Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Production, Social Welfare, and Growth: An Islamic Economics Perspective

Yıl 2017, Cilt: 67 Sayı: 2, 31 - 58, 29.12.2017

Öz

Our argument is that since the Islamic religion is valid and pervasive, its economic results should be more congruent, logical, and beneficial in providing human happiness and easing the burden of worldly life. Whereas the Western style subjugates everything that can serve material progress and capital accumulation as a means of production or productive relations, Islamic philosophy takes the world only as a temporary place but worthwhile to the extent that it preserves life; therein, production is a process that excludes whatever is harmful to humanity and nature, economic growth takes environmental issues and revenue distribution into account and social welfare is not just for wealthy people it is distributed by sincerity to all people in society.

Kaynakça

 • Akthar, M. (1993). Modelling the economic growth of an İslamic economy. The American Journal of Islamic Social Studies, 10(4), 491-511.
 • Ansari, M. I. (1994). Islamic perspectives on sustainable development. American Journal of Islamic Social Sciences, 11(3), 394-402.
 • Aström, Z. H. (2011). Paradigm shift for sustainable development: The contribution of Islamic economics. Journal of Economic and Social Studies, 1(1), 73-84.
 • Choudhury, M. A. (1991). Micro-macro interface in Islamic economic theory. The Middle East Business and Economic Review, 3(1), 29-38.
 • Çayıroğlu, Y. (2014). İslâm iktisadının karakteristik özellİkleri. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 24, 149-183.
 • Gundolf, K., & Filser, M. ( 2013). Management research and religion: A citation analysis. Journal of Business Ethics, 112(1), 177-185.
 • Haneef, M. A., & Furqani, H. (2009). Contemporary Islamic Economics: The Missing Dimension of Genuine Islamization. Thoughts on Economics, 19(4), 29-48.
 • Hill, L. E. (1989). Cultural determinism or emergent evolotion: An analysis of the controversy between clarenve ayres and david miller. Journal of Economik Issues, 23(2), 465-471.
 • Jha, Y. (2013). Examining the meta-principles of modern economics and their implications for Islamic banking and finance. Islamic Sciences, 11(2), 169-184.
 • Khan, M. F. (2013). Theorizing Islamic economics: Search for a framework for Islamic economic analysis. Islamic Economics 26(1), 209-242.
 • Koehler, B. (2011). The economist Mohammed Ibn Abdullah (570-632). Economic Affairs, 31(1), 109-111.
 • Marsuki, M. Z. (2009). Religious agendas towards sustainable development: An Islamic perspective. Malaysian Journal of Science and Technology Studies, 7, 22-38.
 • Minkenberg, M. (2007). Democracy and religion: Theoretical and empirical observations on the relationship between Christianity, Islam and Liberal Democracy. Journal of Ethnic and Migration Studies, 33(6), 887-909.
 • Nakvi, N. H. (1985). Ekonomi ve ahlak. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Nienhaus, V. (2013). Method and substance of Islamic economics: Moving where? Islamic Economics, 26(1), 169-202.
 • Nursi, B. S. (1956). Lemalar. İstanbul: Envar Neşriyat.
 • Nursi, B. S. (1960). Mektubat. İstanbul: Envar Neşriyat.
 • Riis, O. (1989). The Role of religion in legitimating the modern structuration of society. Acta Sociologia, 32(2), 137-153.
 • Sadeq, A. H. M. (1989). Mobilization of resources for development. The American Journal of İslamic Social Studies, 6(2), 239-256.
 • Shittu, A. B. (2014). The Qur’anic worldview: A springboard for cultural reform. Intellectual Discourse, 22(2), 239-242.
 • Siddiqi, M. (1983). İssues in banking. London: The İslamic Foundation.
 • Steigerwald, D. (2005). Our new cultural determinizm. Society, January 1, 71-75.
 • Wilber, C. K. (1974). The ‘new’ economic history re-examined: R. H. Tawney on the origins of capitalism. American Journal of Economics and Sociology, 33(3), 249-258.
 • Zaman, A. (2012). Crisis in Islamic economics: Diagnosis and prescriptions. Islamic Economics, 25(1), 143-166.

İslam Ekonomisi Perspektifiyle Bir Büyüme Modeli Çerçevesinde Üretim ve Sosyal Refah Fonksiyonu

Yıl 2017, Cilt: 67 Sayı: 2, 31 - 58, 29.12.2017

Öz

Bu çalışmamızda İslami bakış açısıyla İslam ekonomisinin büyüme, üretim ve sosyal refah fonksiyonu ile ilgili temelleri incelenmektedir. İddiamız, modern iktisat öğretileriyle analiz edilebilecek şekilde İslam ekonomisinin büyüme, üretim ve sosyal refah fonksiyonunun oluşturulabileceğidir. Ekonomi ve İslam dini çerçevesinde yapılan analizlerde çağdaş ve orijinal bir yaklaşımla kapitalist sisteme nazaran Kuran düzeninin ekonomik hükümleri tesis etmedeki farklılıkları özet olarak ortaya konulmaktadır. Buna göre, dünya hayatını merkeze alarak diğer her şeyi dünyadaki maddi kazanımlar açısından araçsallaştıran batı yaklaşımına nazaran dünyayı, geçici dünya hayatını ve bütün gereklerini ebedi olan ahiret hayatını kazanmak için bir araç olarak görerek her iki hayatı da değerleri kadar önem veren İslami yaklaşımın İslam ekonomisinin büyüme, üretim ve sosyal refah açısından iyileştirici fonksiyonu ortaya konulmaktadır. Üretim; insana ve doğaya zarar vermeyecek şekilde ihtiyaca göre, ekonomik büyüme; çevreyi ve gelir dağılımını dikkate alarak sürdürülebilir bir şekilde ve sosyal refah da; sadece güçlü ve zenginlere değil toplumun tüm kesimlerinin bir birisini gözettiği ve gönüllü paylaştığı bir şekilde farklılığını ortaya koymaktadır.

