Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kurumsal Risk Yönetiminin (KRY) Finansal Performans Üzerine Etkisi: BİST İmalat Sanayisinde Bir Uygulama

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: Ek, 46 - 55, 31.12.2022
https://doi.org/10.23834/isrjournal.1186911

Öz

Küreselleşmenin etkisiyle yaşanan ekonomik gelişmeler, ortaya çıkan farklı risk türleri, hissedar ve yatırımcıların beklentileri şirketlerde risk yönetiminin önemini arttırmıştır. Etkin bir risk yönetimi, şirketlerin finansman bulmasını kolaylaştırmakta ve aynı zamanda şirketlere başka önemli finansal kazanımlarda sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı kurumsal risk yönetiminin, finansal performans üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Çalışmada BİST İmalat Sanayisinde yer alan 179 işletme örneklem olarak belirlenmiştir. Analiz dönemi olarak 2013-2017 yılları belirlenmiş ve 5 yıllık veriler ile 895 işletme/yıl verisi kullanılmıştır.
Panel Veri Tekniği ile gerçekleştirilen analiz neticesinde, kurumsal risk yöneticisi ve şirket büyüklüğü değişkeninin, finansal performansı pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Denetim komitesi büyüklüğü değişkeni ise finansal performansı negatif yönde etkilemektedir. Dolayısıyla kurumsal risk yöneticisi ve yönetim kurulu büyüklüğü değişkenlerinde meydana gelebilecek bir değişim, aktif karlılık oranını aynı yönde etkilerken, denetim komitesi büyüklüğü değişkeninde meydana gelen değişim finansal performansı ters yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Proje Numarası

BU çalışma Şerife Önder'in danışmanlığında İlknaz Özdemir tarafından hazırlanan Yüksek Lisans tezinden türetilmiştir.

Kaynakça

 • Gacar, A. (2016). İşletmelerde kurumsal risk yönetimi ve varlığının belirleyicileri, Yayınlanmamış doktora tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Hoyt, R. , Liebeberg, A. (2011), The value of enterprise risk management, The Journal of Risk and Insurance , 78(4), 795-822.
 • Kallamu, B. S. (2015). Risk management committee attributes and firm performance. Journal of International Finance and Banking, 2(2), 1-24.https://doi.org/10.5296/ifb.v2i2.8580
 • Kaya, Y. (2015). KOBİ’lerde kurumsal risk yönetimi, Yayınlanmamış doktora tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kurnaz, N. (2007). Kurumsal yönetim ekseninde risk odaklı iç denetim: Türkiye'nin 500 büyük sanayi işletmesinde risk odaklı iç denetim uygulama analizi. Yayınlanmamış doktora tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya
 • Önder, H. (2007). The impact of corruption on food security from a macro perspective. Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society, 9 (1), 7-17.
 • Önder, Ş. & Ergin, H. (2012). Determiners of enterprise risk management applications in Turkey: An empirical study with logistic regression model on the companies included in ISE (Istanbul Stock Exchange), Business and Economic Horizons, 7(1), 19-26.
 • Salaudeenn, Y., Atoyebi, T., & Oyegbile, B. (2018) , Enterprise risk management and performance of selected listed consumer goods companies in Nigeria, Applied Finance and Accounting, 4(1), 112-121.
 • Sayılır, Ö. & Farhan, M. (2017). Enterprise risk management and ıts effect on firm value in Turkey, Journal of Management Research, 9(1), 86-99.
 • Sertman, B. (2017). Risk Yönetim Süreci ve Riskin Yönetilebilirliği, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Shima, N., Mahmood, Z., Happy, A., & Akbar, A. (2013). Enterprise risk management and performance in Malaysia. Interdisciplinary Journal of contemporary Research in Business, 5(1), 670-707.
 • Şekerci, N. (2011), Does Enterprise Risk Management Create value for Firmss: Evidence from Nordic Countries. Essays on Corporate Governance, Dissertation, Lund University. 2011.
 • Şener, M. (2018), Örgütlerde kurumsal risk uygulama düzeyinin öncüleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Şenol, Z., & Karaca, S. S. (2017):.The effect of enterprise risk management on firm performance: A case study on Turkey. Financial Studies 4 (78), 27-45.
 • Türk Ticaret Kanunu-TTK. (2011). 26.06.2012 Tarih ve 6335 Sayılı Kanun Güncellemeleriyle, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu.
 • Ugur, M. & Ararat, M. (2006). Does macroeconomic performance affect corporate governance? Evidence from Turkey. Corporate Governance: An International Review 14, 325-348.
 • Yazid, A., Daud, W., & Hussin, H. (2010) , The effect of chief risk officer on enterprise risk management pratices: Evidence From Malaysia, 9(11), 55-64.

