Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Political Relations between the Urartian and Assyrian Kingdoms: A Regional Comparison in Areas of Conflict

Yıl 2018, Cilt , Sayı 21, 105 - 123, 20.12.2018

Öz

In the Middle Iron Age, two dominant kingdoms came into prominence in Eastern Anatolia and Mesopotamia. While the first one is the Urartian Kingdom that had the characteristics of militancy and performed advanced mining activities, the other one is the Assyrian Kingdom having the capacities of statecraft tradition, campaign, and mobilization. The boundaries between the domination areas of the two kingdoms were set by the chain of mountains and the boundaries were crossed by the kingdoms to contact each other directly.  Besides, the two kingdoms improved their political relations through buffer states and nomadic tribes. The records as to these relations are partially seen on the tablets and annals that give information about the accomplished campaigns of the kings. However, the records mostly aim to propagandize. Thus, it is difficult to carry out an evaluation based on written documents. Consequently, the current study evaluates the political relations by taking into consideration the reliefs and stelae erected by the kingdoms during campaigns, archaeological finds and topography in addition to the written documents.

 

Orta Demir çağında, Doğu Anadolu ve Mezopotamya’da iki güçlü krallık ön plana çıkmaktadır. Bunlar savaşçı ve madenci karakterlere sahip Urartu Krallığı ile devlet geleneği ile seferberlik ve fetih kapasitesine sahip Assur Krallığı’dır. İki krallığın hakimiyet alanlarını yüksek dağ sıralarında oluşan doğal sınırlar ayırmaktadır. Krallıklar güçlü oldukları dönemlerde bu sınırları aşarak birbirleriyle direk temas kurmuşlardır. Ayrıca tampon devletler ve göçebe aşiretler üzerinden dolaylı siyasi ilişkiler gerçekleştirilmiştir. Bu ilişkilere dair kayıtlar kralların başarılı geçen seferlerinin sonuçlarından bahsettiği annallarda ve kısmen tabletlerde görülmektedir. Fakat kayıtlar daha çok propaganda amacı taşımaktır. Dolayısıyla siyasi ilişkiler hakkında sadece yazılı belgeler üzerinden değerlendirme yapmak zordur. Bu nedenle bu çalışmada siyasi ilişkiler yazılı kayıtların yanında kralların sefer sırasında diktirdikleri stel ve rölyeflerin dağılımı, arkeolojik maddi buluntular, topografya göz önüne alınarak değerlendirilmiştir

