Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Endüstri 4.0'ın Uygulanmasındaki Avantajlar ve Engeller ve Endüstri 4.0'ın Temel Özellikleri

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 3, 207 - 214, 07.10.2022
https://doi.org/10.23834/isrjournal.1122471

Öz

2011 yılında "Endüstri 4.0" teriminin yayınlanmasından bu yana, Endüstri 4.0'ın gerektirdiği dijital dönüşüm, tüm dünyada sanayici ve hükümetlerin dikkatini hemen çekmiştir. Dünyadaki ülkelerin çoğunluğu, çevresel ve hayati sorunlar nedeniyle 18. yüzyılda ilk sanayi devrimi ile dünya çapında giderek artan tüketici talebini karşılamak için sınırlı ve tüketilen doğal kaynaklardan daha fazla mal üretmenin zorluğu ile uğraşmaktadır. Bu nedenle, Endüstri 4.0'ın sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri ve sürdürülebilir ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınmaya nasıl katkıda bulunduğu giderek daha fazla ilgi görmektedir. Günümüzde Endüstri 4.0, akıllı üretim sistemlerinden tüm dağıtım kanallarına kadar tüm endüstriyel ve tüketici pazarlarında dijitalleşme ile ilgilidir. Endüstri 4.0 dijital dönüşümü, ürün yaşam döngüsünün tüm değer zincirinin dijitalleştirilmesini ve entegrasyonunu içermektedir. Endüstri 4.0, günümüz koşullarında işletmelerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan teknolojik bir kavramdır. Endüstri 4.0, şirketlerin organizasyonunu, iş modellerini, ürünlerini, tedarik zincirini ve stratejilerini değiştirmektedir. Endüstri 4.0, insanları, makineleri ve verileri entegre ederek işletmelerin daha çevik ve esnek olmasını sağlar. Son zamanlarda Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin, Japonya, Birleşik Krallık ve Brezilya gibi ülkeler Endüstri 4.0'ın uygulanması için politikalar geliştiriyorlar. Bununla birlikte, Endüstri 4.0 teknolojilerinin yeterliliği ve uygulanması hem endüstri temsilcileri hem de ülkeler için zor olabilir. Bu çalışmada, Endüstri 4.0'ın uygulanmasındaki avantajlar ve engeller ifade edilmiştir. Ayrıca Endüstri 4.0 ve temel özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

  • Brozzi, R., Forti, D., Rauch, E., & Matt, D.T. (2020). The Advantages of Industry 4.0 Applications for Sustainability: Results from a Sample of Manufacturing Companies. Sustainability, 12(9), 1-19. https://doi.org/10.3390/su12093647 Büchi, G., Cugno, M., & Castagnoli, R. (2020). Smart factory performance and Industry 4.0. Technological Forecasting & Social Change, 150, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119790

The Advantages and Barries in Implementing of Industry 4.0 and Key Features of Industry 4.0

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 3, 207 - 214, 07.10.2022
https://doi.org/10.23834/isrjournal.1122471

Öz

Since the publication of the term "Industry 4.0" in 2011, the digital transformation required by Industry 4.0 has immediately attracted the attention of industrialists and governments around the world. Majority of the countries around the world are dealing with the difficulty of producing more goods from limited and consumed natural resources to meet the ever-increasing consumer demand worldwide with the first industrial revolution in the 18th century due to environmental and vital issues. Therefore, the sustainability impacts of Industry 4.0 and the way it contributes to sustainable economic, environmental and social development are getting more and more attention. Nowadays, Industry 4.0 is about digitalization in all industrial and consumer markets, from smart production systems to all distribution channels. Industry 4.0 digital transformation involves the digitization and integration of the entire value chain of the product life cycle. Industry 4.0 is a technological concept that contributes to the sustainability of businesses in today's conditions. Industry 4.0 changes the organization, business models, products, supply chain and strategies of companies. Industry 4.0 enables businesses to be more agile and flexible by integrating people, machines and data. Nowadays, countries such as Germany, the United States of America, India, China, Japan, the United Kingdom and Brazil have been developing policies for the implementation of Industry 4.0. However, the adequacy and implementation of Industry 4.0 technologies can be difficult for both industry representatives and countries. In this research, the advantages and barriers in implementing of Industry 4.0 were expressed. In addition, Industry 4.0 and its main features have been explained.

Kaynakça

  • Brozzi, R., Forti, D., Rauch, E., & Matt, D.T. (2020). The Advantages of Industry 4.0 Applications for Sustainability: Results from a Sample of Manufacturing Companies. Sustainability, 12(9), 1-19. https://doi.org/10.3390/su12093647 Büchi, G., Cugno, M., & Castagnoli, R. (2020). Smart factory performance and Industry 4.0. Technological Forecasting & Social Change, 150, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119790
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf Ersoy 0000-0002-0106-1695

Yayımlanma Tarihi 7 Ekim 2022
Gönderilme Tarihi 27 Mayıs 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Ersoy, Y. (2022). The Advantages and Barries in Implementing of Industry 4.0 and Key Features of Industry 4.0. The Journal of International Scientific Researches, 7(3), 207-214. https://doi.org/10.23834/isrjournal.1122471