Amaç ve Kapsam

Öğretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Öğrenme Dergisi, alanında disiplinler arası çalışmalar üreten çeşitli alanlardan araştırmacılara fırsatlar sunan ve bu alandaki bilgi birikimine katkı sunmayı amaçlayan uluslararası bilimsel bir dergidir.

Öğretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Öğrenme Dergisinde öğretim teknolojileri ve hayat boyu öğrenme ile ilgili alanlarda yapılan bilimsel araştırma ve derleme makaleleri yayınlanmaktadır. Öğretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Öğrenme Dergisi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık