Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ECOLOGICAL CRISIS, SUSTAINABILITY OF CAPITALIST ACCUMULATION, FUTURE AND UTOPIA

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1, 81 - 97, 15.01.2014

Öz

The process of capitalist accumulation has been influenced by the long-term structural crisis since the 1970s. Thus, the acceleration of the globalization process and the financial capital of the capitalist system, reaching gigantic proportions search for solutions to the structural crisis. Because of capitalism, even if the crisis continues to expand order not to affect the accumulation of capital. Periods of structural crisis of capitalism, capital deprecation, ecological devastation and destruction processes are concentrated. Therefore, financial, food, energy and environmental crises, expression structural crisis of capitalism more uninhibited of the search for profit. The aim of this study is dominated by the capitalist accumulation process of socio-economic life of the world demands that determine their own capital, to improve the profitability of production and consumption that expand the nature of environmental problems and the ecological crisis in the result of the movement of domination turned into deadlock and put forward the solution of these problems, “sustainable development” thesis is to analyze the fact is unsustainable.

Kaynakça

 • Bahro, Rudolf (1989), Hangi Sosyalizm? Hangi Yeşil? Niçin Sanayi?, (Çev. T. Bora), Ayrıntı Yay., İstanbul.
 • Başkaya, Fikret (1994), Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü, İmge Yayınları, Ankara.
 • Belek, İlker (1997), “Postkapitalist” Paradigmalar, Sorun Yayınları, İstanbul.
 • Benlisoy, Foti (2013), “Marksizmin Ekolojik Potansiyelleri”, Dipnot Sosyal Bilim Dergisi, Sayı 8, 2013. Erişim adresi: http://www. dipnotdergisi.com/sonsayi.html, Erişim Tarihi: 27 Mart 2013.
 • Bookchin, Murray (1994), Özgürlüğün Ekolojisi, Çev.: A. Türker, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Bookchin, Murray (1996), Ekolojik Bir Topluma Doğru, Çev.: A. Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Burkett, Paul (2011), Marksizm ve Ekolojik İktisat Kızıl ve Yeşil Bir Ekonomi Politiğe Doğru, Çev.: E. Günçiner, Yordam Kitap, İstanbul. Burkett, Paul (2004), Marx ve Doğa Al-Yeşil bir Perspektif, Çev.: E. Özkaya, Epos Yayınları, Ankara.
 • Ceylan, Tülay (1995), “Sürdürülebilir Kalkınma”, Gelişme İktisadı Kuram-Eleştiri-Yorum içinde, der.: T. İşgüden, F. Ercan, M. Türkay, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Dieter, Duhm (1987), Kapitalizmde Korku, Çev.: S. Şolçün, 1. Baskı, Kalem yayıncılık, Ankara.
 • Ercan, Fuat (1996), Kapitalizm Modernizm ve Azgelişmişlik, Sarmal Yayınları, İstanbul.
 • Fisunoğlu, Mahir (1997), “Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi”, Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanması, Tartışma Toplantısı, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 11-12 Aralık, Ankara, s.13-21.
 • Foster, J. Bellamy (2012), Marksist Ekoloji, Çev.: B. Baysal, Kalkedon Yayınları, İstanbul.
 • Haveman, Robert (1990), Yarın, Sanayi Toplumu Yol Ayrımında Eleştiri ve Gerçek Ütopya, Çev.: E. Özbek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Kovel, Joel (2011), “On Marx and Ecology”, Capitalism Nature Socialism, Vol. 22, Number 1, p. 4-17.
 • Marx, Karl (1978), Kapital C. I, 2. Basım, Çev.: A. Bilgi, Sol Yayınları, Ankara.
 • Marx, Karl (1978), Kapital C.III, 1.Basım, Çev.: A. Bilgi, Sol Yayınları, Ankara.
 • Öngen, Tülin (1994), Prometheus’un Sönmeyen Ateşi, Günümüzde İşçi Sınıfı, Alan Yayıncılık, İstanbul.
 • Özdemir, Memduh (1991), “Dünyanın Koca Bir Çöplük Oluşu Üzerine Fena Halde Karışık Düşünceler”, Kent ve Politika, Yıl 1, Sayı 2, Nisan 1991, s.32-33.
 • Schumacher, Erich F. (1994), Küçük Güzeldir, Çev.: O. Denizkan, Baskı, Cep Yayınları, İstanbul.
 • Todaro, Michael P. (1994), Economic Development, Logman, New York.
 • Uslu, Orhan (1997), “Ekonomik ve Ekolojik Uygulamalarda Sürdürülebilir Kalkınmanın Yeri”, Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanması, Tartışma Toplantısı, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 11-12 Aralık, Ankara, s.43-55.

