Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 50 - 63 2020-02-29

The Effects of Economic Indicators and Money Supply on Individual Credit Card Usage in Turkey
Türkiye’de Ekonomik Göstergeler ve Para Arzının Bireysel Kredi Kartı Kullanımına Etkileri

Abdullah GÖV [1] , Esengül SALİHOGLU [2]


With the spread of individual credit card usage, it is possible to examine the recorded consumption, borrowing and saving behaviors of households and the reflections of the individual’s economic behaviors to the economy. In this study, the relationship between individual credit card usage with money supply and economic indicators were investigated in Turkey. For this purpose, the data set of the real volume of individual credit card transaction and the real money supply, industrial production index, consumer price index-D and interbank overnight interest rate and USD exchange rate were used, for the monthly period over 2005M1-2019M8. According to the Granger causality analysis results, we found that the unidirectional causality relationship from industrial production index, consumer price index, interest rate, money supply and exchange rate to credit card usage. In summary, analysis results indicate that individual credit card usage is affected by economic indicators and money supply.

Bireysel kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla hane halkının kayıt altına alınan tüketim, borçlanma ve tasarruf davranışlarının incelenmesi mümkün olmuş ve bireyin iktisadi davranışlarının ekonomiye yansımaları birçok çalışmaya konu edilmiştir. Bu çalışmada bireysel kredi kartı kullanımı ile para arzı ve ekonomik göstergeler arasındaki ilişkisi Türkiye düzeyinde araştırılmıştır. Bireysel kredi kartı kullanımının reel hacmi ile reel para arzı, sanayi üretim endeksi, tüketici fiyat endeksi-D, bankalararası gecelik faiz oranı ve USD döviz kuruna ait 2005M1-2019M8 dönemini kapsayan aylık veri setiyle çalışılmıştır. Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre, sanayi üretim endeksi, tüketici fiyat endeksi, faiz oranı, para arzı ve döviz kurundan kredi kartı kullanımına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Özetle, analiz sonuçları bireysel kredi kartı kullanımının ekonomik göstergelerden ve para arzından etkilendiğini göstermektedir.

 • Akın, G.G.; Aysan, A.F.; Dasdogen, S.& Yıldıran, L. (2019). Credit Card Debt: Nescience or Necessity?, Economic Research Forum 2019, Working Paper No.1315, July 2019.
 • BDDK (2019a). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Eylül 2019, https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0744_ 01.pdf>, (Erişim Tarihi: 21.11.2019).
 • BDDK (2019b). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa İlişkin Düzenlemeler, <https://www.bddk.org.tr/Content Bddk/dokuman/ mevzuat_0926.pdf>, (Erişim Tarihi: 21.11.2019).
 • BDDK (2019c). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Haziran 2019, <https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_ 0689_01.pdf>, (Erişim Tarihi: 21.11.2019).
 • BDDK (2019d). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, <https://www.bddk.org.tr/ BultenAylik/tr/Home/Gelismis>, (Erişim Tarihi: 22.11.2019).
 • Ben-David, D.; Lumsdaine, R.& Papell, D.H. (2003). Unit Root, Postwar Slowdowns and Long-Run Growth: Evidence From Two Structural Breaks, Empirical Economics, 28(2), 303-319.
 • BKM (2019a). Bankalararası Kart Merkezi, Dönemsel Bilgiler, <https://bkm.com.tr/yerli-kredi-kartlarinin-yurt-ici-ve-yurtdisi-kullanimi>, (Erişim Tarihi: 20.11.2019).
 • BKM (2019b). Bankalararası Kart Merkezi İnternet Sayfası, Kartlı Ödeme Sistemlerinin Ekonomiye Katkıları,<https://bkm.com.tr/faydali-bilgiler/kart-bilinci/kartli-odeme-sistemlerinineko nomiye -katkilari/>, (Erişim Tarihi: 28.11.2019).
 • Dickey, D. A.,; Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressi-ve Time Series With a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.
 • Eroğlu E. (2018). TCMB Merkezin Güncesi Bloğu, Finansal Piyasalar 27/06/2018, Hanehalkı Borçluluk Seviyesine Karşılaştırmalı Bir Bakış, <http://tcmbblog.org/wps/wcm /connect/blog/tr/main%20menu/analizler/hanehalki-borcluluk-seviyesine-karsilastirmali-bir-bakis>, (Erişim Tarihi: 28.11.2019).
 • Friedman, B.M. (1999). The Future of Monetary Policy: The Central Bank as an Army with only a Signal Corps?, International Finance, 2, 321-338.
 • Friedman, C. (2000). Monetary Policy Implementation: Past Present and Future-Will The Advent of Electronic Money Lead to the Demise of Central Banking?, International Finance, 3, 211-227.
 • Fulford, S.L.; Schuh, S. (2017). Credit Card Utilization and Consumption Over The Life Cycle and Business Cycle, Federal Reserve Bank of Boston, Working Papers September 2017, 17-14, 1-50.
 • Geanakoplos, J.; Dubey, P. (2010), Credit Cards and Inflation, Games and Economic Behavior, 70, 325-353.
 • Granger, C.W.J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, Econometrica, 37(3), 424-438.
 • Granger, C.W.J. (1980). Testing for Causlity: a Personal Viewpoint, Journal of Economic Dynamics and Control, (2), 329-352.
 • Kabarlarlı, E. (2015). Türkiye”de Kredi Kartı Kullanımınını Para Politikasındaki Rolü ve Etkileri, Sosyoekonomi 2015, 23(26), 119-138.
 • Karpuz, E. (2012). Ödeme Sistemleri ve Araçlarının Artan Kullanımı: Kredi Kartı Kullanımının Para Politikası Etkinliğine Etkisi, TCMB Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Nisan 2012.
 • Lumsdaine, R.L.; Papell, D.H. (1997). Multiple Trend Breaks and The Unit Root Hypothesis, The Review of Economics and Statistics, 79(2), 212-218.
 • Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Germany.
 • Perron, P. (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis, Econometrica, 57(6), 1361-1401.
 • Phillips, P.C.B. ; Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75, 335-46.
 • Prabheesh, K.P.; Rahman, R.E. (2019). Monetary Policy Transmission and Credit Cards: Evidence From Indonesia, Bulletin of Monetary Economics and Banking, 22(2), 137-162.
 • Sevüktekin, M.; Nargeleçekenler, M. (2010). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: Eviews Uygulamalı (3. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Sönmezler, G.; Gündüz, İ.O. & Torun, M. (2019). Türkiye’de Kredi Kartı Harcamaları ile Tüketici Güven Endeksi ve Enflasyon Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1), 17-29.
 • Stavins, J. (2018). Credit Card Debt and Consumer Payment Choce:What Can We Learn from Credit Bureau Data?, Federal Reserve Bank of Boston Working Papers, No.18-7, October 2018, 1-35.
 • TCMB EVDS (2019a). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Kredi Kartı Harcamalarının Sektörel Dağılımı, <https://evds2. tcmb.gov.tr/index.php? /evds/dashboard/4871>, (Erişim Tarihi: 29.11.2019).
 • TCMB EVDS (2019b). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Toplam Kredi–Hanehalkı (GSYİH Yüzdesi), <https://evds2.tcmb.gov. tr/index.php? /evds/dashboard/4770>, (Erişim Tarihi: 29.11.2019).
 • TCMB EVDS (2019c). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, <www.tcmb.evds.gov.tr>, (Erişim Tarihi: 24.11.2019).
 • Uzgören, N.; Ceylan, G. & Uzgören, E. (2007). Türkiye’de Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Model Çalışması, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., 2007, 14(7), 247-256.
 • WorldBank (2018). Global Findex Database, 2018 The Little Data Book on Financial Inclusion, 150.
 • Yazgan, M.E. ; Yılmazkuday, H. (2011). Effects of Credit and Debit Cards on The Currency Demand, Applied Economics, 41, 2115-2123.
 • Yılmazkuday, H. (2010), Monetary Policy and Credit Cards: Evidence from a Small Open Economy, DETU Working Paper 10-10, September 2010, 1-19.
 • Yüksel, S.; Zengin, S.&Kartal, M.T. (2016). Identifying the Macroeconomic Factors Influencing Credit Card Usage in Turkey by Using MARS Method, China-USA Business Review, Dec. 2016, Vol. 15, No. 12, 611-615.
 • Zivot, E.; Andrews, D. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock and the Unit-Root Hypothesis, Journal of Business Economic Statistics, 10(3), 251-270.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9400-6275
Yazar: Abdullah GÖV
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2005-1986
Yazar: Esengül SALİHOGLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Şubat 2020

