Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türk – Arap İlişkileri Eski Eyaletler Yeni Komşulara Dönüşürken (1914-1923)

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 173 - 179, 18.06.2020

Öz

Bu çalışmada Doç. Dr. Ü. Gülsüm Polat’ın Kronik Kitap’tan çıkan Türk – Arap İlişkileri Eski Eyaletler Yeni Komşulara Dönüşürken (1914-1923) başlıklı eseri hakkında değerlendirmelere yer verilmektedir. Varlık sahasındaki bağımsızlık istikrarlarını sürdürme hedefinde olan devletler arasında yaşanan çekişmeler ve bu devletlerin birbirlerine karşı üstünlük kurmada sarf ettikleri çabalar, Türk-Arap ilişkilerinin de dalgalı olarak cereyan etmesine sebebiyet vermiştir. Çalışma dahilinde mercek altına aldığımız bu kitap, I. Cihan Harbi süresince ülkeler arasında devam eden çatışmaları, güdülen ittifak politikalarını, bölgesel anlamda rol oynayan isyan yanlısı liderlerin tutumlarını, onların birbirleriyle olan işbirliği ve mücadelelerini, savaş sonrasında taraflar arasında yaşanan gelişmeleri ve imzalanan ittifak sözleşmelerini konu edinmektedir. Kitapta Arap Yarımadası’nda yer alan ülkelerde I. Cihan Harbi’nin süresince ve sonrasında ortaya çıkacak siyasi oluşumlar çerçevesinde askerî, tarihî ve toplumsal yansımalar Türk-Arap ilişkileri nezdinde ele alınmıştır.

Teşekkür

Dergi sayılarının telif sürecinde emeği geçenlere şükranlarımı sunarım.

Kaynakça

  • Polat, Ü. Gülsüm: Türk-Arap İlişkileri Eski Eyaletler Yeni Komşulara Dönüşürken (1914-1923), İstanbul: Kronik Kitap, 2019.
  • Tomar, Cengiz: ‘’Yemen’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), 2013, XLIII, s. 120.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitâbiyât
Yazarlar

Ömer Faruk Değirmenci

Yayımlanma Tarihi 18 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 11 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 16 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Değirmenci, Ömer Faruk. “Türk – Arap İlişkileri Eski Eyaletler Yeni Komşulara Dönüşürken (1914-1923)”. Istanbul Journal of Arabic Studies 3, sy. 1 (Haziran 2020): 173-79.