Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT, CRIME, DIVORCE, SUICIDE RATES AND ECONOMIC GROWTH RELATION BY CAUSALITY TESTS: THE CASE OF TURKEY

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 2, 58 - 100, 31.07.2018

Öz

In this study, the relationship between unemployment and other negative externalities and economic growth relation has been examined. Data covering the years 1980-2015 have been used. In the study covering this period, the interactions of unemployment, crime, divorce, suicide and changes in GNP were analyzed by unit root tests and causality tests. In econometric analysis, short and long-lasting causality relationship such as economic growth and unemployment, crime, divorce, suicide, GNP and employment was sought. Granger causality test and Toda-Yamamoto (MWALD) causality tests were used. Short and long term relationships are examined in Granger causality tests and MWALD causality tests. While Granger causality tests allow for "Short-term" causality analysis, Toda-Yamamoto (MWALD) causality tests allow for "Long-term" causality analysis.Both causality test has been reached similar conclusions. The effect of unemployment on crime is in the positive direction. The increase in unemployment triggers suicide, the relationship between them is positive. There is a causal relationship between suicide and unemployment. There is a mutual causal relationship between crime and unemployment. There is a one-way causality relationship from unemployment to divorce. Between unemployment and crime there is a serious bilateral causal relationship. There is also a bi-directional causality relationship between unemployment and GNP. ARDL Test was performed on variables. According to this test, a negative relationship between unemployment and crime rates in the long term was found. Unemployment has been identified as having a positive impact on suicide and divorce.Unemployment has identified a positive relationship between suicide and divorce. In addition, the unemployment caused by the very important tasks of the state and society to overcome these problems is reduced. There is a need for policies to reduce unemployment. Requires the removal of taxes on employment. There is a need to improve the quality of human capital and education. Besides, the need to have an efficient production structure.That the state must personally enter into the real production and whether there is a need to broaden the public economic sector.

Kaynakça

 • LEVITT, Steven, (1996), “The Effect of Prison Population Size on Crime Rates: Evidence from Prison Overcrowding Litigation,” Quarterly Journal of Economics, 111, pp.319-351.
 • MAHMUTOĞLU, Fatih Selami, (2003), “Ekonomik Suçlar Bağlamında Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar”, Ankara 2003, s. 39-47.
 • MACHIN, S. and MEGHIR, C., (2004), “Crime and Economic Incentives”, Journal of Human Resources, 39(4), pp.958-979.
 • MELICK, Matthew, D., (2003), “The Relationship Between Crime and Unemployment”, The Park Place Economist, Article: 13, Vol.11, Issue.1, pp.30-36.
 • NORDT, C., W. INGEBORG, E. SEIFRITZ, W. KAWOHL, (2015). Modelling Suicide and Unemployment: A Longitudinal Analysis Covering 63 countries, 2000–11. The Lancet Psychiatry, 2 (3), pp.239-245.
 • NARAYAN, Paresh, Kumar and SMYTH, Russel (2004), “Crimes rates, male youth unemployment and real income in Australia: evidence from Granger causality tests”, Applied Economics, (36), pp.2079-2095.

İŞSİZLİK, SUÇ, BOŞANMA, İNTİHAR ORANLARI İLE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN; NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 2, 58 - 100, 31.07.2018