Bibtex @araştırma makalesi { isrjournal670283, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {50 - 63}, doi = {10.23834/isrjournal.670283}, title = {Türkiye’de Ekonomik Göstergeler ve Para Arzının Bireysel Kredi Kartı Kullanımına Etkileri}, key = {cite}, author = {Göv, Abdullah and Sali̇hoglu, Esengül} }
APA Göv, A , Sali̇hoglu, E . (2020). Türkiye’de Ekonomik Göstergeler ve Para Arzının Bireysel Kredi Kartı Kullanımına Etkileri . The Journal of International Scientific Researches , 5 (1) , 50-63 . DOI: 10.23834/isrjournal.670283
MLA Göv, A , Sali̇hoglu, E . "Türkiye’de Ekonomik Göstergeler ve Para Arzının Bireysel Kredi Kartı Kullanımına Etkileri" . The Journal of International Scientific Researches 5 (2020 ): 50-63 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isrjournal/issue/52772/670283>
Chicago Göv, A , Sali̇hoglu, E . "Türkiye’de Ekonomik Göstergeler ve Para Arzının Bireysel Kredi Kartı Kullanımına Etkileri". The Journal of International Scientific Researches 5 (2020 ): 50-63
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Ekonomik Göstergeler ve Para Arzının Bireysel Kredi Kartı Kullanımına Etkileri AU - Abdullah Göv , Esengül Sali̇hoglu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.670283 DO - 10.23834/isrjournal.670283 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 63 VL - 5 IS - 1 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.670283 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.670283 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Türkiye’de Ekonomik Göstergeler ve Para Arzının Bireysel Kredi Kartı Kullanımına Etkileri %A Abdullah Göv , Esengül Sali̇hoglu %T Türkiye’de Ekonomik Göstergeler ve Para Arzının Bireysel Kredi Kartı Kullanımına Etkileri %D 2020 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 5 %N 1 %R doi: 10.23834/isrjournal.670283 %U 10.23834/isrjournal.670283
ISNAD Göv, Abdullah , Sali̇hoglu, Esengül . "Türkiye’de Ekonomik Göstergeler ve Para Arzının Bireysel Kredi Kartı Kullanımına Etkileri". The Journal of International Scientific Researches 5 / 1 (Şubat 2020): 50-63 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.670283
AMA Göv A , Sali̇hoglu E . Türkiye’de Ekonomik Göstergeler ve Para Arzının Bireysel Kredi Kartı Kullanımına Etkileri. ISRjournal. 2020; 5(1): 50-63.
Vancouver Göv A , Sali̇hoglu E . Türkiye’de Ekonomik Göstergeler ve Para Arzının Bireysel Kredi Kartı Kullanımına Etkileri. The Journal of International Scientific Researches. 2020; 5(1): 50-63.