Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kripto Paraların Bilinirliği ile Fiyat, Getiri ve İşlem Hacimleri Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılmalı ve Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yıl 2019, Cilt: 69 Sayı: 2, 133 - 157, 31.12.2019
https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0017

Öz

Bu çalışmada; kripto para tanınırlığı ile kripto paraların fiyatları, getirileri ve işlem hacimleri arasındaki ilişkiler zaman serisi analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Bu çalışmada tanınırlık kavramı bağımsız değişken olup kripto paraların internette aranma sayısı olarak ele alınmıştır. Serilerin durağanlığı Vogelsang ve Perron (1998) yapısal kırılmalı ADF birim kök testi ile incelenmiş ve bütün serilerin düzey değerlerinde durağan oldukları tespit edilmiştir. Seriler arasındaki dinamik etkileşimi ortaya çıkarabilmek için VAR analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda etki-tepki fonksiyonları elde edilmiş ve BITCOIN’in internette aranma sayılarına yönelik azaltıcı bir şok karşısında getirisinin azaldığı, fiyat ve işlem hacminin dalgalı bir seyir izlediği tespit edilmiştir. Modelde yer alan değişkenler arası nedensellik ilişkisini ortaya koyabilmek amacıyla Granger nedensellik testi yapılmıştır. Regresyon analizleri üç farklı denklem yardımıyla, EKK yöntemiyle yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, kripto paralara yönelik internette aranma sayısındaki artışın, bütün kripto paraların fiyatlarını, getirilerini ve işlem hacimlerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Fiyatlar ve işlem hacmi noktalarındaki en büyük etkinin BITCOIN’de, getiriler noktasındaki en yüksek etkinin ise LITECOIN’de yaşandığı belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara dayanılarak; kripto paraların tanınırlığının fiyat, işlem hacmi ve getirileri üzerinde önemli bir belirleyici faktör olduğu sonucuna varılmıştır. 

Kaynakça

 • Böhme, R., & Christin, N. (2015). Bitcoin: Economics, Technology, and Governance, Journal of Perspectives, 29(2), 213–238,
 • Dikmen, N. (2012). Ekonometri Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Dora Yayınevi, Bursa.
 • Google. (2019). 25.05.2019. Retrieved from google.trends.com
 • Göçer, İ. (2016). Lisans ve Lisansüstü İçin Ekonometri. Lider Yayınları, İzmir.
 • Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross Spectral Methods. Econometrica, 37, 424–438,
 • Gujarati, N. G., & Porter, D. C. (2012). Temel Ekonometri, Çev. Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen, (Orijinali: 5. Basım), Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Habertürk. (2017). Bitcoin Artık Japonya’da Yasal. 29.05.2019. Retrieved from https://www. haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1453992-bitcoin-artik-japonyada-yasal
 • Siberbülten. (2017). Ukrayna Bitcoin’i Yasallaştırıyor, Madencilik Faaliyetleri Artıyor. 29.05.2019. Retrieved from https://siberbulten.com/bitcoin/ukrayna-bitcoini-yasallastiriyor-madencilikfaaliyetleri-artiyor/
 • Tarı, R. (2012). Ekonometri. Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Vogelsang, T. J., & Perron, P. (1998). Additional Test for Unit Root Allowing for a Break in the Trend Function at an Unknown Time. International Economic Review, 39, 1073–1100.

The Relationship Between the Popularity of Cryptocurrencies and their Prices, Returns and Trading Volumes: A Structural Break and Comparative Analysis

Yıl 2019, Cilt: 69 Sayı: 2, 133 - 157, 31.12.2019
https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0017

Öz

In this study, the relationship between the popularity of cryptocurrencies and their price, return and trading volumes are examined through time series analysis. The popularity variable is determined according the frequency of cryptocurrencies being searched on the internet. Stationarity of series is examined by Vogelsang and Perron (1998) structural breaks ADF unit root test. According to the test results, all series are found to be stationary at level values. VAR analyses and impulse-response functions are performed to reveal dynamic interaction between the series. According to impulse - response test results, returns of BITCOIN decreased against a decreasing shock in the number searches on the internet and its price and trading volume followed a fluctuating course. In order to see the causality relationship between variables the Granger causality test is conducted. Regression analyses are performed using ordinary least squares (OLS) method through three different equations. According to the result of the regression analysis, an increase in the number of internet searches for cryptocurrencies was found to positively affect prices, returns and trading volumes of all cryptocurrencies. The highest impact on prices and trading volume is observed in BITCOIN, while the highest effect on returns is observed in LITECOIN. According to the findings, popularity can be considered an important determinant for price, returns and trading volumes of cryptocurrencies.

