Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BORÇ DOLARİZASYONUNUN TÜRK İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 16 - 38, 29.01.2017

Öz

Borç dolarizasyonu kredi kısıtları olan Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde şirketlerin büyümesine katkı yaparken, diğer yandan ekonomileri sistemik risklere daha açık hale getirmektedir. Dış şoklar sonucu reel kurda gerçekleşen değişmeler imalat sanayi sektörlerinin borç yapılarından dolayı bilançolarını olumsuz yönde etkileyebilmekte ve finansal kırılganlıkların temelini oluşturabilmektedir. Bu nedenle, Türkiye’de imalat sanayiinde yabancı para cinsinden borç stokunun yüksek olması, ekonomide kırılganlıkların artmasına neden olan faktörlerdendir.

Bu çalışmada borç dolarizasyonunun imalat sanayii büyümesine etkileri ele alınacak ve borç dolarizasyon oranı yüksek olan imalat sanayiinde faaliyet gösteren firmalar için önemli bir değişken olan reel kur değişmelerinin, bu firmaların bilançoları ve büyümesi üzerinde yarattığı etkiler tartışılacaktır. Çalışmanın uygulama kısmında 1998-2013 yılları arasında 15 imalat sanayi alt sektörü verilerinden yola çıkılarak borç dolarizasyon oranının Türk imalat sanayii net satış büyümesine etkisi panel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Kaynakça

 • Alesina, A ve Barro, R (2001), “Dollarization”, American Economic Review, 91(2), 386–390.
 • Alp, B (2013), Türkiye’deki Reel Sektör Firmalarında Borç Dolarizasyonu Ve Reel Kur Değişimlerinin Bilanço Etkisi, TCMB Uzman Yeterlilik Tezi.
 • Alp, B ve Yalçın, C (2015), “Türkiye’de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı”, TCMB Çalışma Tebliği, N: 15/01.
 • Aklan N ve Nargeleçekenler M (2010), “Yükümlülük Dolarizasyonu ve Bilanço Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Analiz”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:43, ss.177-204.
 • Arellano, C ve Heathcote, J (2010), “Dollarization and Financial Integration”, Journal of Economic Theory, 145(3), 944-973.
 • Arteta, CO (2005), “Exchange Rate Regimes and Financial Dollarization: Does Flexibility Reduce Bank Currency Mismatches?”, Topics in Macroeconomics, 5(1), Makale No. 10.
 • Aysun, U ve Honig, A (2011), “Bankruptcy Costs, Liability Dollarization, and Vulnerability to Sudden Stops”, Journal of Development Economics, 95, 201-211.

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 16 - 38, 29.01.2017

Öz

Kaynakça

 • Alesina, A ve Barro, R (2001), “Dollarization”, American Economic Review, 91(2), 386–390.
 • Alp, B (2013), Türkiye’deki Reel Sektör Firmalarında Borç Dolarizasyonu Ve Reel Kur Değişimlerinin Bilanço Etkisi, TCMB Uzman Yeterlilik Tezi.
 • Alp, B ve Yalçın, C (2015), “Türkiye’de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı”, TCMB Çalışma Tebliği, N: 15/01.
 • Aklan N ve Nargeleçekenler M (2010), “Yükümlülük Dolarizasyonu ve Bilanço Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Analiz”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:43, ss.177-204.
 • Arellano, C ve Heathcote, J (2010), “Dollarization and Financial Integration”, Journal of Economic Theory, 145(3), 944-973.
 • Arteta, CO (2005), “Exchange Rate Regimes and Financial Dollarization: Does Flexibility Reduce Bank Currency Mismatches?”, Topics in Macroeconomics, 5(1), Makale No. 10.
 • Aysun, U ve Honig, A (2011), “Bankruptcy Costs, Liability Dollarization, and Vulnerability to Sudden Stops”, Journal of Development Economics, 95, 201-211.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet İncekara>


Betül Mutlugün Bu kişi benim


Hande Aksöz Yılmaz>

0000-0002-1115-7535

Yayımlanma Tarihi 29 Ocak 2017
Başvuru Tarihi 28 Ocak 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iuipad288401, journal = {Journal of Economic Policy Researches}, eissn = {2148-3876}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, number = {1}, pages = {16 - 38}, title = {BORÇ DOLARİZASYONUNUN TÜRK İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {İncekara, Ahmet and Mutlugün, Betül and Aksöz Yılmaz, Hande} }
APA İncekara, A. , Mutlugün, B. & Aksöz Yılmaz, H. (2017). BORÇ DOLARİZASYONUNUN TÜRK İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ . Journal of Economic Policy Researches , 4 (1) , 16-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/27396/288401
MLA İncekara, A. , Mutlugün, B. , Aksöz Yılmaz, H. "BORÇ DOLARİZASYONUNUN TÜRK İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ" . Journal of Economic Policy Researches 4 (2017 ): 16-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/27396/288401>
Chicago İncekara, A. , Mutlugün, B. , Aksöz Yılmaz, H. "BORÇ DOLARİZASYONUNUN TÜRK İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ". Journal of Economic Policy Researches 4 (2017 ): 16-38
RIS TY - JOUR T1 - BORÇ DOLARİZASYONUNUN TÜRK İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ AU - Ahmetİncekara, BetülMutlugün, HandeAksöz Yılmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Economic Policy Researches JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 38 VL - 4 IS - 1 SN - -2148-3876 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi BORÇ DOLARİZASYONUNUN TÜRK İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ %A Ahmet İncekara , Betül Mutlugün , Hande Aksöz Yılmaz %T BORÇ DOLARİZASYONUNUN TÜRK İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ %D 2017 %J Journal of Economic Policy Researches %P -2148-3876 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD İncekara, Ahmet , Mutlugün, Betül , Aksöz Yılmaz, Hande . "BORÇ DOLARİZASYONUNUN TÜRK İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ". Journal of Economic Policy Researches 4 / 1 (Ocak 2017): 16-38 .
AMA İncekara A. , Mutlugün B. , Aksöz Yılmaz H. BORÇ DOLARİZASYONUNUN TÜRK İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ. JEPR. 2017; 4(1): 16-38.
Vancouver İncekara A. , Mutlugün B. , Aksöz Yılmaz H. BORÇ DOLARİZASYONUNUN TÜRK İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Journal of Economic Policy Researches. 2017; 4(1): 16-38.
IEEE A. İncekara , B. Mutlugün ve H. Aksöz Yılmaz , "BORÇ DOLARİZASYONUNUN TÜRK İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ", Journal of Economic Policy Researches, c. 4, sayı. 1, ss. 16-38, Oca. 2017