Dergi Kurulları

Dergi Yazı Kurulu

Baş Editör
Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye -incekara@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Halil TUNALI, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye – htunali@istanbul.edu.tr

Baş Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Kutluğhan Savaş ÖKTE, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye - mokte@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Murat USTAOĞLU, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye - ustaoglu@istanbul.edu.tr

Yönetici Editör
Araştırma Görevlisi Dr. Betül MUTLUGÜN, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye -betul.mutlugun@istanbul.edu.tr

Dil Editörleri
Elizabeth Mary EARL – İstanbul Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü, İstanbul, Türkiye – alan.newson@istanbul.edu.tr
Alan James NEWSON – İstanbul Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü, İstanbul, Türkiye – elizabeth.earl@istanbul.edu.tr

Editöryal Asistan
Araştırma Görevlisi Elif SATILMIŞ ERBAY, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye -elif.satilmis@istanbul.edu.tr
Araştırma Görevlisi Abdullah Şuhan GÜRBÜZ, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye -suhangurbuz@istanbul.edu.tr
Araştırma Görevlisi Betül PİŞKİN, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye -betulpiskin@istanbul.edu.tr
Araştırma Görevlisi Büşra KESİCİ, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye –kesici.busra@istanbul.edu.tr
Araştırma Görevlisi Nakşıdil ALPARSLAN, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye -naksidil.alparslan@istanbul.edu.tr
Araştırma Görevlisi Muhammet Sait BOZİK, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye - msaitbozik@gmail.com
Araştırma Görevlisi Murat İSTEKLİ, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye - muratistekli55@gmail.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Araştırma Görevlisi Yeşim ERÖNAL, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye - yesimeronal@istanbul.edu.tr

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Sudi Apak, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Şehir, Ülke – info@sudiapak.com.tr
Prof. Dr. Erişah ARICAN, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Bölümü, İstanbul, Türkiye – erisaharican@marmara.edu.tr
Prof. Dr. Kenan AYDIN, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye – kaydin@yildiz.edu.tr
Dr. David BENNETT, Northumbria Üniversitesi, Newcastle İşletme Okulu, Newcastle, Birleşik Krallık – d.bennett@northumbria.ac.uk
Dr. Joseph Berechman, The City College of New York, Ekonomi ve İşletme Bölümü, New York, Amerika Birleşik Devletleri - jberechman@ccny.cuny.edu
Prof. Dr. Veysel Bozkurt, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye - vbozkurt@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet Demirbağ, Essex Üniversitesi, Essex İşletme Okulu, Colchester, Birleşik Krallık - mdemirc@essex.ac.uk
Prof. Dr. Dilek Demirbaş, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye - dilek.demirbas@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Mithat Zeki Dinçer, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye - mzdincer@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Metin Ercan, Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye - mercan@boun.edu.tr
Prof. Dr. Javed G. Hussain, Birmingham City Üniversitesi, Muhasebe ve Finans Bölümü, Birmingham, Birleşik Krallık- javed.hussain@bcu.ac.uk
Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye -incekara@istanbul.edu.tr
Dr. Fuadah Johari, Sians İslam Üniversitesi, İktisat ve Muamalat Fakültesi, Negeri Sembilan - fuadah@usim.edu.my
Doç. Dr. Alexandre Olbrecht, Ramapo College of New Jersey, Anisfield İşletme Okulu, New-Jersey, Amerika Birleşik Devletleri - aolbrech@ramapo.edu
Prof. Dr. İla Patnaik, Ulusal Kamu Maliyesi ve Politikası Enstitüsü, Yeni Delhi, Hindistan - ilapatnaik@gmail.com
Prof. Dr. Brian Snowdon, Durham Üniversitesi, İşletme Okulu, Durham, Birleşik Krallık - brian.snowdon@durham.ac.uk
Dr. Halil Şimşek, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Ankara, Türkiye - halil.simsek@asbu.edu.tr
Prof. Dr. Yusuf Tuna, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye - ytuna@ticaret.edu.tr
Dr. Dimitrios Pontitakis, Avrupa Komisyonu, AB Ortak Araştırma Merkezi (JRC), Brüksel, Belçika- dimitrios.pontikakis@ec.europa.eu
Prof. Dr. Halil TUNALI, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye – htunali@istanbul.edu.tr
Dr. Andrey Yukhanaev, Northumbria Üniversitesi, Newcastle İşletme Okulu, Newcastle, Birleşik Krallık - andrey.yukhanaev@northumbria.ac.uk
Prof. Dr. Murat USTAOĞLU, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, Türkiye - ustaoglu@istanbul.edu.tr
Dr. Bilgehan Yıldız, Portland Eyalet Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Bölümü, Portland, Amerika Birleşik Devletleri - bilgehany@gmail.com