The Effects of Enterprise Risk Management (ERM) on Financial Performance: An Application on BIST Manufacturing Industry

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: Ek, 46 - 55, 31.12.2022
https://doi.org/10.23834/isrjournal.1186911

Öz

Economic developments with the effect of globalization, different types of risks, expectations of shareholders and investors have increased the importance of risk management in companies. An effective risk management makes it easier for companies to find financing and also provides companies with other important financial gains.The purpose of this study is to determine whether corporate risk management has any effect on financial performance. In the study, 179 companies in the BIST Manufacturing Industry were determined as the sample. The years 2013-2017 were determined as the analysis period, and 5-year data and 895 companies /year data were used.
As a result of the analysis made with Panel Data Technique, it has been determined that the variable of corporate risk manager and company size positively affect the financial performance. The audit committee size variable, on the other hand, affects financial performance negatively. Therefore, it was concluded that a change that may occur in the corporate risk manager and the size of the board of directors affects the return on assets ratio in the same direction, while the change in the audit committee size variable affects the company performance in the opposite direction

Proje Numarası

BU çalışma Şerife Önder'in danışmanlığında İlknaz Özdemir tarafından hazırlanan Yüksek Lisans tezinden türetilmiştir.

Kaynakça

 • Gacar, A. (2016). İşletmelerde kurumsal risk yönetimi ve varlığının belirleyicileri, Yayınlanmamış doktora tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Hoyt, R. , Liebeberg, A. (2011), The value of enterprise risk management, The Journal of Risk and Insurance , 78(4), 795-822.
 • Kallamu, B. S. (2015). Risk management committee attributes and firm performance. Journal of International Finance and Banking, 2(2), 1-24.https://doi.org/10.5296/ifb.v2i2.8580
 • Kaya, Y. (2015). KOBİ’lerde kurumsal risk yönetimi, Yayınlanmamış doktora tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kurnaz, N. (2007). Kurumsal yönetim ekseninde risk odaklı iç denetim: Türkiye'nin 500 büyük sanayi işletmesinde risk odaklı iç denetim uygulama analizi. Yayınlanmamış doktora tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya
 • Önder, H. (2007). The impact of corruption on food security from a macro perspective. Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society, 9 (1), 7-17.
 • Önder, Ş. & Ergin, H. (2012). Determiners of enterprise risk management applications in Turkey: An empirical study with logistic regression model on the companies included in ISE (Istanbul Stock Exchange), Business and Economic Horizons, 7(1), 19-26.
 • Salaudeenn, Y., Atoyebi, T., & Oyegbile, B. (2018) , Enterprise risk management and performance of selected listed consumer goods companies in Nigeria, Applied Finance and Accounting, 4(1), 112-121.
 • Sayılır, Ö. & Farhan, M. (2017). Enterprise risk management and ıts effect on firm value in Turkey, Journal of Management Research, 9(1), 86-99.
 • Sertman, B. (2017). Risk Yönetim Süreci ve Riskin Yönetilebilirliği, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Shima, N., Mahmood, Z., Happy, A., & Akbar, A. (2013). Enterprise risk management and performance in Malaysia. Interdisciplinary Journal of contemporary Research in Business, 5(1), 670-707.
 • Şekerci, N. (2011), Does Enterprise Risk Management Create value for Firmss: Evidence from Nordic Countries. Essays on Corporate Governance, Dissertation, Lund University. 2011.
 • Şener, M. (2018), Örgütlerde kurumsal risk uygulama düzeyinin öncüleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Şenol, Z., & Karaca, S. S. (2017):.The effect of enterprise risk management on firm performance: A case study on Turkey. Financial Studies 4 (78), 27-45.
 • Türk Ticaret Kanunu-TTK. (2011). 26.06.2012 Tarih ve 6335 Sayılı Kanun Güncellemeleriyle, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu.
 • Ugur, M. & Ararat, M. (2006). Does macroeconomic performance affect corporate governance? Evidence from Turkey. Corporate Governance: An International Review 14, 325-348.
 • Yazid, A., Daud, W., & Hussin, H. (2010) , The effect of chief risk officer on enterprise risk management pratices: Evidence From Malaysia, 9(11), 55-64.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şerife Önder 0000-0001-9251-0283

İlknaz Özdemir 0000-0003-2078-7528

Proje Numarası BU çalışma Şerife Önder'in danışmanlığında İlknaz Özdemir tarafından hazırlanan Yüksek Lisans tezinden türetilmiştir.
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 10 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: Ek

Kaynak Göster

APA Önder, Ş., & Özdemir, İ. (2022). Kurumsal Risk Yönetiminin (KRY) Finansal Performans Üzerine Etkisi: BİST İmalat Sanayisinde Bir Uygulama. The Journal of International Scientific Researches, 7(Ek), 46-55. https://doi.org/10.23834/isrjournal.1186911