Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Study of Najib Al-Kaylani and His Work Jakarta’s Virgin

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 279 - 296, 12.12.2020

Öz

Najib Al-Kaylani is considered to be one of the pioneers of Islamic literature with his various Works he started to write from the late 1950s and onwords, as well as an Arab writer who contributed to Islamic literature with his numerous stories and dramas. Considering the themes that he discussed, Al-Kaylani indicates that he is concerned with the problems of the Muslims in different countries especially in Egypt. Most of his works were translated into a number of languages. In this study the life, the works and the literary personality of Najib Al-Kaylani who is an Egyption poet, writer, critic and also one of the pioneer characters of Arab Islamic Literature, will be reviewed. Then the summary of the novel “Jakarta’s Virgin” will be included and will be studied in terms of technique and theme. The reason we choose this work of the writer is that the analysis of some other Works of him were studied in many thesis works, on the other hand “Jakarta’s Virgin” has only been assessed in terms of translating strategy whereas it has not been studied in the way we approached.

Kaynakça

  • Beyca, Fatma Betül: “Necip el-Kilani Hayatı-Eserleri ve 20.Yüzyıl Arap Edebiyatındaki Yeri”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi İstanbul, 2008. Tekin, Mehmet: Roman Sanatı -I, (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2016).

Necîb el-Kîlânî ve “Cakartalı Kız” Adlı Romanı ile İlgili Bir İnceleme

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 279 - 296, 12.12.2020

Öz

Necîb el-Kîlânî, 1950’li yılların sonlarından itibaren yazmaya başladığı birçok eserle İslâmî edebiyatın öncülerinden sayıldığı gibi kırk romanı, çok sayıda hikâye ve tiyatrosuyla da İslâm edebiyatına katkıda bulunmuş Arap yazar vasfını da taşımaktadır. el-Kîlânî, eserlerinde genel olarak ele aldığı konular itibariyle farklı ülkelerdeki Müslümanların ve özellikle de Mısır halkının problemleriyle ilgilendiğini gözler önüne sermektedir. Eserlerinin birçoğu bazı dillere tercüme edilmiştir. Bu çalışmamızda çok sayıda eser kaleme alan Mısırlı şair, edebiyatçı, yazar ve eleştirmen aynı zamanda da modern Arap İslâm edebiyatının önde gelen şahsiyetlerinden biri olan Necîb el-Kîlânî’nin genel olarak hayatı, eserleri ve edebi kişiliğine yer verilecektir. Sonrasında ise “Cakartalı Kız” adlı romanının özeti verilip eser teknik ve tematik açıdan incelenecektir. Yazarın bu romanının ele alınma sebebi ise ülkemizde bazı eserlerinin tahlilinin tez olarak çalışılması ancak bu eserinin ise yalnızca çeviri stratejisi açısından ele alınmış olması ve bu çalışmada ele alınan yönde çalışılmamış olmasıdır. Bu vesile ile “Cakartalı Kız” adlı eser ele alınıp değerlendirilecektir.

Kaynakça

  • Beyca, Fatma Betül: “Necip el-Kilani Hayatı-Eserleri ve 20.Yüzyıl Arap Edebiyatındaki Yeri”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi İstanbul, 2008. Tekin, Mehmet: Roman Sanatı -I, (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2016).
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kübra Kilci 0000-0003-4200-2701

Yayımlanma Tarihi 12 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 11 Kasım 2020
Kabul Tarihi 26 Kasım 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Kilci, Kübra. “Necîb El-Kîlânî Ve ‘Cakartalı Kız’ Adlı Romanı Ile İlgili Bir İnceleme”. Istanbul Journal of Arabic Studies 3, sy. 2 (Aralık 2020): 279-96.