Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRK EKONOMİSİNDE YURT İÇİ TASARRUFLARIN VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİNİN; EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 83 - 134, 30.07.2017

Öz

Bu çalışma, Türkiye ekonomisinde 1960 ile 2009 yıllarını kapsayan süreçte, yurtiçi tasarrufların ve sabit sermaye yatırımlarının iktisadi büyüme ile nedensellik ilişkisini araştırmaktır. Çalışmada, GSMH ile yurtiçi tasarruflar ve sabit sermaye yatırımlarının 1960 ile 2009 yıllarını kapsayan değerleri kullanılmıştır. ADF, P-P ve KPSS birim kök testleri, Granger nedensellik ve Toda-Yamamato-Dolado-Lutkepohl (MWALD) nedensellik testleri kullanılmıştır. Eşbütünleşme testi yapılmıştır. Ayrıca Zivot-Andrews kırılma testi kullanılmıştır. Granger nedensellik testleri ile MWALD nedensellik testlerinde kısa ve uzun dönem ilişkisi incelenmiştir. Granger nedensellik testi “kısa dönem” nedensellik analizine imkan sağlarken, MWALD testi “uzun dönem” nedensellik analizine imkan sağlamaktadır. Bunun yanında yurtiçi tasarruflar ve sabit sermaye yatırımları ile iktisadi büyüme arasındaki kısa ve uzun dönemli nedensellik ilişkisinde çift yönlü ve pozitif bir ilişki saptanmıştır. Türkiye üzerine yapılan ampirik çalışmada, kısa ve uzun dönem analizlerinde kullanılan nedensellik testleri sonucunda, Kısa ve uzun dönem nedensellik ilişkisinde her iki değişken faktörden, iktisadi büyümeye doğru pozitif çift yönlü bir ilişkinin varlığı söz konusudur. Uzun dönemde her iki değişkende birbirini etkilemektedir. Zivot-Andrews kırılma testine göre, yurtiçi tasarruflarda kırılma yılı 1999, GSMH ve sabit sermaye yatırımlarında ise 2001 yılı olarak bulgulanmıştır. Türkiye’de yurtiçi tasarruflarının düşmesi, sabit sermaye yatırımlarının düşmesine ve sonuçta iktisadi büyümenin azalmasına sebep olurken, dış borçlar artmakta ve cari açık büyümektedir. 

Kaynakça

  • BARRO, Robert, J. and SALA-I MARTIN, Xavier, (2004), ECONOMIC GROWTH, M.I.T. Press, Second Edition, Cambridge, USA. • BHANDARI, Rabindra, Dharmendra DHAKAL,Gyan PRADHAN and UPANDHYAYA, Kamal P., (2007), “Foreign Aid, FDI and Economic Growth in European Countries”, Economic Bulletin, Vol:26, No:13, s.1-9. • BOSWORTH, Barry and COLLINS, Susan, M., (1999), “Capital Flows to Developing Economies: Implications for Saving and Investment”, Brookings Papers on Economic Activity (1), Washington, DC, s.143-169. • BULUT, Erol, (2010), İktisat Analiz, Gazi Kitabevi, 2.Baskı, Ankara. • BULUT, Mustafa,(2009), “Yatırım İlişkisinin Geliştirilmesinde Vergi Politikalarının Rolü: Türkiye Örneği”, T.C.Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı,Yayın No:2009/388, Ankara. • BULUTAY,Tuncer, (2005), “Türk Ekonomisinde Uluslararası Ticaret ve Döviz Piyasalarında 1980 Sonrası Gelişmelerin Temel Nitelikleri”, Editör:Haluk ERLAT: “Bölgesel Gelişme Stratejileri Ve Akdeniz Ekonomisi”,TÜRK EKONOMİ KURUMU, Ankara,s.21-86. • CALLEN, Tim and THIMANN, Christian, (1997), “Empirical Determinants of Hausehold Saving: Evidence from OECD Countries”, IMF Working Paper, No:181. • CAMPBELL, John, (1987), “Does Saving Anticipate Declining Labor Income? An Alternative Test of the Permanent Income Hypothesis,” Econometrica, Sayı:55, s. 1249-1274. • CAROLL, Christopher, D. and WEIL, David, N., (1994), “Saving and Growth: A Reinterpretaion,” Carnegia-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol:40, North- Holland, s.133-192. • COŞKUN, Alev, (2011), Liberal Ekonominin Çöküşü, Cumhuriyet Kitapları, 2.Baskı, İstanbul, Eylül 2011. • DEĞİRMEN, Süleyman ve ŞENGÖNÜL Ahmet, (2011), “Türkiye’de Net Özel Tasarruf- Yatırım Açığının Belirleyicileri”, Ercan UYGUR (editör), “Türkiye’de Tasarruflar”, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara.

Economic Growth Effects of Domestic Savings and Fixed Capital Investments in the Turkish Economy Economic, Social And Strategic Analys

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 83 - 134, 30.07.2017

Öz

This study investigates the causal relationship between economic growth and domestic savings – fixed capital investments in Turkey for the period from 1960 to 2009. In this thesis study, covered data start from 1960 to 2009 that includes provided on annual basis, the methods are used Unit Root tests (ADF, P-P, KPSS), Granger causality test, Toda Yamamoto (M-WALD) causality test and Zivot-Andrews tests, short and long term growth relations are revealed and possible economic growth policies are discussed in the light of the findings revealing the determiners of the economic growth of Turkey. Short and long term relationships are examined in Granger causality tests and MWALD causality tests. While Granger causality tests allow for "Short-term" causality analysis, MWALD causality tests allow for "Long-term" causality analysis. In the empirical study on Turkey, a positive and significant one-way causal relationship from exports toward economic growth has been found. Furthermore a bidirectional and positive correlation has been found in the short and long-term causal relationship between domestic savings – fixed capital investments and economic growth. Long-term influence each other in both variables. According to the Zivot-Andrews breaking test the breaking years are 1999 in domestic savings and 2001 in GDP and fixed capital investments. Decline in domestic saving in Turkey, while the decline in fixed capital investment and ultimately lead to reduced economic growth, foreign debt and current account deficit is growing throw.