Kaynakça

 • Botta, P. E., Flandin, M. E. 1849 Monument de Ninive: découvert et décrit par M.P.E. Botta; mesuré et dessiné par M.E. Flandin Paris, Imprimerie Nationale.
 • Çilingiroğlu, A. 1976-77 "Sargon’un Sekizinci Seferi ve Bazı Öneriler", Anadolu Araştırmaları 4-5: 235-271.
 • 2012 "Ayanis", A. Çilingiroğlu, Z. Mercangöz, G. Polat (ed.), Ege Üniversitesi Arkeoloji Kazıları, İzmir, Ege Üniversitesi: 2-23.
 • Dezsö, T. 2006"Subria and the Assyrian Empire", Acta Ant. 46: 33-38.
 • Diakonoff, I. M., Kashkai, S. M. 1981Geographical names according to Urartian texts, Répertoire géographique des textes cunéiformes ; Bd. 9, Wiesbaden, L. Reichert.
 • Grayson, K. A. 1991Assyrian Rulers of the Early First Millenium B.C. I (1114-859 B.C.): The Royal Inscriptions of Mesopotamia, Toronto, Buffalo, London, University of Toronto.
 • 1996Assyrian Rulers of the Early First Millenium B.C. II (858-745 B.C.): The Royal Inscriptions of Mesopotamia, Assyrian Periods. Vol.3, Toronto, Buffalo, London, University of Toronto.
 • Hawkins, J. D. 1982"The Neo-Hittite States in Syria and Anatolia", CAH III/1: 372-441.
 • Kessler, K. 1995"Subria, Urartu and Assur: Topographical Questions around the Tigris Sources", M. Liverani (ed.), Neo-Assyrian Geography, Quaderni di Geografìa Storica, 5., Rome, Università di Roma La Sapienza: 55-67.
 • Konakçı, E. 2009 "Urartu Krallığı'nın Ekonomik ve Siyasi Yapılanmasında Toplu Nüfus Aktarımları", H. Sağlamtimur, E. Abay, Z. Derin, A. Ü. Erdem, A. Batmaz, F. Dedeoğlu, M. Erdalkıran, M. B. Baştürk, E. Konakçı (ed.), Altan Çilingiroğlu'na Armağan. Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığı'na Adanmış Bir Hayat/ Studies in Honour of Altan Çilingiroğlu. A Life Dedicated to Urartu on the Shores of the Upper Sea, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları: 367-381.
 • Köroğlu, K. 1998Üçtepe I: Yeni Kazı ve Yüzey Bulguları Işığında Diyarbakır/ Üçtepe ve Çevresinin Yeni Assur Dönemi Tarihi Coğrafyası, Ankara, Türk Tarih Kurumu.
 • 2011"Urartu: Krallık ve Aşiretler / Urartu: The Kingdom and Tribes", K. Köroğlu, E. Konyar (ed.), Urartu: Doğu'da Değişim / Transformation in the East, İstanbul, Y.K.Y.: 12-51.
 • 2015"Conflict and Interaction in the Iron Age: The Origins of Urartian–Assyrian Relations", European Journal of Archaeology 18/1: 111-127.
 • 2016"Archaeological evidence for the provincial system of the Neo-Assyrian empire in Anatolia", J. MacGinnis, D. Wicke, T. Greenfield (ed.), The provincial archaeology of the Assyrian empire, McDonald Institute for Archaeological Research: 309-320.
 • Kuhrt, A. 2009Eskiçağ'da Yakın Doğu (M.Ö. 3000 - 330), 1 - 2, İstanbul, İş Bankası Yayınları.
 • Lehmann-Haupt, C. F. 1916"Musasir und der achte Feldzug Sargons II. (714 v. Chr).", Orientalistische Studien Fritz Hommel zum sechzigsten Geburtstag: 119-151.
 • Levine, L. D. 1977"Sargon's Eighth Campaign", L. D. Levine, T. C. Young, Mountainsand Lowlands: Essays in the Archaeology of Greater Mesopotamia, Malibu, Undena Publications.: 135-151.
 • Luckenbill, D. D. 1926 Ancient records of Assyria and Babylonia, New York, Greenwood Press.
 • 1927 Ancient Records of Assyria and Babylonia II, Chicago.
 • Millard, A., Whiting, R. M. 1994 The eponyms of the Assyrian empire 910-612 BC, State Archives of Assyria, [Helsinki], The Neo-Assyrian Text Corpus Project.
 • Muscarella, O. W. 1986"The Location of Ulhu and Uiše in Sargon II's Eighth Campaign, 714 B. C.", Journal of Field Archaeology 13: 465-475.
 • Parpola, S., Reade, J. 1987 The correspondence of Sargon II. Part. I, Letters from Assyria and the West, State Archives of Assyria, Helsinki, Helsinki University Press.
 • Parpola, S., Johns, C. H. W., Tallqvist, K. L. 1970Neo-Assyrian toponyms, Alter Orient und Altes Testament, , Kevelaer,, Butzon & Bercker.
 • Piepkorn, A. C. 1933 Historical prism inscriptions of Ashurbanipal I, Chicago, University of Chicago Press.
 • Postgate, J. N. 1995"Assyria: the Home Provinces", M. Liverani (ed.), Neo-Assyrian Geography, Quaderni di Geografia Storica, 5., Roma, Universita di Roma "La Sapienza": 1-17.
 • Radner, K. 2011"Assyrians and Urartians", S. R. Steadman, G. McMahon (ed.), The Oxford Handbook of Ancient Anatolia, 734-751.
 • 2016"Revolts in the Assyrian Empire: Succession Wars, Rebellions Against a False King and Independence Movements", J. J. Collins, J. G. Manning (ed.), Revolt and Resistance in the Ancient Classical World and the Near East In the Crucible of Empire, Boston, Brill: 41-54.
 • Radner, K., Schachner, A. 2001"Tuşhan’dan Emedi’ye: Assur Döneminde Yukarı Dicle Havzasıyla İlgili Topografik Sorular", N. Tuna, J. Öztürk, J. Velibeyoğlu, Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmaları/ Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 1999, Ankara, 729-752.
 • Reade, J. E. 1976"Sargon's Campaigns of 720, 716, and 715 B. C.: Evidence from the Sculptures", Journal of Near Eastern Studies 35/2: 95-104.
 • Rigg, A. H. J. 1942"Sargon's 'Eighth Military Campaign'", Journal of the American Oriental Society 62: 130-138.
 • Salvini, M. 2006Urartu Tarihi ve Kültürü, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • 2008Corpus dei testi Urartei I, I, Roma.
 • Starr, I. 1990Queries to the Sungod : divination and politics in Sargonid Assyria, State Archives of Assyria, Helsinki, Finland, Helsinki University Press.
 • Thureau-Dangin, F. 1912"Une relation de la huitième campagne de Sargon", Textes cunéformes du Louvre 3/Paris: Paul Geuthner.
 • Thureau-Dangin, F., Dunand, M. 1936Til-Barsib, Paris, P. Geuthner.
 • Wright, E. M. 1943"The Eighth Campaign of Sargon II of Assyria (714 B. C.)", Journal of Near Eastern Studies 2/3: 173-186.
 • Zimansky, P. 1990"Urartian Geography and Sargon's Eighth Campaign", Journal of Near Eastern Studies 49: 1-21.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Tarih
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Harun DANIŞMAZ (Sorumlu Yazar)
MUNZUR UNIVERSITY
0000-0003-3998-2235
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 21

Kaynak Göster

APA Danışmaz, H. (2018). Political Relations between the Urartian and Assyrian Kingdoms: A Regional Comparison in Areas of Conflict . Anadolu Araştırmaları , (21) , 105-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuanadolu/issue/43999/461716

Since 1955

Anadolu Araştırmaları – Anatolian Research  https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuanadoluhttps://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/anar/home