Felsefe Arkivi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 0378-2816 | e-ISSN 2667-7644 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1945 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://felsefearkivi.istanbul.edu.tr/


Felsefe Arkivi – Archives of Philosophy, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nün 1945 yılından beri yayınladığı akademik dergisidir. Açık-erişimli, bilimsel ve hakemli bir dergi olarak yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır.
Felsefe Arkivi – Archives of Philosophy dergisinin amacı Türkçe ve İngilizce, özgün araştırma makalesi, çeviri metin ve kitap incelemesi yazıları yayınlayarak ve ulusal ve uluslararası düzeyde alanla ilgili bilginin paylaşımına katkıda bulunmaktır. 

Felsefe Arkivi – Archives of Philosophy felsefenin tüm alanlarına ilişkin konuları kapsar. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Makale Çağrısı


Felsefe Arkivi

ISSN 0378-2816 | e-ISSN 2667-7644 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1945 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://felsefearkivi.istanbul.edu.tr/
Kapak Resmi


Felsefe Arkivi – Archives of Philosophy, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nün 1945 yılından beri yayınladığı akademik dergisidir. Açık-erişimli, bilimsel ve hakemli bir dergi olarak yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır.
Felsefe Arkivi – Archives of Philosophy dergisinin amacı Türkçe ve İngilizce, özgün araştırma makalesi, çeviri metin ve kitap incelemesi yazıları yayınlayarak ve ulusal ve uluslararası düzeyde alanla ilgili bilginin paylaşımına katkıda bulunmaktır. 

Felsefe Arkivi – Archives of Philosophy felsefenin tüm alanlarına ilişkin konuları kapsar. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Makale Çağrısı


Sayı 51 - 31 Ara 2019
 1. Nesne Ontolojisi, Varlıksal Öndayanaklar ve Bağımsız Mantıklar
  Sayfalar 1 - 16
  Oğuz AKÇELİK
 2. Kant’tan Wittgenstein’a: Mantığın Sınırları
  Sayfalar 17 - 29
  Neşe AKSOY
 3. Über Poppers Forderung nach Widerspruchlosigkeit
  Sayfalar 31 - 36
  Luis Felipe BARTOLO ALEGRE
 4. What is the O-Corner Interpretation and Does it Save the Traditional Square of Opposition?
  Sayfalar 37 - 59
  Yavuz Recep BAŞOĞLU
 5. Lachelier’nin Yükleme Semantiği ve Tasım
  Sayfalar 61 - 77
  Arman BESLER
 6. The Logic of Normative Justification
  Sayfalar 79 - 115
  Gregory CARNEIRO
 7. Bertrand Russell’ın Gözünden Aristoteles’in Kıyas Teorisine Genel Bir Bakış
  Sayfalar 117 - 128
  Neslihan DOĞAN
 8. A Note on Three Approaches to Connexivity
  Sayfalar 129 - 138
  Ricardo Arturo NICOLÁS-FRANCISCO
 9. Çelişkilere Dönüş: Łukasiewicz İtirazı
  Sayfalar 139 - 151
  Ramazan Atıl KARABEY
 10. Logical Instrumentalism and Concatenation
  Sayfalar 153 - 160
  Teresa Kouri KİSSEL
 11. Douglas Walton’ın Argüman Biçimleri Yaklaşımı
  Sayfalar 161 - 178
  Başak KURTULDU
 12. Tanrı’nın Tekliğine Dair Modal Argüman
  Sayfalar 179 - 185
  Nazif MUHTAROĞLU
 13. Biçimsel Bir Dil Olarak Müzikte Anlam
  Sayfalar 187 - 201
  Çağla ÖZCAN
 14. Eleştirel Düşünmenin Öndayanakları
  Sayfalar 203 - 212
  Cenk ÖZDAĞ
 15. Şiir Mantığın Neresinde Durur?
  Sayfalar 213 - 234
  Esat Burak ŞAMAN
 16. Frege’de Yargıların Formel Mantıksal Analizi ve Düşünceler Üzerine
  Sayfalar 235 - 247
  Diler Ezgi TARHAN
 17. Özdeşlik İlkesi Sorunu ve Yansımalı Olmayan Mantıklar
  Sayfalar 249 - 260
  Halise TARIMCIOĞLU
 18. Maxwell’in Alan Denklemleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 261 - 270
  Semra UÇAR
 19. Formel Ontolojiler ve Betimleyici Mantıklar
  Sayfalar 271 - 281
  Dilek YARGAN
 20. Klâsik ve Klâsik Olmayan Mantık Perspektifinden Nagarcuna’nın Çatuşkoti’si
  Sayfalar 283 - 301
  Ayşe YILMAZ
 21. Vedat Kamer interviews John Woods
  Sayfalar 303 - 308
  Vedat KAMER , John WOODS
 22. Logic in The 21st Century: Advice For Young Logicians
  Sayfalar 309 - 319
  John CORCORAN
 23. My Continuing Journey from Logic to Computational Argumentation
  Sayfalar 321 - 330
  Douglas WALTON
 24. Simple Fundamentals of Logic
  Sayfalar 331 - 334
  Zekai ŞEN
 25. The Recent History of Logic: A Perspective
  Sayfalar 335 - 338
  Graham PRIEST
 26. Genç Mantıkçılar
  Sayfalar 339 - 342
  Vedat KAMER , Şafak URAL
 27. Tendencies in Logic, and Some Modest Advice to Young Logicians
  Sayfalar 343 - 350
  Walter CANIELLI
 28. The Place of Logic in Philosophy
  Sayfalar 351 - 353
  David GRUNBERG
 29. Günümüzün Türkiye’sinde Mantıktaki Ana Eğilim ve Kimi Öneriler
  Sayfalar 355 - 361
  Zekiye KUTLUSOY
 30. Nasıl Mantıkçı Oldum ya da Olamadım?
  Sayfalar 363 - 366
  A. Kadir ÇÜÇEN
 31. The Future of Logic
  Sayfalar 367 - 374
  Jean-yves BEZIAU
 32. Genç Mantıkçılara Öneriler
  Sayfalar 375 - 377
  Ahmet Ayhan ÇİTİL
 33. Kant'ın Grenze ve Schranke Ayrımı Yoluyla Felsefenin Yapısı Hakkında Bir Soruşturma
  Sayfalar 379 - 392
  Özgüç GÜVEN
 34. Politik Felsefe Nedir?
  Sayfalar 393 - 410
  Murat Ertan KARDEŞ
 35. Bireyleşimin Önselliği
  Sayfalar 411 - 421
  Egemen Seyfettin KUŞCU
Creative Commons

88x31.png