Dergi Yazı Kurulu

Baş Editör 
Prof. Dr. Mustafa H. SAYAR, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, İstanbul, Türkiye mhsayar@istanbul.edu.tr

Baş Editör Yardımcıları
Doç. Dr. Erkan KONYAR, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,Tarih Bölümü, İstanbul, Türkiye ekonyar@gmail.com

Doç. Dr. Meltem DOĞAN-ALPARSLAN
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, İstanbul, Türkiye mdoganalparslan@gmail.com

Editoryal Asistan
Araştırma Görevlisi, Armağan Tan, İstanbul University, Istanbul, Turkey


Dil Editörü
Lecturer Alan James Newson, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Lecturer Elizabeth Mary Earl, İstanbul University, Istanbul, Turkey

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Güler Çelgin, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, İstanbul, Türkiye; gulercelgin@gmail.com

Prof. Dr. Sedef Çokay-Kepçe, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye, scokay@hotmail.com

Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İstanbul Türkiye, ozbasaranmihriban@gmail.com

Prof. Dr. Gülsün Umurtak, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye, gulsunumurtak@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Gonca Dardeniz-Arıkan, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye, goncadardenizarikan@istanbul.edu.tr

Ar. Gör. Dr. İpek Dağlı, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye, ipek_dagli@hotmail.com

Ar. Gör. Dr. Selin Önder, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, İstanbul, Türkiye, selinonder@gmail.com

Prof. Dr. Emel Erten, Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Ankara, Türkiye, emel.erten@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Burçin Erdoğu, Akdeniz Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Antalya, Türkiye, burcinerdogu@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu, Marmara Üniversitesi, Eskiçağ Tarihi, İstanbul, Türkiye, kemalettinkoroglu@gmail.com

Prof. Dr. Hasan Malay, Ege Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri Bölümü, İzmir, Türkiye, hasan.malay@gmail.com

Prof. Dr. Aslı Özyar, Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü, İstanbul, Türkiye, ozyar@boun.edu.tr

Prof. Dr. Remzi Yağcı, 9 Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Müzecilik Bölümü, İzmir, Türkiye, remziyagci@gmail.com

Doç. Dr. Bülent Arıkan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, bülent.arikan@gmail.com

Prof. Dr. Altay Coşkun, University of Waterloo. Canada, altay.coskun@uwaterloo.ca

Prof. Dr. Angelos Chaniotis, Institute for Advanced Studies/Princeton, USA, achaniotis@ias.edu

Prof. Dr. Christopher Jones, Institute for Advanced Studies/Princeton, USA, cjones@fas.harvard.edu

Prof. Dr. Marcella Frangipane, University of Rom, La Sapienza, Department of Archaeology, Italy, marcella.frangipane@uniroma1.it

Prof. Dr. Helmut Halfmann, University of Hamburg Germany, helmut.halfmann@uni-hamburg.de

Prof. Dr. Johannes Nollé, nolle@gmx.net, Münih

Prof. Dr. Askold Ivantchik, Ausonıos, Maison de Recherche, Bordeaux, France, ivantchik@u-bordeaux-montaigne.fr

Prof. Dr. Kaja Harter-Uibopuu, University of Hamburg, Germany, kaja.harter@uni-hamburg.de


Prof. Dr. Francesco Prontera, University of Perugia, Italy, francesco.prontera@unipg.it

Prof. Dr. Benett Salway, University College, London, England, r.salway@ucl.ac.uk

Prof. Dr. Mary Stiner, University of Arizona, Department of Archaeology, USA, mstiner@arizona.edu

Prof. Dr. Stephan Westphalen, University of Heidelberg, Department of Art History, Germany, stephan.westphalen@web.de

Dr. Ulrike Peter, Griechischer Münzwerk, Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Academy of Sciences), Berlin, Germany, peter@bbaw.de

