Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Qualitative Research on The Use of Artificial Intelligence in Public Relations

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 191 - 206, 13.06.2022

Öz

In the last fifteen years, developments in the technologies of information and communication tools have radically changed public relations studies. Terms and concepts such as artificial intelligence, big data, machine learning and natural language processing have become a part of corporate communication. The fact that the masses have become content producers at the same time has moved the crises from traditional media to other channels, and customer communication has gained different dimensions thanks to tools such as voice assistant and chatbot. In this article, it has been researched how artificial intelligence affects the public relations sector. The meaning of artificial intelligence for public relations, which we encounter in many different fields today, what kind of contributions it makes to the sector, and which PR practices use artificial intelligence are emphasized. In addition, the difficulties encountered in the use of artificial intelligence, the future of artificial intelligence public relations and ethical issues are mentioned. In the process of writing the article, interviews were held with eighteen public relations experts from different generations, within the framework of semi-structured questions. Evaluations were made about the changes made by artificial intelligence in tasks such as target audience analysis, crisis management, campaign design, measurement and reporting, automation of repetitive tasks, influencer identification, content creation and media monitoring.

Kaynakça

 • Afzal, S. K. (2018). How PR is Intersecting with AI. available in https://www.entrepreneur.com /article/320645, (06.05.2022).
 • Wiencierz, C. & Röttger, U. (2019). Big Data in Public Relations: A Conceptual Framework. Public Relations Journal, 12(3), 1-15.
 • Panda, G., Upadhyay, A. K., & Khandelwal, K. (2019). Artificial intelligence: A strategic disruption in public relations. Journal of Creative Communications, 14(3), 1-18.
 • Penn, C.S. (2018) Win With AI: How to Create an AI Strategy. available in https://www.christopherspenn.com/2018/09/win-with-ai-how-to-create-an-ai-strategy/ (06.05.2022).
 • Galloway, C. & Swiatek, L. (2018). Public Relations And Artificial Intelligence: It’s not (Just) About Robots, Public Relations Review, 44, 734-740.
 • Abdullah, A. (2020). Public Relations in The Era of Artificial Intelligence: Peluang atau Ancaman?, Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora), 08(2), 406 – 417.
 • Eroğlu, S. & Bektaş, O. (2016). STEM Eğitimi Almış Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Ders Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri . Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4 (3), 43-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/enad/issue/32043/356762
 • Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1) , 231-274 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/38061/399955
 • Nitel Araştırma Desenleri, http://acikders.atauni.edu.tr/pluginfile.php/77629/mod_resource /content/0/SEC.pdf , (06.05.2022)
 • Subaşı, M. & Okumuş, K. (2017). Bir Araştırma Yöntemi Olarak Durum Çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/34503/424695
 • Karataş, Z. (2017). Sosyal Bilim Araştırmalarında Paradigma Değişimi: Nitel Yaklaşımın Yükselişi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 68-86. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tushad/issue/31792/350444
 • Yin, R.K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. California: Sage. Thousand Oaks. Waddington, S. (?) An analysis of the impact of AI on skills in PR. available in https://wadds.co.uk/blog/2018/5/22/an-analysis-of-the-impact-of-ai-on-skills-in-pr (06.05.2022).
 • Chandrashekar, A., Amat, F., Basilico, J. & Jebara, T. (2017). Artwork Personalization at Netflix. available in https://netflixtechblog.com/artwork-personalization-c589f074ad76, (06.05.2022).
 • Chart, A.B.S. (2021) New Research Finds Pr Practıtıoners Limited In Aİ Knowledge But Aware Of Huge Potential. available https://newsroom.cipr.co.uk/new-research-finds-pr-practitioners-limited-in-ai-knowledge-but-aware-of-huge-potential/ (06.05.2022).

Halkla İlişkilerde Yapay Zeka Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 191 - 206, 13.06.2022

Öz

Geride bıraktığımız on beş yılda bilişim ve iletişim araçlarının teknolojilerinde yaşanan gelişmeler halkla ilişkiler çalışmalarını kökten değiştirmiştir. Yapay zekâ, büyük veri, makine öğrenmesi ve doğal dil işleme gibi terim ve kavramlar kurumsal iletişimin bir parçası olmuştur. Kitlelerin aynı zamanda içerik üreticisi haline gelmesi krizleri geleneksel medyadan başka mecralara taşımış, sesli asistan ve chatbot gibi araçlar sayesinde müşteri iletişimi farklı boyutlar kazanmıştır. Bu makalede yapay zekânın halkla ilişkiler sektörünü nasıl etkilediği araştırılmıştır. Günümüzde birbirinden çok farklı alanlarda karşımıza çıkan yapay zekânın halkla ilişkiler için ne anlam ifade ettiği, sektöre ne gibi katkılar sağladığı, hangi PR uygularmalarında yapay zekâdan faydalanıldığı üzerinde durulmuştur. Ayrıca yapay zekâ kullanımında karşılaşılan güçlüklerin neler olduğuna, yapay zekâlı halkla ilişkilerin geleceğine ve etik konularına değinilmiştir. Makaleyi yazma sürecinde farklı jenerasyonlara mensup on dokuz halkla ilişkiler uzmanıyla yarı yapılandırılmış sorular çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapay zekânın hedef kitle analizi, kriz yönetimi, kampanya tasarımı, ölçüm ve raporlama, tekrarlanan görevlerin otomasyonu, influencer belirleme, içerik oluşturma ve medya takip gibi görevlerde meydana getirdiği değişiklikler hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.

