Yazım Kuralları

Makale şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

Öğretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Öğrenme Dergisi’ne gönderilecek yazıların aşağıdaki şekil özelliklerini taşıması yayım birliğini açısından zorunludur.

Makaledeki yazılar Palatino Linotype yazı karakterinde, iki yana yaslanmış, 11 punto ve 1.5 satır aralıklı olmalıdır. Her bir paragrafın satır aralığı sonra 6 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Makale tek sütun halinde hazırlanarak dergiye gönderilmelidir. Makalenin başlığı makalenin içeriğini yansıtmalı ve gereğinden uzun olmamalıdır. Türkçe ve İngilizce başlık 12 punto, koyu, büyük harf olmalı ve iki yana yaslı, önce 6 nk sonra 6 nk boşluklu olarak yazılmalıdır.

Dergiye gönderilen yazılar, İngilizce başlığı, yazar/yazarlar bilgisi, abstract, keywords, Türkçe başlığı, özet, anahtar kelimeler, makale metni, kaynakça sırası ile yazılmalıdır. Metnin biçimsel özelliklerine ilişkin detaylı bilgi makale şablonunda sunulmuştur.


Dergiye gönderilen yazılarla birlikte telif hakkı devir formu da eklenmelidir.