Kaynakça

 • Böhme, R., & Christin, N. (2015). Bitcoin: Economics, Technology, and Governance, Journal of Perspectives, 29(2), 213–238,
 • Dikmen, N. (2012). Ekonometri Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Dora Yayınevi, Bursa.
 • Google. (2019). 25.05.2019. Retrieved from google.trends.com
 • Göçer, İ. (2016). Lisans ve Lisansüstü İçin Ekonometri. Lider Yayınları, İzmir.
 • Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross Spectral Methods. Econometrica, 37, 424–438,
 • Gujarati, N. G., & Porter, D. C. (2012). Temel Ekonometri, Çev. Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen, (Orijinali: 5. Basım), Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Habertürk. (2017). Bitcoin Artık Japonya’da Yasal. 29.05.2019. Retrieved from https://www. haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1453992-bitcoin-artik-japonyada-yasal
 • Siberbülten. (2017). Ukrayna Bitcoin’i Yasallaştırıyor, Madencilik Faaliyetleri Artıyor. 29.05.2019. Retrieved from https://siberbulten.com/bitcoin/ukrayna-bitcoini-yasallastiriyor-madencilikfaaliyetleri-artiyor/
 • Tarı, R. (2012). Ekonometri. Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Vogelsang, T. J., & Perron, P. (1998). Additional Test for Unit Root Allowing for a Break in the Trend Function at an Unknown Time. International Economic Review, 39, 1073–1100.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa ÖZYEŞİL
Istanbul Aydın University, Anadolu BIL Vocational School, Department of Business Administration, Istanbul, Turkey
0000-0002-4442-7087
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 25 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 6 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 69 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { istjecon668134, journal = {İstanbul İktisat Dergisi}, issn = {2602-4152}, eissn = {2602-3954}, address = {istjecon@istanbul.edu.tr}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {69}, number = {2}, pages = {133 - 157}, doi = {10.26650/ISTJECON2019-0017}, title = {The Relationship Between the Popularity of Cryptocurrencies and their Prices, Returns and Trading Volumes: A Structural Break and Comparative Analysis}, key = {cite}, author = {Özyeşil, Mustafa} }
APA Özyeşil, M. (2019). The Relationship Between the Popularity of Cryptocurrencies and their Prices, Returns and Trading Volumes: A Structural Break and Comparative Analysis . İstanbul İktisat Dergisi , 69 (2) , 133-157 . DOI: 10.26650/ISTJECON2019-0017
MLA Özyeşil, M. "The Relationship Between the Popularity of Cryptocurrencies and their Prices, Returns and Trading Volumes: A Structural Break and Comparative Analysis" . İstanbul İktisat Dergisi 69 (2019 ): 133-157 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/istjecon/issue/51430/668134>
Chicago Özyeşil, M. "The Relationship Between the Popularity of Cryptocurrencies and their Prices, Returns and Trading Volumes: A Structural Break and Comparative Analysis". İstanbul İktisat Dergisi 69 (2019 ): 133-157
RIS TY - JOUR T1 - Kripto Paraların Bilinirliği ile Fiyat, Getiri ve İşlem Hacimleri Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılmalı ve Karşılaştırmalı Bir Analiz AU - MustafaÖzyeşil Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26650/ISTJECON2019-0017 DO - 10.26650/ISTJECON2019-0017 T2 - İstanbul İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 157 VL - 69 IS - 2 SN - 2602-4152-2602-3954 M3 - doi: 10.26650/ISTJECON2019-0017 UR - https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0017 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İstanbul İktisat Dergisi The Relationship Between the Popularity of Cryptocurrencies and their Prices, Returns and Trading Volumes: A Structural Break and Comparative Analysis %A Mustafa Özyeşil %T The Relationship Between the Popularity of Cryptocurrencies and their Prices, Returns and Trading Volumes: A Structural Break and Comparative Analysis %D 2019 %J İstanbul İktisat Dergisi %P 2602-4152-2602-3954 %V 69 %N 2 %R doi: 10.26650/ISTJECON2019-0017 %U 10.26650/ISTJECON2019-0017
ISNAD Özyeşil, Mustafa . "The Relationship Between the Popularity of Cryptocurrencies and their Prices, Returns and Trading Volumes: A Structural Break and Comparative Analysis". İstanbul İktisat Dergisi 69 / 2 (Aralık 2019): 133-157 . https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0017
AMA Özyeşil M. The Relationship Between the Popularity of Cryptocurrencies and their Prices, Returns and Trading Volumes: A Structural Break and Comparative Analysis. İstanbul İktisat Dergisi. 2019; 69(2): 133-157.
Vancouver Özyeşil M. The Relationship Between the Popularity of Cryptocurrencies and their Prices, Returns and Trading Volumes: A Structural Break and Comparative Analysis. İstanbul İktisat Dergisi. 2019; 69(2): 133-157.
IEEE M. Özyeşil , "The Relationship Between the Popularity of Cryptocurrencies and their Prices, Returns and Trading Volumes: A Structural Break and Comparative Analysis", İstanbul İktisat Dergisi, c. 69, sayı. 2, ss. 133-157, Ara. 2019, doi:10.26650/ISTJECON2019-0017