain management literature. European Journal of Purchasing & Supply Management, 7(1), 39-48.Tian, F. (2016, June). An agri-food supply chain traceability system for China based on RFID & blockchain technology. In Service Systems and Service Management (ICSSSM), 2016 13th International Conference on (pp. 1-6). IEEE.Https://Limenya.Com/Acik-Blockchain-İle-Ozel-Blockchain-Arasindaki-Fark/ (Erişim Tarihi: 25.01.2019)Https://Teknochain.Com/Blockchain-Ag-Cesitleri/ (Erişim Tarihi: 23.01.2019)
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seren Kaya Bu kişi benim 0000-0001-7269-2905

Muhammed Turğut 0000-0001-7269-2905

Yayımlanma Tarihi 20 Temmuz 2019
Gönderilme Tarihi 20 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kaya, S., & Turğut, M. (2019). Blockchain Technology in Supply Chain. The Journal of International Scientific Researches, 4(2), 121-134. https://doi.org/10.23834/isrjournal.542536