Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ISBN: 978-995-774-502-8 .ثابت الألوسي، شعرية النص، دار كنوز المعرفة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن 2016، 160 ص

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 111 - 114, 24.12.2018

Öz

Kaynakça

  • Sâbit el-Alûsî, Şi‘riyyetu’n-Nas, Kenûzu’l-Ma ‘rife Yayınları, Ürdün, 2016

Dr. S̱âbit el-Alûsî, Şiʿriyyetu’n-naṣṣ (Metnin Şiirselliği)

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 111 - 114, 24.12.2018

Öz

Iraklı yazar Dr. S̱âbit el-Alûsî’nin Irak ve diğer Körfez ülkelerinde yayınlanmış 15 makalesinden oluşan bu kitabı, teorik ve pratik açıdan الشعرية (şiirsellik) kavramını okuyucuya sunmaktadır. Eser, bir metni edebi kılan bir takım sanatsal ve estetik unsurları ele alarak her başlık altında الشعرية kavramını incelemektedir. Tzvetan Todorov’a göre hitabet sanatının nitelikli söylemlerinden olan şiirsellik, Rolan Bart’a göre hem nesri hem de sözlü bir mesajı, edebi eser kılan bir sanattır. ʿAbdullâh el-Ġadâmî, الشعرية ibaresini الشاعرية olarak isimlendirmiştir. الشاعرية kelimesinin müradifi bazılarına göre “el-Edebiyye” veya “İnşâʾiyye” ya da “Ṣınâʿatu’l-Edeb” tir. Jean Cohen’e göre ise şiirsellik, konusu şiir olan bir ilim dalıdır. Yazar ise الشعرية kavramını sadece şiir sanatı ile sınırlandırmıştır 

Kaynakça

  • Sâbit el-Alûsî, Şi‘riyyetu’n-Nas, Kenûzu’l-Ma ‘rife Yayınları, Ürdün, 2016
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitâbiyât
Yazarlar

Rukiye Aydemir

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 31 Ekim 2018
Kabul Tarihi 7 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Aydemir, Rukiye. “Dr. S̱âbit El-Alûsî, Şiʿriyyetu’n-naṣṣ (Metnin Şiirselliği)”. Istanbul Journal of Arabic Studies 1, sy. 1 (Aralık 2018): 111-14.