Kaynakça

  • BARRO, Robert, J. and SALA-I MARTIN, Xavier, (2004), ECONOMIC GROWTH, M.I.T. Press, Second Edition, Cambridge, USA. • BHANDARI, Rabindra, Dharmendra DHAKAL,Gyan PRADHAN and UPANDHYAYA, Kamal P., (2007), “Foreign Aid, FDI and Economic Growth in European Countries”, Economic Bulletin, Vol:26, No:13, s.1-9. • BOSWORTH, Barry and COLLINS, Susan, M., (1999), “Capital Flows to Developing Economies: Implications for Saving and Investment”, Brookings Papers on Economic Activity (1), Washington, DC, s.143-169. • BULUT, Erol, (2010), İktisat Analiz, Gazi Kitabevi, 2.Baskı, Ankara. • BULUT, Mustafa,(2009), “Yatırım İlişkisinin Geliştirilmesinde Vergi Politikalarının Rolü: Türkiye Örneği”, T.C.Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı,Yayın No:2009/388, Ankara. • BULUTAY,Tuncer, (2005), “Türk Ekonomisinde Uluslararası Ticaret ve Döviz Piyasalarında 1980 Sonrası Gelişmelerin Temel Nitelikleri”, Editör:Haluk ERLAT: “Bölgesel Gelişme Stratejileri Ve Akdeniz Ekonomisi”,TÜRK EKONOMİ KURUMU, Ankara,s.21-86. • CALLEN, Tim and THIMANN, Christian, (1997), “Empirical Determinants of Hausehold Saving: Evidence from OECD Countries”, IMF Working Paper, No:181. • CAMPBELL, John, (1987), “Does Saving Anticipate Declining Labor Income? An Alternative Test of the Permanent Income Hypothesis,” Econometrica, Sayı:55, s. 1249-1274. • CAROLL, Christopher, D. and WEIL, David, N., (1994), “Saving and Growth: A Reinterpretaion,” Carnegia-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol:40, North- Holland, s.133-192. • COŞKUN, Alev, (2011), Liberal Ekonominin Çöküşü, Cumhuriyet Kitapları, 2.Baskı, İstanbul, Eylül 2011. • DEĞİRMEN, Süleyman ve ŞENGÖNÜL Ahmet, (2011), “Türkiye’de Net Özel Tasarruf- Yatırım Açığının Belirleyicileri”, Ercan UYGUR (editör), “Türkiye’de Tasarruflar”, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Levent AKSU>

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2017
Başvuru Tarihi 30 Temmuz 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iuipad331723, journal = {Journal of Economic Policy Researches}, eissn = {2148-3876}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, number = {2}, pages = {83 - 134}, title = {Economic Growth Effects of Domestic Savings and Fixed Capital Investments in the Turkish Economy Economic, Social And Strategic Analys}, key = {cite}, author = {Aksu, Levent} }
APA Aksu, L. (2017). Economic Growth Effects of Domestic Savings and Fixed Capital Investments in the Turkish Economy Economic, Social And Strategic Analys . Journal of Economic Policy Researches , 4 (2) , 83-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/30697/331723
MLA Aksu, L. "Economic Growth Effects of Domestic Savings and Fixed Capital Investments in the Turkish Economy Economic, Social And Strategic Analys" . Journal of Economic Policy Researches 4 (2017 ): 83-134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/30697/331723>
Chicago Aksu, L. "Economic Growth Effects of Domestic Savings and Fixed Capital Investments in the Turkish Economy Economic, Social And Strategic Analys". Journal of Economic Policy Researches 4 (2017 ): 83-134
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK EKONOMİSİNDE YURT İÇİ TASARRUFLARIN VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİNİN; EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ AU - LeventAksu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Economic Policy Researches JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 134 VL - 4 IS - 2 SN - -2148-3876 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi Economic Growth Effects of Domestic Savings and Fixed Capital Investments in the Turkish Economy Economic, Social And Strategic Analys %A Levent Aksu %T Economic Growth Effects of Domestic Savings and Fixed Capital Investments in the Turkish Economy Economic, Social And Strategic Analys %D 2017 %J Journal of Economic Policy Researches %P -2148-3876 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Aksu, Levent . "Economic Growth Effects of Domestic Savings and Fixed Capital Investments in the Turkish Economy Economic, Social And Strategic Analys". Journal of Economic Policy Researches 4 / 2 (Temmuz 2017): 83-134 .
AMA Aksu L. Economic Growth Effects of Domestic Savings and Fixed Capital Investments in the Turkish Economy Economic, Social And Strategic Analys. JEPR. 2017; 4(2): 83-134.
Vancouver Aksu L. Economic Growth Effects of Domestic Savings and Fixed Capital Investments in the Turkish Economy Economic, Social And Strategic Analys. Journal of Economic Policy Researches. 2017; 4(2): 83-134.
IEEE L. Aksu , "Economic Growth Effects of Domestic Savings and Fixed Capital Investments in the Turkish Economy Economic, Social And Strategic Analys", Journal of Economic Policy Researches, c. 4, sayı. 2, ss. 83-134, Tem. 2017