Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

An Analysis with Islamic Perspective over Economic Systems Seeking under Capitalism and Dollar Hegemony

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 55 - 82, 30.07.2017

Öz

Economic solutions, systematic, political and institutional set-ups in Muslim countries cannot be independent of capitalist order. Being worsened by the seigniorage of US Dollar, “the middle-income trap” which has manifold definitions such as inevitability of traditional production styles; lack of dissemination of innovative, R&D intense and knowledge based production; and inability in coping with efficient scale economies of high-income countries and competitive production of relatively lower costs of low income countries has been aggravated by seigniorage of US Dollar. In this study, with an approach of İslamic point of view, the underpinning systematic basis of İslamic economics is being searched with a comparative analysis of capitalism which is based on dollar hegemony. With the reference to our assumption that in every society economic policies and administrative regulations cannot be differentiated from systematic and institutional basis, a multidisciplinary analysis is conducted over economics, management and related Islamic jurisprudence. Our argument is that since systematic basics of Islamic economics are valid and pervasive, its results are more congruent, logical and beneficial in providing human happiness and easing burden of worldly life. Therefore, in comparing western capitalism that centralizes worldly life in primer focus by subjugating everything that can serve material progress and capital accumulation as means of production or productive relations, with İslamic system that takes world only as a temporary place but worthwhile to the extent that it preserves life of the hereafter by subjugating whatever exist as creature means relation of which should be based on Divine consent. Hence, in İslamic order, any system cannot be valid for itself and self-sufficiency, but rather for being a tool used for humanity that search for eternal life through exerting material acquisitions and capital accumulation for the sake of real needs.

Kaynakça

  • Çayıroğlu, Y. (2014). İslâm İktisadının karakteristik özellİkleri. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 149-183. Ammendola, G. (2011). Exorbitant Privilege: The Rise & Fall of the Dollar & the Future of the International Monetary System (Book Review). American Foreign Policy Interests Vol.33 Issue.2 , 103-107. Ansari, M. (1994). İslamic Perspectives on Sustainable Development. The American Journal of Islamic Studies , 394–402. Aström, Z. H. (2011). Paradigm Shift for Sustainable Development: The Contribution of Islamic Economics. Journal of Economic and Social Studies , 73-84. Bose, P. (2007). ‘New’ Imperialism? On Globalisation and Nation-States. Historical Materialism, , 95–120. CIA. (2014). ciafactbook.com. the world factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html adresinden alındı Efe, A. (2015b). Orta Gelir Tuzağıyla Mücadelede Kalkınma Ajanslarının Rolü. Ankara Kalkınma Ajandası Dergisi, http://www.ankaraka.org.tr/dergi/#p=23 , 22-29. Efe, A. (2015). Türkiye'de Kalkınma Ajansları için Bir Yönetişim Modellemesi: COBIT-5. Ankara: TODAİE (Basılmamış Doktora Tezi). Girón, A. (2012). Crisis, Dollar and Shadow Financial System. Journal of Economic Issues, Vol. XLV I No. 2 , 511-520. Hung, H.-f. (2013). China: Saviour or Challenger of the Dollar Hegemony? Development & Change , 1341-1361. Ivanova, M. N. (2010). Hegemony and Seigniorage. International Journal of Political Economy, vol. 39, no. 1, Spring , 93–130. Jha, Y. (2013). Examining the Meta-Principles of Modern Economics and their Implications for Islamic Banking and Finance. Islamic Sciences, Vol. 11 , 169-181. KB. (2015, 08 28). yönetmelikler. mevzuat: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21107&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=6550 adresinden alındı Khan, M. F. (2013). Theorizing Islamic Economics: Search for a Framework for Islamic Economic Analysis. Islamic Econ., Vol. 26 No. 1 , 203-236. Nakvi, N. H. (1985). Ekonomi ve Ahlak. İstanbul: İnsan Yayınları. Neumann, M. (2014). Seigniorage in the United States. researdh.stlouisfed.org: http://research.stlouisfed.org/publications/review/92/03/Seigniorage_Mar_Apr1992.pdf adresinden alındı Nienhaus, V. (2013). Method and Substance of Islamic Economics: Moving Where? Islamic Economics , 169-202. Norrlof, C. (2014). Dollar hegemony: A power analysis. Review of International Political Economy, V. 21, I. 5 , 1042-1070. Nursi, B. S. (1655). Lemalar. İstanbul: Envar Neşriyat. Nursi, B. S. (2002). Mektubat. İstanbul: Envar Neşriyat. Nursi, B. S. (1960). Sözler. İstanbul: Envar Neşraiyat. Pryor, F. L. (2007). The Economic Impact of Islam on Developing Countries. World Development , 1815–1835. Shittu, A. B. (2014). The Qur'anic worldview: A springboard for cultural reform. Intellectual Discourse , 239-242. Stokes, D. (2013). Achilles’ deal: Dollar decline and US grand strategy after the crisis. Review of International Political Economy , 1071-1094. Zaman, A. (2012). Crisis in Islamic Economics: Diagnosis and Prescriptions. Islamic Econ, n., Vol. 25 No. 1 , 143-166. Zoffer, J. (2012). Future of Dollar Hegemony. Harvard International Review, V.34, I. 1 , 26-29.

