Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MEDENİ DURUMUN VE EĞİTİMİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİSİ: TÜİK VERİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 2, 101 - 116, 31.07.2018

Öz

Ekonomik kalkınmanın en önemli koşulu üretim faktörlerinin olabildiğince yüksek düzeyde ve verimlilikte kullanılmasıdır. Ancak, bu faktörlerin başında gelen işgücünün kullanımında dünyanın bütün ülkelerinde cinsiyet açısından, erkeklerin lehine dengesiz bir durum söz konusudur. Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımları ile toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma biçimleri ve ölçüleri doğru orantılı değildir. Çalışmamızda bağımsız değişkenler olan evlenme sayısı, boşanma sayısı, genel işsizlik oranı, kadın işgücü sayısı ve kadınların eğitim düzeyi seviyesinin bağımlı değişkenler olan kadınların işgücüne katılma oranları ve kadınların istihdam oranlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırma geniş kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Türkiye geneli için 1988-2016 yılları arasında yayınladığı değişkenlerin analiz edilmesiyle ele alınmaktadır. Çalışmada ilk olarak literatür taraması yapılarak kavramsal ve teorik çerçevesi incelenmiş, daha sonra 1988-2016 yıllarına ait değişkenler analiz edilerek medeni durum, genel işsizlik oranı ve eğitim seviyesinin kadının işgücü katılma oranı ve istihdam oranına etkisi araştırılmıştır

Kaynakça

  • Buğra, A., and Çakar, B. Y., (2010),“Structural Change, the Social Policy“,Environment and Female Employment in Turkey. Development and Change, 41(3): 517–538.
  • Baslevent, C., and Onaran, O. (2003),“Are Turkish wives more likely to become addedor discouraged workers?”, Labour, 17(3), 439–458.
  • Bumpass, L.L., (1990), “What's happening to the family? Interactions between demographic and institutional change”,Demography, 27 (4): 483-498.
  • Başlevent, C., and Onaran, Ö., (2004),“The Effect of Export-Oriented Growth on Female Labor Market Outcomes in Turkey. World Development” Vol. 32, No. 8, pp. 1375–1393. Doi:10.1016/j. World dev.2004.02.008.
  • Constance, S., (1983),“International comparisons of labor force participation”, 1960-81. Monthly Labor Review, Vol, 106, No. 2 (February 1983), pp. 23-36.

THE EFFECT OF MARITAL STATUS AND EDUCATION ON FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION: AN EMPIRICAL STUDY ON TUIK DATA

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 2, 101 - 116, 31.07.2018

Öz

An essential condition for economic development is the use of production factors as efficiently and effectively as possible. However, one of the leading factors, the use of the labor force is distributed unevenly in favor of men in all countries of the world. The proportion of the participation of women in social and economic life and their utilization of these features are not directly proportional. In our study, the effect of the number of marriages, number of divorces, general unemployment rate, the number of female labor force and education level of women, as independent variables, on dependent variables; labor force participation rates and employment rates of women were investigated. In general, the study deals with analyzing the variables published for the whole Turkey from 1988 to 2016 by Turkish Statistical Institute (TUIK). Initially, the conceptual and theoretical frame work of the study were structured, and the literature was reviewed and then the variables related to the years 1988-2016 were analyzed.

Kaynakça

  • Buğra, A., and Çakar, B. Y., (2010),“Structural Change, the Social Policy“,Environment and Female Employment in Turkey. Development and Change, 41(3): 517–538.
  • Baslevent, C., and Onaran, O. (2003),“Are Turkish wives more likely to become addedor discouraged workers?”, Labour, 17(3), 439–458.
  • Bumpass, L.L., (1990), “What's happening to the family? Interactions between demographic and institutional change”,Demography, 27 (4): 483-498.
  • Başlevent, C., and Onaran, Ö., (2004),“The Effect of Export-Oriented Growth on Female Labor Market Outcomes in Turkey. World Development” Vol. 32, No. 8, pp. 1375–1393. Doi:10.1016/j. World dev.2004.02.008.
  • Constance, S., (1983),“International comparisons of labor force participation”, 1960-81. Monthly Labor Review, Vol, 106, No. 2 (February 1983), pp. 23-36.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe Meriç YAZICI

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2018
Gönderilme Tarihi 8 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA YAZICI, A. M. (2018). MEDENİ DURUMUN VE EĞİTİMİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİSİ: TÜİK VERİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Journal of Economic Policy Researches, 5(2), 101-116.
AMA YAZICI AM. MEDENİ DURUMUN VE EĞİTİMİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİSİ: TÜİK VERİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. JEPR. Temmuz 2018;5(2):101-116.
Chicago YAZICI, Ayşe Meriç. “MEDENİ DURUMUN VE EĞİTİMİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİSİ: TÜİK VERİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA”. Journal of Economic Policy Researches 5, sy. 2 (Temmuz 2018): 101-16.
EndNote YAZICI AM (01 Temmuz 2018) MEDENİ DURUMUN VE EĞİTİMİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİSİ: TÜİK VERİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Journal of Economic Policy Researches 5 2 101–116.
IEEE A. M. YAZICI, “MEDENİ DURUMUN VE EĞİTİMİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİSİ: TÜİK VERİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA”, JEPR, c. 5, sy. 2, ss. 101–116, 2018.
ISNAD YAZICI, Ayşe Meriç. “MEDENİ DURUMUN VE EĞİTİMİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİSİ: TÜİK VERİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA”. Journal of Economic Policy Researches 5/2 (Temmuz 2018), 101-116.
JAMA YAZICI AM. MEDENİ DURUMUN VE EĞİTİMİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİSİ: TÜİK VERİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. JEPR. 2018;5:101–116.
MLA YAZICI, Ayşe Meriç. “MEDENİ DURUMUN VE EĞİTİMİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİSİ: TÜİK VERİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA”. Journal of Economic Policy Researches, c. 5, sy. 2, 2018, ss. 101-16.
Vancouver YAZICI AM. MEDENİ DURUMUN VE EĞİTİMİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİSİ: TÜİK VERİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. JEPR. 2018;5(2):101-16.