EKOLOJİK KRİZ, KAPİTALİST BİRİKİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, GELECEK VE ÜTOPYA

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1, 81 - 97, 15.01.2014

Öz

Kapitalist birikim süreci 1970’lerden beri uzun dönemli yapısal krizin etkisi altındadır. Dolayısıyla küreselleşme sürecinin hızlanması ve devasa boyutlara ulaşan finansal sermaye kapitalist sistemin yapısal krize çözüm arayışlarıdır. Çünkü kapitalizm, krizde dahi sermaye birikimini azaltmamak için genişlemeye devam eder. Kapitalizmin yapısal kriz dönemleri, sermayenin değersizleştiği, ekolojik tahribatın ve yıkımın yoğunlaştığı süreçlerdir. Bu nedenle finans, gıda, enerji ve çevre krizleri daha fazla kâr arayışında sınır tanımayan kapitalizmin yapısal krizlerinin dışa vurumudur. Bu çalışmanın amacı kapitalist birikim sürecinin hakim olduğu dünyada sosyo-ekonomik yaşamı kendi talepleri doğrultusunda belirleyen sermayenin, kârlılığını arttırmak için üretimi ve tüketimi büyütmesini sağlayan, doğaya hükmetme hareketi sonucu yaşanan çevre sorunlarının ve ekolojik krizin çözümsüzlüğe dönüştüğünü ve bu sorunların çözümünde ileri sürülen “sürdürülebilir kalkınma” tezinin de aslında sürdürülemez olduğunu analiz etmektir.