KAPİTALİZM VE DOLAR HEGEMONYASI ALTINDAKİ EKONOMİK SİSTEM ARAYIŞINA İSLAMİ PERSPEKTİFLE ANALİZ

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 55 - 82, 30.07.2017

Öz

Müslüman ülkelerdeki ekonomik çözümlemeler, sistem, politika ve kurumsallık boyutuyla tüm yapılanmalar batılı kapitalist düzenin etkisinden kurtulamamaktadır. Bu çalışmamızda İslami bakış açısıyla sisteminin dolar gücüne dayanan kapitalist hegemonya bağlamında İslam ekonomisi sistemi incelenmektedir. Özellikle ABD dolarının karşılıksız ve bedelsiz senyoraj avantajının diğer ülkelerde doların değişim ve rezerv para olarak kullanılmasına bağlı olduğu ve bunun da orta gelir tuzağında bulunan ve Ar-Ge ile yenilikçi teknolojilerle üretkenliklerini geliştirememiş olan ülkelere karşı haksız bir rekabeti doğurduğu tespiti yapılmaktadır. İddiamız, İslam’ın ekonomik sisteminin kapitalist sisteme göre insanın huzurunu sağlama ve hayatını kolaylaştırma noktasında daha tutarlı, mantıklı ve yararlı sonuçlar doğurduğudur. Ekonomi, iktisadi sistem ve İslam dini çerçevesinde yapılan analizlerde çağdaş ve orijinal bir yaklaşıma sahip eserlerden yararlanılarak maddeci sistemlere nazaran İslam iktisadi sisteminin ekonomik hükümleri tesis etmedeki farklılıkları özet olarak ortaya konulmaktadır. Buna göre dünya hayatını merkeze alarak diğer her şeyi dünyadaki maddi kazanımlar açısından araçsallaştıran maddeci iktisadi sistemlere nazaran dünyayı, geçici dünya hayatını ve bütün gereklerini ebedi olan ahiret hayatını kazanmak için bir araç olarak görerek her iki hayatı da değerleri kadar önem veren İslami yaklaşımın üstünlüğü ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla İslami düzende sistemin kendisi amaç değil, ahiret yolunda ebedi saadeti arayan insanlığın kurtuluşu için bir araç olarak görülmekte ve bu araçla maddi kazanım ile sermaye birikimi arzulanmadan bunlar insanlığın gerçek ihtiyaçları için kullanılmaktadır.  