Kaynakça

 • Afzal, S. K. (2018). How PR is Intersecting with AI. available in https://www.entrepreneur.com /article/320645, (06.05.2022).
 • Wiencierz, C. & Röttger, U. (2019). Big Data in Public Relations: A Conceptual Framework. Public Relations Journal, 12(3), 1-15.
 • Panda, G., Upadhyay, A. K., & Khandelwal, K. (2019). Artificial intelligence: A strategic disruption in public relations. Journal of Creative Communications, 14(3), 1-18.
 • Penn, C.S. (2018) Win With AI: How to Create an AI Strategy. available in https://www.christopherspenn.com/2018/09/win-with-ai-how-to-create-an-ai-strategy/ (06.05.2022).
 • Galloway, C. & Swiatek, L. (2018). Public Relations And Artificial Intelligence: It’s not (Just) About Robots, Public Relations Review, 44, 734-740.
 • Abdullah, A. (2020). Public Relations in The Era of Artificial Intelligence: Peluang atau Ancaman?, Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora), 08(2), 406 – 417.
 • Eroğlu, S. & Bektaş, O. (2016). STEM Eğitimi Almış Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Ders Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri . Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4 (3), 43-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/enad/issue/32043/356762
 • Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1) , 231-274 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/38061/399955
 • Nitel Araştırma Desenleri, http://acikders.atauni.edu.tr/pluginfile.php/77629/mod_resource /content/0/SEC.pdf , (06.05.2022)
 • Subaşı, M. & Okumuş, K. (2017). Bir Araştırma Yöntemi Olarak Durum Çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/34503/424695
 • Karataş, Z. (2017). Sosyal Bilim Araştırmalarında Paradigma Değişimi: Nitel Yaklaşımın Yükselişi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 68-86. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tushad/issue/31792/350444
 • Yin, R.K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. California: Sage. Thousand Oaks. Waddington, S. (?) An analysis of the impact of AI on skills in PR. available in https://wadds.co.uk/blog/2018/5/22/an-analysis-of-the-impact-of-ai-on-skills-in-pr (06.05.2022).
 • Chandrashekar, A., Amat, F., Basilico, J. & Jebara, T. (2017). Artwork Personalization at Netflix. available in https://netflixtechblog.com/artwork-personalization-c589f074ad76, (06.05.2022).
 • Chart, A.B.S. (2021) New Research Finds Pr Practıtıoners Limited In Aİ Knowledge But Aware Of Huge Potential. available https://newsroom.cipr.co.uk/new-research-finds-pr-practitioners-limited-in-ai-knowledge-but-aware-of-huge-potential/ (06.05.2022).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tolkun NAZARKUL KYZY SOLDAN (Sorumlu Yazar)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9727-1020
Kyrgyzstan

Yayımlanma Tarihi 13 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { isrjournal1113438, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2022}, volume = {7}, number = {2}, pages = {191 - 206}, title = {Halkla İlişkilerde Yapay Zeka Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Nazarkul Kyzy Soldan, Tolkun} }
APA Nazarkul Kyzy Soldan, T. (2022). Halkla İlişkilerde Yapay Zeka Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma . The Journal of International Scientific Researches , 7 (2) , 191-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isrjournal/issue/70282/1113438
MLA Nazarkul Kyzy Soldan, T. "Halkla İlişkilerde Yapay Zeka Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma" . The Journal of International Scientific Researches 7 (2022 ): 191-206 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isrjournal/issue/70282/1113438>
Chicago Nazarkul Kyzy Soldan, T. "Halkla İlişkilerde Yapay Zeka Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma". The Journal of International Scientific Researches 7 (2022 ): 191-206
RIS TY - JOUR T1 - Halkla İlişkilerde Yapay Zeka Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma AU - Tolkun Nazarkul Kyzy Soldan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 206 VL - 7 IS - 2 SN - 2458-8725- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Halkla İlişkilerde Yapay Zeka Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma %A Tolkun Nazarkul Kyzy Soldan %T Halkla İlişkilerde Yapay Zeka Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma %D 2022 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Nazarkul Kyzy Soldan, Tolkun . "Halkla İlişkilerde Yapay Zeka Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma". The Journal of International Scientific Researches 7 / 2 (Haziran 2022): 191-206 .
AMA Nazarkul Kyzy Soldan T. Halkla İlişkilerde Yapay Zeka Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma. ISRjournal. 2022; 7(2): 191-206.
Vancouver Nazarkul Kyzy Soldan T. Halkla İlişkilerde Yapay Zeka Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma. The Journal of International Scientific Researches. 2022; 7(2): 191-206.
IEEE T. Nazarkul Kyzy Soldan , "Halkla İlişkilerde Yapay Zeka Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma", The Journal of International Scientific Researches, c. 7, sayı. 2, ss. 191-206, Haz. 2022