Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSTRUCTION SECTOR AND HOUSING PRICE INDEX: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 155 - 165, 30.07.2017

Öz

In terms of the development of macroeconomic policies and economic growth, some sectors have a bigger advantage than the other sub- and main sectors. The construction sector can be considered as one of the lifeblood of the economy because it contributes to macroeconomy by supporting the growth of the Turkish economy and many other countries, nurturing the sub- sectors. Especially with its contributions to more than 200 sub-sectors, which are in interaction with the economy, it gives direction to the country's economy with its significant activity in employment and similar fields. In this study, the relationship between the construction sector confidence index and the housing sector price index, which are important variables for the construction sector, will be discussed with the importance of the construction sector for the economy. In the application part of the study, the relation between the related factors is examined by applying the Granger Causality Analysis with the monthly data for the period 2011:01-2017-3 for the related indices. 

Kaynakça

  • Berberoğlu, Murat; (2009), “Mortgage-İpotekli Konut Finansman-Sistemi ve Bu Sistemin Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:1 Cilt:1 Sayı:2, Kış, ss.119-146. Berberoğlu, Murat Gökşin ve Teker, Suat; (2005) “Konut finansmanı ve Türkiye’ye uygun bir model önerisi”, İTÜ Dergisi Sosyal Bilimler Cilt:2, Sayı:1, Aralık, ss.58-68. Erdönmez, Pelin Ataman; (2005) “Seçilmiş Ülkelerde Gayrimenkul Fiyatları ve Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler”, Bankacılar Dergisi, Sayı 54, ss. 59-73. Fırat, Fatih Kürşat ve Soyu, Esra; (2014), “Küresel Krizin Türkiye’dekiİnşaat Sektörü Üzerindeki Etkileri”, International Conference On Eurasian Economies. Granger, C. W. J. (1969). “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross- spectral Methods”, Econometrica, 37(3), 424-438. Göktaş, Özlem, Teorik ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi, Beşir Kitabevi, İstanbul, 2005. Lebe, Fuat ve Akbaş, Yusuf; (2014), “Türkiye’nin Konut Talebinin Analizi: 1970-2011”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 28, Sayı 1, ss.57-83. Özkurt, Hatice; (2007), “Türkiye Ekonomisinde Konut Sektörü: Gelişimi ve Alternatif Finansman Modelleri”, Sosyal Bilimler Dergisi,(1), ss.159-173. Öztürk, Nurettin ve Fitöz, Esra; (2009), “Türkiye’de Konut Piyasasının Belirleyicileri: Ampirik Bir Uygulama”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, ss.21-46. Rona, Ayda ve Cingöz, Aylin Altınay; (2010), “İstanbul’da Kapalı Site Konut Fiyatlarının Analizi”, Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 129-139.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ VE KONUT FİYAT ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK ANALİZ

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 155 - 165, 30.07.2017

Öz

Makroekonomik politikaların gelişimi ve ekonomik büyüme açısından bazı sektörlerin diğer alt ve ana sektörlere oranla daha büyük önemi bulunmaktadır. İnşaat sektörü Türkiye ekonomisi ve diğer birçok ülke açısından, ekonomik büyümeyi desteklediği, alt sektörleri besleyerek makro dengeye katkı sağladığı için ekonominin can damarlarından biri olarak nitelenebilir. Özellikle etkileşimde olduğu 200’den fazla alt sektörlere olan katkılarıyla, istihdam ve benzeri alanlardaki önemli etkinliğiyle ülke ekonomisine yön vermektedir. Bu çalışmada, inşaat sektörünün ekonomi açısından arz ettiği önemden hareketle, inşaat sektörü için önemli değişkenler olan inşaat sektörü güven endeksi ve konut sektörü fiyat endeksi arasındaki ilişkiler tartışılacaktır. Çalışmanın uygulama bölümünde ilgili endeksler için 2011:01-2017-3 dönemi aylık verileri ile Granger Nedensellik Analizi uygulanarak söz konusu faktörler arasındaki ilişki incelenmektedir. 