Öz

Bu çalışmada işsizliğin diğer negatif dışsallık yaratan olgular ile iktisadi büyüme ilişkisi ele alınıp incelenmiştir. 1980-2015 yıllarını kapsayan veriler kullanılmıştır. Bu dönemi kapsayan çalışmada işsizlik, suç, boşanma, intihar ve GSMH’daki değişimlerin birbirleriyle etkileşimi birim kök ve nedensellik testleriyle analiz edilmiştir. İşsizlik artışı intiharı tetiklemektedir ve iki değişken arasındaki ilişki pozitiftir. İşsizlikten intihara doğru bir nedensellik ilişkisi vardır. Suç ile işsizlik arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi vardır. İşsizlikten boşanmaya doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Yine işsizlik ile GSMH arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Değişkenlere ARDL Testi uygulanmıştır. Bu teste göre, uzun dönemde işsizlik ile suç oranları arasında negatif ilişki saptanmıştır.İşsizliğin, intihar ve boşanmanın üzerinde pozitif bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca işsizliğin yol açtığı bu sorunları aşmak için devlete ve topluma çok önemli görevler düşmektedir. İşsizliği azaltıcı politikalara ihtiyaç vardır. İstihdam üzerinden alınan vergilerin kaldırılması gerekmektedir. Beşeri sermayenin ve eğitimin kalitesini artırmaya gereksinim vardır. Bunun yanında üretimde verimlilik sağlanmalıdır. Devlet, reel üretimin içine girmeli ve kamu ekonomik kesiminin genişletilmesinde bizzat rol oynamalıdır.

Kaynakça

 • LEVITT, Steven, (1996), “The Effect of Prison Population Size on Crime Rates: Evidence from Prison Overcrowding Litigation,” Quarterly Journal of Economics, 111, pp.319-351.
 • MAHMUTOĞLU, Fatih Selami, (2003), “Ekonomik Suçlar Bağlamında Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar”, Ankara 2003, s. 39-47.
 • MACHIN, S. and MEGHIR, C., (2004), “Crime and Economic Incentives”, Journal of Human Resources, 39(4), pp.958-979.
 • MELICK, Matthew, D., (2003), “The Relationship Between Crime and Unemployment”, The Park Place Economist, Article: 13, Vol.11, Issue.1, pp.30-36.
 • NORDT, C., W. INGEBORG, E. SEIFRITZ, W. KAWOHL, (2015). Modelling Suicide and Unemployment: A Longitudinal Analysis Covering 63 countries, 2000–11. The Lancet Psychiatry, 2 (3), pp.239-245.
 • NARAYAN, Paresh, Kumar and SMYTH, Russel (2004), “Crimes rates, male youth unemployment and real income in Australia: evidence from Granger causality tests”, Applied Economics, (36), pp.2079-2095.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Levent AKSU

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2018
Gönderilme Tarihi 21 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA AKSU, L. (2018). İŞSİZLİK, SUÇ, BOŞANMA, İNTİHAR ORANLARI İLE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN; NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Journal of Economic Policy Researches, 5(2), 58-100.
AMA AKSU L. İŞSİZLİK, SUÇ, BOŞANMA, İNTİHAR ORANLARI İLE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN; NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. JEPR. Temmuz 2018;5(2):58-100.
Chicago AKSU, Levent. “İŞSİZLİK, SUÇ, BOŞANMA, İNTİHAR ORANLARI İLE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN; NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ”. Journal of Economic Policy Researches 5, sy. 2 (Temmuz 2018): 58-100.
EndNote AKSU L (01 Temmuz 2018) İŞSİZLİK, SUÇ, BOŞANMA, İNTİHAR ORANLARI İLE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN; NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Journal of Economic Policy Researches 5 2 58–100.
IEEE L. AKSU, “İŞSİZLİK, SUÇ, BOŞANMA, İNTİHAR ORANLARI İLE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN; NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ”, JEPR, c. 5, sy. 2, ss. 58–100, 2018.
ISNAD AKSU, Levent. “İŞSİZLİK, SUÇ, BOŞANMA, İNTİHAR ORANLARI İLE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN; NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ”. Journal of Economic Policy Researches 5/2 (Temmuz 2018), 58-100.
JAMA AKSU L. İŞSİZLİK, SUÇ, BOŞANMA, İNTİHAR ORANLARI İLE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN; NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. JEPR. 2018;5:58–100.
MLA AKSU, Levent. “İŞSİZLİK, SUÇ, BOŞANMA, İNTİHAR ORANLARI İLE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN; NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ”. Journal of Economic Policy Researches, c. 5, sy. 2, 2018, ss. 58-100.
Vancouver AKSU L. İŞSİZLİK, SUÇ, BOŞANMA, İNTİHAR ORANLARI İLE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN; NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. JEPR. 2018;5(2):58-100.