PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FİNANSAL HİZMET İŞLETMELERİNDE KURUMSAL REKLAMCILIK

Yıl 2007, Cilt 0, Sayı 29, 07.12.2011

Öz

Kurumsal reklamcılık, bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışı dahilinde, halkla ilişkiler ve reklamın birlikte hareket ettiği bir alandır. Kurumsal reklam, kurum kültürü, kurum kimliği ve kurum imajı gibi halkla ilişkilerin uygulama alanı içerisinde bulunan kavramlara yönelik olarak gerçekleştirilmek­tedir. Sanayi üretime yönelik işletmelerde ürünün fiziksel varlığı, o işletmenin tanımını yapabilmek için güçlü bir baz sağlar. Bununla birlikte hizmet işletmeleri, hizmetlerin soyut olmaları sebebi ile böyle bir imkana sahip değildir. Hizmet işletmeleri, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile öncelikle hizmet üreten ve satan iktisadi birimler olarak tanımlanabilir. Hizmet işletmesi reklamları, bankacılık, sağlık, sigorta gibi hizmet sunan firmaların yaptıkları reklamlardır. Finansal hizmetler, tüm banka hizmetleri ile kredi verilmesi, sigorta, bireylerin emekliliği, para yatırımı veya ödenmesi ile ilgili tüm hizmetleri kapsamaktadır. Finansal hizmet veren kurumların reklamları özellikle banka, sigorta ve bireysel emeklilik ile ilgili alanlarda yoğunlaşmaktadır. Farklı kurumlar tarafından verilen finansal hizmetlerin farkları, hizmetlerin birbirine benzemesi sebebiyle, çoğu zaman hedef kitle tarafın­dan algılanmamaktadır. Bu amaçla, finansal kurumsal reklamlar, tüketicinin dikkatini çekebilmek, diğerlerinden farklı olduğunu ortaya koyabilmek için tüketici algılarını etkilemeye çalışmaktadırlar.  Bu çalışmanın amacı, kavramsal olarak finansal hizmet üreten işletmelerde kurumsal reklamın kulla­nımını incelemektir. Bu amaçla, öncelikle kurumsal reklam ve hizmet kavramlarının teorik çerçevesi belirlenerek, finansal hizmet üreten işletmelerde hizmet pazarlamasının kullanımı ve kurumsal reklam faaliyetleri açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal reklam, hizmet, hizmet işletmeleri.

 

Abstract: Corporate Advertising in Financial Service Companys

Corporate advertising is a field in which public relations and advertising acted together within the integrated marketing communications. Corporate advertising is a dicipline which uses the concepts of public relations such as corporate culture, corporate identity, corporate image. The products of an enterprise is the physical proof of the entity of the enterprise. But, service enterprises does not have this kind of opportunity, because of their intangible characteristic. Most frequently, a service has been described as an act, a process and a performance. For example, activities such as accountancy, banking and hairdressing can be recognized as being predominantly service based. Also services can be more widely described as economic activities that create ‘added value' and provide benefits for customers. The benefits of buying a product are based on its physical characteristics whereas the benefits of buying a service are from the nature of the performance. In comparison to physical goods, services cannot be stored or readily displayed. They are difficult to communicate, cannot be protected through patents and prices are difficult to set. Financial service advertisements comprises all banking services as well as credit operations, insurance and retirement. The financial services are very alike to eachother; so it is hard to be differentiated from the other companies services and product. For this reason the corporate advertisements aims to effect the consumer and customer perceptions by giving the added value to the service product. The aim of this paper is to analyse the use of corporate advertising in financial service companies in theoretical frame. For this purpose, by determining the conceptual frame of corporate advertising and service concepts, the use of service marketing in financial service companies and corporate advertising activities are represented.

Keywords: Corporate advertising, services, service enterprices.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Pınar Seden MERAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 7 Aralık 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 0, Sayı 29

Kaynak Göster

Bibtex @ { iuifd244097, journal = {İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {0}, number = {29}, pages = { - }, doi = {10.17064/iüifhd.02254}, title = {FİNANSAL HİZMET İŞLETMELERİNDE KURUMSAL REKLAMCILIK}, key = {cite}, author = {Meral, Pınar Seden} }
APA Meral, P. S. (2011). FİNANSAL HİZMET İŞLETMELERİNDE KURUMSAL REKLAMCILIK . İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal , 0 (29) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuifd/issue/22860/244097
MLA Meral, P. S. "FİNANSAL HİZMET İŞLETMELERİNDE KURUMSAL REKLAMCILIK" . İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal 0 (2011 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuifd/issue/22860/244097>
Chicago Meral, P. S. "FİNANSAL HİZMET İŞLETMELERİNDE KURUMSAL REKLAMCILIK". İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal 0 (2011 ):
RIS TY - JOUR T1 - FİNANSAL HİZMET İŞLETMELERİNDE KURUMSAL REKLAMCILIK AU - Pınar SedenMeral Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 0 IS - 29 SN - - M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal FİNANSAL HİZMET İŞLETMELERİNDE KURUMSAL REKLAMCILIK %A Pınar Seden Meral %T FİNANSAL HİZMET İŞLETMELERİNDE KURUMSAL REKLAMCILIK %D 2011 %J İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal %P - %V 0 %N 29 %R %U
ISNAD Meral, Pınar Seden . "FİNANSAL HİZMET İŞLETMELERİNDE KURUMSAL REKLAMCILIK". İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal 0 / 29 (Aralık 2011): - .
AMA Meral P. S. FİNANSAL HİZMET İŞLETMELERİNDE KURUMSAL REKLAMCILIK. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal. 2011; 0(29): -.
Vancouver Meral P. S. FİNANSAL HİZMET İŞLETMELERİNDE KURUMSAL REKLAMCILIK. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal. 2011; 0(29): -.
IEEE P. S. Meral , "FİNANSAL HİZMET İŞLETMELERİNDE KURUMSAL REKLAMCILIK", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal, c. 0, sayı. 29, Ara. 2011, doi:10.17064/iüifhd.02254