Dr. Maria Rangueleva-Gurova, National Institute of Archaeology with Museum – Bulgarian Academy of Sciences Prehistory Department, Bulgarıa, gurova.maria@yahoo.gmail.com


DANIŞMA KURULU/ ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Nicolo' Marchetti, Alma Mater Studiorum - University of Bologna, Department of History and Cultures, nicolo.marchetti@unibo.it

Prof. Dr. Michael Alexander Speidel, University of Zurich. Switzerland. mspeidel@sunrise.ch 


Prof. Dr. Christian Marek, University of Zurich. Switzerland. marek@hist.uzh.ch

Prof. Dr. Henner von Hesberg, German Archaeological Institute, Berlin, Germany, henner.von.hesberg@icloud.com

Prof. Dr. John Ma, University of Columbia, NY. USA. john.ma@columbia.edu

Dr. Alan Greaves, University of Liverpool. England, greaves@liverpool.ac.uk

Prof. Dr. Roger Matthews (Reading University. England, r.j.matthews@reading.ac.uk

Prof. Dr. Peter Biehl, SUNY-Buffalo USA, pbiehl@buffalo.edu

Prof. Dr. Olivier Can Henry, Université Lumière Lyon 2, (Labraunda Kazı Başkanı), olivierhnry@gmail.com - olivier.henry@univ-lyon2.fr

Prof. Dr. R. R. Roland SMITH, Lincoln College Oxford University (Aphrodisias Kazı Başkanı), bert.smith@classics.ox.ac.uk

Prof. Dr. Christof BERNS, Universität Hamburg, Miletos Kazı Başkanı, christof.berns@uni-hamburg.de

Prof. Dr. Charles Brian ROSE, UPenn University The Department of Classical Studies, Gordion Kazı Başkanı, roseb@sas.upenn.edu

Prof. Dr. Felix Pirson, German Archaeological Institute, Istanbul Department, Director of Pergamon Excavations. Gümüşsuyu-İstanbul; Felix.Pirson@dainst.de

Dr. Andreas Schachner, German Archaeological Institute, Istanbul Department, Director of Pergamon Excavations, andreas.schachner@dainst.de

Doç. Dr. Inge Uytterhoeven; Koç Üniversitesi Arkeoloji Bölümü; iuytterhoeven@ku.edu.tr

Dr. Sarah Japp, German Archaeological Institute, Orient Department, Podbieski Allee. Berlin, sarahjapp@yahoo.de

Dr. Laurence Astruc, CNRS Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie, ArScan-VEPMO; 21, allée de l'Université, 92023 Nanterre Cedex; France, laurence.astruc@gmail.com

Prof. Dr. Halil Tekin, Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü,c htekin@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Billur Tekkök-Karaöz, Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, tekkok@baskent.edu.tr

Prof. Dr. Zeynep Koçel-Erdem, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye, zerdem@gmail.com

Prof. Dr. Oğuz Tekin, Koç Üniversitesi, AKMED, Antalya, Türkiye ogtekin@ku.edu.tr

Prof. Dr. Turhan Kaçar, Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, İstanbul, Türkiye, turhankacar@gmail.com

Prof. Dr. Burcu Erciyaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Türkiye berciyas@metu.edu.tr

Doç. Dr. Elif Koparal - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü,  İstanbul, Türkiye,ekoparal@gmail.com

Doç. Dr. Güneş Duru - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu,  İstanbul, Türkiye, gunes.duru@msgsu.edu.tr

Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu-Ünlüsoy, Ege Üniversitesi - Arkeoloji Bölümü, İzmir, Türkiye, cilingirogluciler@hotmail.com

Doç Dr. Zafer Derin - Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, İzmir, Türkiye, zafer.derin@ege.edu.tr

Dr. Öğretim üyesi Gökhan Mustafaoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara, Türkiye, gokhan.mustafaoglu@hbv.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi, Oğuz Yarlıgaş, Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü, İstanbul, Türkiye yarligaso@gmail.com