Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

INSTITUTIONAL CHANGE OF STATE AND SOCIETY RELATIONS IN EGYPT

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 2, 25 - 57, 31.07.2018

Öz

The aim of this study is to analyze the effects of institutions that reveal the incentives in the economy and institutional structures which are defined as the various elements promoting the development of economic activities on the transformation of state-society relations in Egypt after the military coup of 1952. Primarily, it has been understood that institutions and institutional structures are significantly influenced by political, social and economic events. In Egypt, it has been found that the legal infrastructure to ensure the protection of property rights cannot be founded, the frame that will prevent the corruption cannot be created, equitable judicial system cannot be set up and the transparent and participatory government model which is the guarantee of such these structures cannot be established. The governance gap resulting from such events has led to the failure to achieve institutional change that would bring state and society relations to a solid ground.

Kaynakça

 • Dumludağ, Devrim (2014). Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Kalkınma, Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Devrim Dumludağ, Ahmet Faruk Aysan (Ed.), Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 15-36.
 • Egypt's Vision 2030 (2016). Sustainable Development Strategy: Egypt Vision 2030, http://sdsegypt2030.com/?lang=en (Erişim: 17.04.2018)
 • Fraser Institute (2018). Economic Freedom, https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom (Erişim: 01.04.2018) Freedom House (2018). Freedom in the World Data and Resources, https://freedomhouse.org/content/freedom-world-data-and-resources (Erişim: 01.04.2018)
 • Galal, Ahmed (1996). Which Institutions Constrain Economic Growth In Egypt The Most? The Egyptian Center For Economic Studies, Working Paper No.1
 • Goldschmidt, Arthur Jr. (2008). A Brief History of Egypt, New York: Facts On File Inc.
 • Görmüş, Evrim(2016). Mısır Sosyal Kalkınma Fonu: Neo-Liberal Kalkınma Modelinin Yerel Üretimi, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 55, 87-108.
 • Güler, Esra (2012). Geçiş Ekonomileri ve Yeni Kurumsal İktisadın Yeniden Yükselişi, Doğuş Üniversitesi Dergisi,13 (1), 52-68

MISIR’DA DEVLET VE TOPLUM İLİŞKİLERİNİN KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 2, 25 - 57, 31.07.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı, 1952 yılında gerçekleşen Hür Subaylar darbesi sonrası Mısır’da, devlet-toplum ilişkilerinde yaşanan dönüşümün, ekonomide teşvik yapılarını ortaya çıkaran kurumlar ile işbu kurumların oluşturduğu ve ekonomik faaliyetlerin gelişmesini teşvik edici çeşitli unsurlar olarak tanımlanan kurumsal yapı üzerindeki etkilerinin analiz edilmesidir. Yapılan çalışma ile Mısır’da,kurumların ve kurumsal yapının politik, sosyal ve ekonomik hadiselerden önemli ölçüde etkilendiği; ülkede mülkiyet haklarını gerektiği ölçüde koruyacak ortamın sağlanamaması, yolsuzlukların önlenmesini temin edecek çerçevenin netleştirilememesi, bu hususları güvence altına alacak yargı sisteminin tesis edilememesi ile işbu yapının güvencesi konumunda olan şeffaf ve katılımcı yönetimşeklinin oluşturulamaması gibi hususlar dolayısıyla ortaya çıkan yönetişim boşluğnedeniyle devlet ve toplum ilişkilerini sağlam bir zemine taşıyacak şekilde kurumsal dönüşümün sağlanamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Dumludağ, Devrim (2014). Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Kalkınma, Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Devrim Dumludağ, Ahmet Faruk Aysan (Ed.), Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 15-36.
 • Egypt's Vision 2030 (2016). Sustainable Development Strategy: Egypt Vision 2030, http://sdsegypt2030.com/?lang=en (Erişim: 17.04.2018)
 • Fraser Institute (2018). Economic Freedom, https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom (Erişim: 01.04.2018) Freedom House (2018). Freedom in the World Data and Resources, https://freedomhouse.org/content/freedom-world-data-and-resources (Erişim: 01.04.2018)
 • Galal, Ahmed (1996). Which Institutions Constrain Economic Growth In Egypt The Most? The Egyptian Center For Economic Studies, Working Paper No.1
 • Goldschmidt, Arthur Jr. (2008). A Brief History of Egypt, New York: Facts On File Inc.
 • Görmüş, Evrim(2016). Mısır Sosyal Kalkınma Fonu: Neo-Liberal Kalkınma Modelinin Yerel Üretimi, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 55, 87-108.
 • Güler, Esra (2012). Geçiş Ekonomileri ve Yeni Kurumsal İktisadın Yeniden Yükselişi, Doğuş Üniversitesi Dergisi,13 (1), 52-68

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tahsin YAMAK

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2018
Gönderilme Tarihi 6 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 2 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iuipad449635, journal = {Journal of Economic Policy Researches}, eissn = {2148-3876}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, number = {2}, pages = {25 - 57}, title = {MISIR’DA DEVLET VE TOPLUM İLİŞKİLERİNİN KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ}, key = {cite}, author = {Yamak, Tahsin} }
APA Yamak, T. (2018). MISIR’DA DEVLET VE TOPLUM İLİŞKİLERİNİN KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ . Journal of Economic Policy Researches , 5 (2) , 25-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/38690/449635
MLA Yamak, T. "MISIR’DA DEVLET VE TOPLUM İLİŞKİLERİNİN KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ" . Journal of Economic Policy Researches 5 (2018 ): 25-57 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/38690/449635>
Chicago Yamak, T. "MISIR’DA DEVLET VE TOPLUM İLİŞKİLERİNİN KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ". Journal of Economic Policy Researches 5 (2018 ): 25-57
RIS TY - JOUR T1 - MISIR’DA DEVLET VE TOPLUM İLİŞKİLERİNİN KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ AU - TahsinYamak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Economic Policy Researches JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 57 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-3876 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi MISIR’DA DEVLET VE TOPLUM İLİŞKİLERİNİN KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ %A Tahsin Yamak %T MISIR’DA DEVLET VE TOPLUM İLİŞKİLERİNİN KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ %D 2018 %J Journal of Economic Policy Researches %P -2148-3876 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Yamak, Tahsin . "MISIR’DA DEVLET VE TOPLUM İLİŞKİLERİNİN KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ". Journal of Economic Policy Researches 5 / 2 (Temmuz 2018): 25-57 .
AMA Yamak T. MISIR’DA DEVLET VE TOPLUM İLİŞKİLERİNİN KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ. JEPR. 2018; 5(2): 25-57.
Vancouver Yamak T. MISIR’DA DEVLET VE TOPLUM İLİŞKİLERİNİN KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ. Journal of Economic Policy Researches. 2018; 5(2): 25-57.
IEEE T. Yamak , "MISIR’DA DEVLET VE TOPLUM İLİŞKİLERİNİN KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ", Journal of Economic Policy Researches, c. 5, sayı. 2, ss. 25-57, Tem. 2018