Kaynakça

 • Bahro, Rudolf (1989), Hangi Sosyalizm? Hangi Yeşil? Niçin Sanayi?, (Çev. T. Bora), Ayrıntı Yay., İstanbul.
 • Başkaya, Fikret (1994), Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü, İmge Yayınları, Ankara.
 • Belek, İlker (1997), “Postkapitalist” Paradigmalar, Sorun Yayınları, İstanbul.
 • Benlisoy, Foti (2013), “Marksizmin Ekolojik Potansiyelleri”, Dipnot Sosyal Bilim Dergisi, Sayı 8, 2013. Erişim adresi: http://www. dipnotdergisi.com/sonsayi.html, Erişim Tarihi: 27 Mart 2013.
 • Bookchin, Murray (1994), Özgürlüğün Ekolojisi, Çev.: A. Türker, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Bookchin, Murray (1996), Ekolojik Bir Topluma Doğru, Çev.: A. Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Burkett, Paul (2011), Marksizm ve Ekolojik İktisat Kızıl ve Yeşil Bir Ekonomi Politiğe Doğru, Çev.: E. Günçiner, Yordam Kitap, İstanbul. Burkett, Paul (2004), Marx ve Doğa Al-Yeşil bir Perspektif, Çev.: E. Özkaya, Epos Yayınları, Ankara.
 • Ceylan, Tülay (1995), “Sürdürülebilir Kalkınma”, Gelişme İktisadı Kuram-Eleştiri-Yorum içinde, der.: T. İşgüden, F. Ercan, M. Türkay, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Dieter, Duhm (1987), Kapitalizmde Korku, Çev.: S. Şolçün, 1. Baskı, Kalem yayıncılık, Ankara.
 • Ercan, Fuat (1996), Kapitalizm Modernizm ve Azgelişmişlik, Sarmal Yayınları, İstanbul.
 • Fisunoğlu, Mahir (1997), “Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi”, Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanması, Tartışma Toplantısı, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 11-12 Aralık, Ankara, s.13-21.
 • Foster, J. Bellamy (2012), Marksist Ekoloji, Çev.: B. Baysal, Kalkedon Yayınları, İstanbul.
 • Haveman, Robert (1990), Yarın, Sanayi Toplumu Yol Ayrımında Eleştiri ve Gerçek Ütopya, Çev.: E. Özbek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Kovel, Joel (2011), “On Marx and Ecology”, Capitalism Nature Socialism, Vol. 22, Number 1, p. 4-17.
 • Marx, Karl (1978), Kapital C. I, 2. Basım, Çev.: A. Bilgi, Sol Yayınları, Ankara.
 • Marx, Karl (1978), Kapital C.III, 1.Basım, Çev.: A. Bilgi, Sol Yayınları, Ankara.
 • Öngen, Tülin (1994), Prometheus’un Sönmeyen Ateşi, Günümüzde İşçi Sınıfı, Alan Yayıncılık, İstanbul.
 • Özdemir, Memduh (1991), “Dünyanın Koca Bir Çöplük Oluşu Üzerine Fena Halde Karışık Düşünceler”, Kent ve Politika, Yıl 1, Sayı 2, Nisan 1991, s.32-33.
 • Schumacher, Erich F. (1994), Küçük Güzeldir, Çev.: O. Denizkan, Baskı, Cep Yayınları, İstanbul.
 • Todaro, Michael P. (1994), Economic Development, Logman, New York.
 • Uslu, Orhan (1997), “Ekonomik ve Ekolojik Uygulamalarda Sürdürülebilir Kalkınmanın Yeri”, Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanması, Tartışma Toplantısı, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 11-12 Aralık, Ankara, s.43-55.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Metin ALTIOK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2014
Başvuru Tarihi 15 Ocak 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iuipad15719, journal = {Journal of Economic Policy Researches}, eissn = {2148-3876}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, number = {1}, pages = {81 - 97}, title = {EKOLOJİK KRİZ, KAPİTALİST BİRİKİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, GELECEK VE ÜTOPYA}, key = {cite}, author = {Altıok, Metin} }
APA Altıok, M. (2014). EKOLOJİK KRİZ, KAPİTALİST BİRİKİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, GELECEK VE ÜTOPYA . Journal of Economic Policy Researches , 1 (1) , 81-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/1332/15719
MLA Altıok, M. "EKOLOJİK KRİZ, KAPİTALİST BİRİKİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, GELECEK VE ÜTOPYA" . Journal of Economic Policy Researches 1 (2014 ): 81-97 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/1332/15719>
Chicago Altıok, M. "EKOLOJİK KRİZ, KAPİTALİST BİRİKİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, GELECEK VE ÜTOPYA". Journal of Economic Policy Researches 1 (2014 ): 81-97
RIS TY - JOUR T1 - EKOLOJİK KRİZ, KAPİTALİST BİRİKİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, GELECEK VE ÜTOPYA AU - MetinAltıok Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Journal of Economic Policy Researches JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 97 VL - 1 IS - 1 SN - -2148-3876 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi EKOLOJİK KRİZ, KAPİTALİST BİRİKİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, GELECEK VE ÜTOPYA %A Metin Altıok %T EKOLOJİK KRİZ, KAPİTALİST BİRİKİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, GELECEK VE ÜTOPYA %D 2014 %J Journal of Economic Policy Researches %P -2148-3876 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Altıok, Metin . "EKOLOJİK KRİZ, KAPİTALİST BİRİKİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, GELECEK VE ÜTOPYA". Journal of Economic Policy Researches 1 / 1 (Ocak 2014): 81-97 .
AMA Altıok M. EKOLOJİK KRİZ, KAPİTALİST BİRİKİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, GELECEK VE ÜTOPYA. JEPR. 2014; 1(1): 81-97.
Vancouver Altıok M. EKOLOJİK KRİZ, KAPİTALİST BİRİKİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, GELECEK VE ÜTOPYA. Journal of Economic Policy Researches. 2014; 1(1): 81-97.
IEEE M. Altıok , "EKOLOJİK KRİZ, KAPİTALİST BİRİKİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, GELECEK VE ÜTOPYA", Journal of Economic Policy Researches, c. 1, sayı. 1, ss. 81-97, Oca. 2014