Kaynakça

  • Berberoğlu, Murat; (2009), “Mortgage-İpotekli Konut Finansman-Sistemi ve Bu Sistemin Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:1 Cilt:1 Sayı:2, Kış, ss.119-146. Berberoğlu, Murat Gökşin ve Teker, Suat; (2005) “Konut finansmanı ve Türkiye’ye uygun bir model önerisi”, İTÜ Dergisi Sosyal Bilimler Cilt:2, Sayı:1, Aralık, ss.58-68. Erdönmez, Pelin Ataman; (2005) “Seçilmiş Ülkelerde Gayrimenkul Fiyatları ve Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler”, Bankacılar Dergisi, Sayı 54, ss. 59-73. Fırat, Fatih Kürşat ve Soyu, Esra; (2014), “Küresel Krizin Türkiye’dekiİnşaat Sektörü Üzerindeki Etkileri”, International Conference On Eurasian Economies. Granger, C. W. J. (1969). “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross- spectral Methods”, Econometrica, 37(3), 424-438. Göktaş, Özlem, Teorik ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi, Beşir Kitabevi, İstanbul, 2005. Lebe, Fuat ve Akbaş, Yusuf; (2014), “Türkiye’nin Konut Talebinin Analizi: 1970-2011”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 28, Sayı 1, ss.57-83. Özkurt, Hatice; (2007), “Türkiye Ekonomisinde Konut Sektörü: Gelişimi ve Alternatif Finansman Modelleri”, Sosyal Bilimler Dergisi,(1), ss.159-173. Öztürk, Nurettin ve Fitöz, Esra; (2009), “Türkiye’de Konut Piyasasının Belirleyicileri: Ampirik Bir Uygulama”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, ss.21-46. Rona, Ayda ve Cingöz, Aylin Altınay; (2010), “İstanbul’da Kapalı Site Konut Fiyatlarının Analizi”, Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 129-139.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Güldenur ÇETİN>

0000-0003-3341-7016


Ayça DOĞANER>

0000-0003-4277-9326

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2017
Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iuipad331930, journal = {Journal of Economic Policy Researches}, eissn = {2148-3876}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, number = {2}, pages = {155 - 165}, title = {THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSTRUCTION SECTOR AND HOUSING PRICE INDEX: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY}, key = {cite}, author = {Çetin, Güldenur and Doğaner, Ayça} }
APA Çetin, G. & Doğaner, A. (2017). THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSTRUCTION SECTOR AND HOUSING PRICE INDEX: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY . Journal of Economic Policy Researches , 4 (2) , 155-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/30697/331930
MLA Çetin, G. , Doğaner, A. "THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSTRUCTION SECTOR AND HOUSING PRICE INDEX: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY" . Journal of Economic Policy Researches 4 (2017 ): 155-165 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/30697/331930>
Chicago Çetin, G. , Doğaner, A. "THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSTRUCTION SECTOR AND HOUSING PRICE INDEX: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY". Journal of Economic Policy Researches 4 (2017 ): 155-165
RIS TY - JOUR T1 - İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ VE KONUT FİYAT ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK ANALİZ AU - GüldenurÇetin, AyçaDoğaner Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Economic Policy Researches JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 165 VL - 4 IS - 2 SN - -2148-3876 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSTRUCTION SECTOR AND HOUSING PRICE INDEX: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY %A Güldenur Çetin , Ayça Doğaner %T THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSTRUCTION SECTOR AND HOUSING PRICE INDEX: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY %D 2017 %J Journal of Economic Policy Researches %P -2148-3876 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Çetin, Güldenur , Doğaner, Ayça . "THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSTRUCTION SECTOR AND HOUSING PRICE INDEX: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY". Journal of Economic Policy Researches 4 / 2 (Temmuz 2017): 155-165 .
AMA Çetin G. , Doğaner A. THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSTRUCTION SECTOR AND HOUSING PRICE INDEX: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY. JEPR. 2017; 4(2): 155-165.
Vancouver Çetin G. , Doğaner A. THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSTRUCTION SECTOR AND HOUSING PRICE INDEX: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY. Journal of Economic Policy Researches. 2017; 4(2): 155-165.
IEEE G. Çetin ve A. Doğaner , "THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSTRUCTION SECTOR AND HOUSING PRICE INDEX: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY", Journal of Economic Policy Researches, c. 4, sayı. 2, ss. 155-165, Tem. 2017