Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 5 2019-06-30

Investigating Attitudes of Social Sciences Pre-Service Teachers Towards Using Technology

Mehmet Tamer KAYA [1] , Abdullah GÖKDEMİR [2] , Sibel YAZICI [3]


The aim of the current study is to investigate the attitudes of Social Studies teacher candidates towards using technology. The participants of this study, which was designed as survey study, consisted of 150 1st year and 4th year teacher candidates from Social Studies Teaching Department at Education Faculty in Afyon Kocatepe University in 2017-2018 Fall term. The data were collected by using Technology Attitude Scale (Teknoloji Tutum Ölçeği; Yavuz, 2005). The collected data were analyzed through descriptive statistics and Independent Samples T-test. According to the findings of the study, it can be concluded that Social Studies teacher candidates had positive attitudes towards technology use. The results also demonstrated that Social Studies teacher candidates’ attitudes towards using technology had a statistically significant relationship in terms of gender in favor of males. On the other hand, educational level did not correlate with the attitudes of Social Studies teacher candidates towards using technology.

Technology, Attitude, Social Studies
  • Bransford, J. E. (2000). How people learn: brain, mind, experience and school. Natural research council. Washington, DC: Natural academy press. Can, Ş. & Kaymakcı, G. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (34), 47-57. Cüre, F. & Özdener, N. (2008). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) uygulama başarıları ve BİT`e yönelik tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.34, 41-53. Dargut, T. & Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. Dawson, V. (2008). Use of information communication technology by early career science teachers in western australia. International Journal Of Science Education, Australia. 30 (2), 203-219. Deniz, L. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve alan öğretmenlerinin bilgisayar tutumları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 191-203. Ertmer, P. A., Conklin, D., Lewandowski, J., Osika, E., Selo, M. & Wignall, E. (2003). Increasing preservice teachers’ capacity for technology integration through the use of electronic models. Teacher Education Quarterly, 30(1), 95-112. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). Boston, MA: McGraw Hill. International Technology and Education Journal Vol. 3, No. 1; 2019 5 Güven, İ. (2001). Öğretmen yetiştirmenin uluslararası boyutu (UNESCO 45. Uluslararası eğitim kongresi). Milli Eğitim Dergisi, 150. Heafner, T.(2004). Using technology to motivate students to learn social studies.Contemporary Issue in Technology and Teacher Education, 4(1), 42-53. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Katrancı, M. & Uygun, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 773-797. Kaya, B. (2017) Sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum düzeyi ile mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ahievran Üniversitesi, Kırşehir Kırmızı, Ö. (2015). Measurıng pre-servıce englısh teachers’ attıtudes towards ınstructıonal technology use. EKEV Akademi Dergisi, 19 (62),321-336. Koşar, E. (2006). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme, (2. Bs.), Ankara, Pegem A Yayıncılık. MCmillan, H. & Schumacher, J.S. (2006). Research in education evidence-based inquiry. Boston: Allyn and Bacon Inc. Namlu, A. G.(1998). Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1-2), 184–200. Öztürk, T. (2006). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik yeterliliklerinin değerlendirilmesi: Balıkesir İli örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Pektaş, Ş. T. & Erkip, F. (2006). Attitudes of design students toward computer usage in design. International Journal of Technology and Design Education, 16(1), 79-95. Reiner, M. (2009). Sensory cues, visualization and physics learning. International Journal of Science Education, 31(3), 343–364. Sever, R. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, tasarım örnekleri. Ankara, Anı Yayıncılık. Usta, E. & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1), 1335-1349. Uşun, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara, Nobel Yayın. Yalın, H. İ. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara, Nobel Yayın. Yavuz, S. (2005). Developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4(1), 17-25. Yılmaz, H.(2012). Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımı konusunda tutumlarının değerlendirilmesi: Şişli Endüstri Meslek Lisesi örneği. Yayımlanmış yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi FBA. Yılmaz, İ. (2008). B
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Articles
Yazarlar

Yazar: Mehmet Tamer KAYA

Yazar: Abdullah GÖKDEMİR

Yazar: Sibel YAZICI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itej611753, journal = {International Technology and Education Journal}, issn = {2602-2885}, eissn = {2602-2885}, address = {info@itejournal.com}, publisher = {Sayım AKTAY}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {1 - 5}, doi = {}, title = {Investigating Attitudes of Social Sciences Pre-Service Teachers Towards Using Technology}, key = {cite}, author = {Kaya, Mehmet Tamer and Gökdemir, Abdullah and Yazıcı, Sibel} }
APA Kaya, M , Gökdemir, A , Yazıcı, S . (2019). Investigating Attitudes of Social Sciences Pre-Service Teachers Towards Using Technology . International Technology and Education Journal , 3 (1) , 1-5 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/itej/issue/48324/611753
MLA Kaya, M , Gökdemir, A , Yazıcı, S . "Investigating Attitudes of Social Sciences Pre-Service Teachers Towards Using Technology" . International Technology and Education Journal 3 (2019 ): 1-5 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/itej/issue/48324/611753>
Chicago Kaya, M , Gökdemir, A , Yazıcı, S . "Investigating Attitudes of Social Sciences Pre-Service Teachers Towards Using Technology". International Technology and Education Journal 3 (2019 ): 1-5
RIS TY - JOUR T1 - Investigating Attitudes of Social Sciences Pre-Service Teachers Towards Using Technology AU - Mehmet Tamer Kaya , Abdullah Gökdemir , Sibel Yazıcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Technology and Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 5 VL - 3 IS - 1 SN - 2602-2885-2602-2885 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Technology and Education Journal Investigating Attitudes of Social Sciences Pre-Service Teachers Towards Using Technology %A Mehmet Tamer Kaya , Abdullah Gökdemir , Sibel Yazıcı %T Investigating Attitudes of Social Sciences Pre-Service Teachers Towards Using Technology %D 2019 %J International Technology and Education Journal %P 2602-2885-2602-2885 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Kaya, Mehmet Tamer , Gökdemir, Abdullah , Yazıcı, Sibel . "Investigating Attitudes of Social Sciences Pre-Service Teachers Towards Using Technology". International Technology and Education Journal 3 / 1 (Haziran 2019): 1-5 .
AMA Kaya M , Gökdemir A , Yazıcı S . Investigating Attitudes of Social Sciences Pre-Service Teachers Towards Using Technology. ITEJ. 2019; 3(1): 1-5.
Vancouver Kaya M , Gökdemir A , Yazıcı S . Investigating Attitudes of Social Sciences Pre-Service Teachers Towards Using Technology. International Technology and Education Journal. 2019; 3(1): 1-5.
IEEE M. Kaya , A. Gökdemir ve S. Yazıcı , "Investigating Attitudes of Social Sciences Pre-Service Teachers Towards Using Technology", International Technology and Education Journal, c. 3, sayı. 1, ss. 1-5, Haz. 2019