Kaynakça

  • Çayıroğlu, Y. (2014). İslâm İktisadının karakteristik özellİkleri. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 149-183. Ammendola, G. (2011). Exorbitant Privilege: The Rise & Fall of the Dollar & the Future of the International Monetary System (Book Review). American Foreign Policy Interests Vol.33 Issue.2 , 103-107. Ansari, M. (1994). İslamic Perspectives on Sustainable Development. The American Journal of Islamic Studies , 394–402. Aström, Z. H. (2011). Paradigm Shift for Sustainable Development: The Contribution of Islamic Economics. Journal of Economic and Social Studies , 73-84. Bose, P. (2007). ‘New’ Imperialism? On Globalisation and Nation-States. Historical Materialism, , 95–120. CIA. (2014). ciafactbook.com. the world factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html adresinden alındı Efe, A. (2015b). Orta Gelir Tuzağıyla Mücadelede Kalkınma Ajanslarının Rolü. Ankara Kalkınma Ajandası Dergisi, http://www.ankaraka.org.tr/dergi/#p=23 , 22-29. Efe, A. (2015). Türkiye'de Kalkınma Ajansları için Bir Yönetişim Modellemesi: COBIT-5. Ankara: TODAİE (Basılmamış Doktora Tezi). Girón, A. (2012). Crisis, Dollar and Shadow Financial System. Journal of Economic Issues, Vol. XLV I No. 2 , 511-520. Hung, H.-f. (2013). China: Saviour or Challenger of the Dollar Hegemony? Development & Change , 1341-1361. Ivanova, M. N. (2010). Hegemony and Seigniorage. International Journal of Political Economy, vol. 39, no. 1, Spring , 93–130. Jha, Y. (2013). Examining the Meta-Principles of Modern Economics and their Implications for Islamic Banking and Finance. Islamic Sciences, Vol. 11 , 169-181. KB. (2015, 08 28). yönetmelikler. mevzuat: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21107&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=6550 adresinden alındı Khan, M. F. (2013). Theorizing Islamic Economics: Search for a Framework for Islamic Economic Analysis. Islamic Econ., Vol. 26 No. 1 , 203-236. Nakvi, N. H. (1985). Ekonomi ve Ahlak. İstanbul: İnsan Yayınları. Neumann, M. (2014). Seigniorage in the United States. researdh.stlouisfed.org: http://research.stlouisfed.org/publications/review/92/03/Seigniorage_Mar_Apr1992.pdf adresinden alındı Nienhaus, V. (2013). Method and Substance of Islamic Economics: Moving Where? Islamic Economics , 169-202. Norrlof, C. (2014). Dollar hegemony: A power analysis. Review of International Political Economy, V. 21, I. 5 , 1042-1070. Nursi, B. S. (1655). Lemalar. İstanbul: Envar Neşriyat. Nursi, B. S. (2002). Mektubat. İstanbul: Envar Neşriyat. Nursi, B. S. (1960). Sözler. İstanbul: Envar Neşraiyat. Pryor, F. L. (2007). The Economic Impact of Islam on Developing Countries. World Development , 1815–1835. Shittu, A. B. (2014). The Qur'anic worldview: A springboard for cultural reform. Intellectual Discourse , 239-242. Stokes, D. (2013). Achilles’ deal: Dollar decline and US grand strategy after the crisis. Review of International Political Economy , 1071-1094. Zaman, A. (2012). Crisis in Islamic Economics: Diagnosis and Prescriptions. Islamic Econ, n., Vol. 25 No. 1 , 143-166. Zoffer, J. (2012). Future of Dollar Hegemony. Harvard International Review, V.34, I. 1 , 26-29.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet EFE>

0000-0002-2691-7517

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2017
Başvuru Tarihi 30 Temmuz 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iuipad331722, journal = {Journal of Economic Policy Researches}, eissn = {2148-3876}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, number = {2}, pages = {55 - 82}, title = {An Analysis with Islamic Perspective over Economic Systems Seeking under Capitalism and Dollar Hegemony}, key = {cite}, author = {Efe, Ahmet} }
APA Efe, A. (2017). An Analysis with Islamic Perspective over Economic Systems Seeking under Capitalism and Dollar Hegemony . Journal of Economic Policy Researches , 4 (2) , 55-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/30697/331722
MLA Efe, A. "An Analysis with Islamic Perspective over Economic Systems Seeking under Capitalism and Dollar Hegemony" . Journal of Economic Policy Researches 4 (2017 ): 55-82 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/30697/331722>
Chicago Efe, A. "An Analysis with Islamic Perspective over Economic Systems Seeking under Capitalism and Dollar Hegemony". Journal of Economic Policy Researches 4 (2017 ): 55-82
RIS TY - JOUR T1 - KAPİTALİZM VE DOLAR HEGEMONYASI ALTINDAKİ EKONOMİK SİSTEM ARAYIŞINA İSLAMİ PERSPEKTİFLE ANALİZ AU - AhmetEfe Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Economic Policy Researches JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 82 VL - 4 IS - 2 SN - -2148-3876 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi An Analysis with Islamic Perspective over Economic Systems Seeking under Capitalism and Dollar Hegemony %A Ahmet Efe %T An Analysis with Islamic Perspective over Economic Systems Seeking under Capitalism and Dollar Hegemony %D 2017 %J Journal of Economic Policy Researches %P -2148-3876 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Efe, Ahmet . "An Analysis with Islamic Perspective over Economic Systems Seeking under Capitalism and Dollar Hegemony". Journal of Economic Policy Researches 4 / 2 (Temmuz 2017): 55-82 .
AMA Efe A. An Analysis with Islamic Perspective over Economic Systems Seeking under Capitalism and Dollar Hegemony. JEPR. 2017; 4(2): 55-82.
Vancouver Efe A. An Analysis with Islamic Perspective over Economic Systems Seeking under Capitalism and Dollar Hegemony. Journal of Economic Policy Researches. 2017; 4(2): 55-82.
IEEE A. Efe , "An Analysis with Islamic Perspective over Economic Systems Seeking under Capitalism and Dollar Hegemony", Journal of Economic Policy Researches, c. 4, sayı. 2, ss. 55-82, Tem. 2017