Kaynakça

 • Akthar, M. (1993). Modelling the economic growth of an İslamic economy. The American Journal of Islamic Social Studies, 10(4), 491-511.
 • Ansari, M. I. (1994). Islamic perspectives on sustainable development. American Journal of Islamic Social Sciences, 11(3), 394-402.
 • Aström, Z. H. (2011). Paradigm shift for sustainable development: The contribution of Islamic economics. Journal of Economic and Social Studies, 1(1), 73-84.
 • Choudhury, M. A. (1991). Micro-macro interface in Islamic economic theory. The Middle East Business and Economic Review, 3(1), 29-38.
 • Çayıroğlu, Y. (2014). İslâm iktisadının karakteristik özellİkleri. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 24, 149-183.
 • Gundolf, K., & Filser, M. ( 2013). Management research and religion: A citation analysis. Journal of Business Ethics, 112(1), 177-185.
 • Haneef, M. A., & Furqani, H. (2009). Contemporary Islamic Economics: The Missing Dimension of Genuine Islamization. Thoughts on Economics, 19(4), 29-48.
 • Hill, L. E. (1989). Cultural determinism or emergent evolotion: An analysis of the controversy between clarenve ayres and david miller. Journal of Economik Issues, 23(2), 465-471.
 • Jha, Y. (2013). Examining the meta-principles of modern economics and their implications for Islamic banking and finance. Islamic Sciences, 11(2), 169-184.
 • Khan, M. F. (2013). Theorizing Islamic economics: Search for a framework for Islamic economic analysis. Islamic Economics 26(1), 209-242.
 • Koehler, B. (2011). The economist Mohammed Ibn Abdullah (570-632). Economic Affairs, 31(1), 109-111.
 • Marsuki, M. Z. (2009). Religious agendas towards sustainable development: An Islamic perspective. Malaysian Journal of Science and Technology Studies, 7, 22-38.
 • Minkenberg, M. (2007). Democracy and religion: Theoretical and empirical observations on the relationship between Christianity, Islam and Liberal Democracy. Journal of Ethnic and Migration Studies, 33(6), 887-909.
 • Nakvi, N. H. (1985). Ekonomi ve ahlak. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Nienhaus, V. (2013). Method and substance of Islamic economics: Moving where? Islamic Economics, 26(1), 169-202.
 • Nursi, B. S. (1956). Lemalar. İstanbul: Envar Neşriyat.
 • Nursi, B. S. (1960). Mektubat. İstanbul: Envar Neşriyat.
 • Riis, O. (1989). The Role of religion in legitimating the modern structuration of society. Acta Sociologia, 32(2), 137-153.
 • Sadeq, A. H. M. (1989). Mobilization of resources for development. The American Journal of İslamic Social Studies, 6(2), 239-256.
 • Shittu, A. B. (2014). The Qur’anic worldview: A springboard for cultural reform. Intellectual Discourse, 22(2), 239-242.
 • Siddiqi, M. (1983). İssues in banking. London: The İslamic Foundation.
 • Steigerwald, D. (2005). Our new cultural determinizm. Society, January 1, 71-75.
 • Wilber, C. K. (1974). The ‘new’ economic history re-examined: R. H. Tawney on the origins of capitalism. American Journal of Economics and Sociology, 33(3), 249-258.
 • Zaman, A. (2012). Crisis in Islamic economics: Diagnosis and prescriptions. Islamic Economics, 25(1), 143-166.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Efe

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 29 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 67 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Efe, A. (2017). Production, Social Welfare, and Growth: An Islamic Economics Perspective. İstanbul İktisat Dergisi, 67(2), 31-58.
AMA Efe A. Production, Social Welfare, and Growth: An Islamic Economics Perspective. İstanbul İktisat Dergisi. Aralık 2017;67(2):31-58.
Chicago Efe, Ahmet. “Production, Social Welfare, and Growth: An Islamic Economics Perspective”. İstanbul İktisat Dergisi 67, sy. 2 (Aralık 2017): 31-58.
EndNote Efe A (01 Aralık 2017) Production, Social Welfare, and Growth: An Islamic Economics Perspective. İstanbul İktisat Dergisi 67 2 31–58.
IEEE A. Efe, “Production, Social Welfare, and Growth: An Islamic Economics Perspective”, İstanbul İktisat Dergisi, c. 67, sy. 2, ss. 31–58, 2017.
ISNAD Efe, Ahmet. “Production, Social Welfare, and Growth: An Islamic Economics Perspective”. İstanbul İktisat Dergisi 67/2 (Aralık 2017), 31-58.
JAMA Efe A. Production, Social Welfare, and Growth: An Islamic Economics Perspective. İstanbul İktisat Dergisi. 2017;67:31–58.
MLA Efe, Ahmet. “Production, Social Welfare, and Growth: An Islamic Economics Perspective”. İstanbul İktisat Dergisi, c. 67, sy. 2, 2017, ss. 31-58.
Vancouver Efe A. Production, Social Welfare, and Growth: An Islamic Economics Perspective. İstanbul İktisat Dergisi. 2017;67(2):31-58.