Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH OF PRIMARY ENERGY RESOURCES: A PANEL DATA ANALYSIS FOR EU COUNTRIES AND TURKEY

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 135 - 154, 30.07.2017

Öz

The aim of the study is to establish the short and long term relationship between renewable energy consumption and economic growth rate in twenty-eight countries that are members of the European Union for the period 2004-2014 and Turkey. Variables used in the study were tested with Pesaran statistical analysis, followed by cointegration analysis according to the structure of stability. Considering the results of cointegration, short and long term relationships between variables are examined. Subsequently, Granger Causality was researched between renewable energy consumption and economic growth. Our findings show that, there is a one-way causality relationship from economic growth to renewable energy consumption, while there is no causality relation from renewable energy consumption to economic growth. 

Kaynakça

  • Sarı R, Ewing BT, Soytas U. The relationship between disaggregate energy consumption and industrial production in the United States: an ARDL approach. Energy Economics 2008;30:2302–13. Şentürk, İ., (2012) “ Kaynaklarına Göre Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkileri”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, s.31. Sorrell, S. ve Dimitropoulos J. (2007) “UKERC Review of Evidence for the Rebound Effect: Technical Report 5: Energy, productivity and economic growth studies”. UKERC Report UKERC/WP/TPA/2007/013. UKERC. Stern, D. (1998), A Multivariate Cointegration Analysis of the Role of Energy in the U.S Macroeconomy Working Papers in Ecological Economics Number 9803. Su, Liangjun; Zhang, Yonghui (2010). “Testing Cross-Sectional Dependence in Nonparametric Panel Data Models”. http://www.mysmu.edu/faculty/ljsu/Publications/testing%20crosssectional%20dependence%2 0in%20nonparametric%20panel%20data%20models20100912.pdf Tatoğlu, Ferda Yerdelen(2012). “İleri Panel Veri Analizi: Stata Uygulamalı”. Beta Basım, Yayım, Dağıtım. Tugcu CT, Ozturk I, Aslan A. Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth relationship revisited: evidence from G7 countries. Energy Economics 2012;34:1942–50. Yu, E. S. H. ve J. C. Jin (1992) “Cointegration tests of energy consumption, income, and employment” Resources and Energy, 14: 259-266.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 135 - 154, 30.07.2017

Öz

Çalışmanın amacı, 2004-2014 dönemi için Avrupa Birliğine üye olan yirmi sekiz ülke ve Türkiye’de yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik büyüme oranı arasındaki kısa ve uzun dönemdeki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmada kullanılan değişkenler Peseran durağanlık analizi ile test edilmiş, ardından durağanlığın yapısına göre eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Eşbütünleşme sonuçları dikkate alınarak, değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişki incelenmiştir. Sonrasında yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında Granger Nedensellik araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, yenilenebilir enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisi bulunmazken, ekonomik büyümeden yenilenebilir enerji tüketimine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. 

Kaynakça

  • Sarı R, Ewing BT, Soytas U. The relationship between disaggregate energy consumption and industrial production in the United States: an ARDL approach. Energy Economics 2008;30:2302–13. Şentürk, İ., (2012) “ Kaynaklarına Göre Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkileri”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, s.31. Sorrell, S. ve Dimitropoulos J. (2007) “UKERC Review of Evidence for the Rebound Effect: Technical Report 5: Energy, productivity and economic growth studies”. UKERC Report UKERC/WP/TPA/2007/013. UKERC. Stern, D. (1998), A Multivariate Cointegration Analysis of the Role of Energy in the U.S Macroeconomy Working Papers in Ecological Economics Number 9803. Su, Liangjun; Zhang, Yonghui (2010). “Testing Cross-Sectional Dependence in Nonparametric Panel Data Models”. http://www.mysmu.edu/faculty/ljsu/Publications/testing%20crosssectional%20dependence%2 0in%20nonparametric%20panel%20data%20models20100912.pdf Tatoğlu, Ferda Yerdelen(2012). “İleri Panel Veri Analizi: Stata Uygulamalı”. Beta Basım, Yayım, Dağıtım. Tugcu CT, Ozturk I, Aslan A. Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth relationship revisited: evidence from G7 countries. Energy Economics 2012;34:1942–50. Yu, E. S. H. ve J. C. Jin (1992) “Cointegration tests of energy consumption, income, and employment” Resources and Energy, 14: 259-266.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cüneyt Yenal KESBİÇ>


Arzu SALKIM ER>

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2017
Başvuru Tarihi 30 Temmuz 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iuipad331724, journal = {Journal of Economic Policy Researches}, eissn = {2148-3876}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, number = {2}, pages = {135 - 154}, title = {RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH OF PRIMARY ENERGY RESOURCES: A PANEL DATA ANALYSIS FOR EU COUNTRIES AND TURKEY}, key = {cite}, author = {Kesbiç, Cüneyt Yenal and Salkım Er, Arzu} }
APA Kesbiç, C. Y. & Salkım Er, A. (2017). RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH OF PRIMARY ENERGY RESOURCES: A PANEL DATA ANALYSIS FOR EU COUNTRIES AND TURKEY . Journal of Economic Policy Researches , 4 (2) , 135-154 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/30697/331724
MLA Kesbiç, C. Y. , Salkım Er, A. "RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH OF PRIMARY ENERGY RESOURCES: A PANEL DATA ANALYSIS FOR EU COUNTRIES AND TURKEY" . Journal of Economic Policy Researches 4 (2017 ): 135-154 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/30697/331724>
Chicago Kesbiç, C. Y. , Salkım Er, A. "RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH OF PRIMARY ENERGY RESOURCES: A PANEL DATA ANALYSIS FOR EU COUNTRIES AND TURKEY". Journal of Economic Policy Researches 4 (2017 ): 135-154
RIS TY - JOUR T1 - YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ AU - Cüneyt YenalKesbiç, ArzuSalkım Er Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Economic Policy Researches JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 154 VL - 4 IS - 2 SN - -2148-3876 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH OF PRIMARY ENERGY RESOURCES: A PANEL DATA ANALYSIS FOR EU COUNTRIES AND TURKEY %A Cüneyt Yenal Kesbiç , Arzu Salkım Er %T RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH OF PRIMARY ENERGY RESOURCES: A PANEL DATA ANALYSIS FOR EU COUNTRIES AND TURKEY %D 2017 %J Journal of Economic Policy Researches %P -2148-3876 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Kesbiç, Cüneyt Yenal , Salkım Er, Arzu . "RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH OF PRIMARY ENERGY RESOURCES: A PANEL DATA ANALYSIS FOR EU COUNTRIES AND TURKEY". Journal of Economic Policy Researches 4 / 2 (Temmuz 2017): 135-154 .
AMA Kesbiç C. Y. , Salkım Er A. RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH OF PRIMARY ENERGY RESOURCES: A PANEL DATA ANALYSIS FOR EU COUNTRIES AND TURKEY. JEPR. 2017; 4(2): 135-154.
Vancouver Kesbiç C. Y. , Salkım Er A. RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH OF PRIMARY ENERGY RESOURCES: A PANEL DATA ANALYSIS FOR EU COUNTRIES AND TURKEY. Journal of Economic Policy Researches. 2017; 4(2): 135-154.
IEEE C. Y. Kesbiç ve A. Salkım Er , "RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH OF PRIMARY ENERGY RESOURCES: A PANEL DATA ANALYSIS FOR EU COUNTRIES AND TURKEY", Journal of Economic Policy Researches, c. 4, sayı. 2, ss. 135-154, Tem. 2017