PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İSLAM DİNİ KUTSAL KİTABINDA HAYVAN HAKLARI

Yıl 2008, Cilt 34, Sayı 1, 57 - 66, 20.11.2012

Öz

ÖZET

Tek Tanrılı dinlerin en sonuncusu olarak kabul edilen İslam dini, VII. Yüzyılda Arap Yarımadası'nda doğmuş, oradan Ortadoğu ve Akdeniz yoluyla tüm dünyaya yayılmıştır. Günümüz dünyasında 1,5 milyara yakın bir kitle bu dini benimsemiştir.

İnsanlara daha mutlu bir dünya kurmaları için öğretiler sunan İslam dininin kutsal kitabi Kur'an'da farklı hayvan türlerinin zengin bir şekilde yer aldığı da görülmektedir.

Bu çalışmada İslam dininin kutsal kitabındaki tüm metinler incelenerek, geçmişten günümüze İslam toplumlarında hayvanların önemi, hayvan hakları ve hayvan refahı gibi konuların dini temellerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kur'an, İslam, Hayvan Hakları, Hayvan Refahı, Kurban.

 

ANIMAL RIGHTS IN THE HOLY BOOK OF ISLAM

ABSTRACT

Islam, which is the last of what are generally accepted as the great monotheistic faiths, was born on the Arabian Peninsula in the 7th century, and from there spread via the Middle East and Mediterranean to all parts of the globe. Today, around 1.5 billion people worldwide are followers of Islam.

In the Holy Book of this religion, the Qur'an, which presents teachings on how to make the world a happier place for people to live in, a variety of species of animals have a number of different roles to play.

This work, by studying the entire text of the Holy Qur'an, aims to present the basis in religion of issues such as the importance of animals, animal rights, and animal welfare in Islamic societies throughout the ages to the present day.

Key Words: The Qur'an, Islam, Animal rights, Animal welfare, Animal sacrifice.

Kaynakça

 • Anonim: İslâm Ansiklopedisi. Cilt: 17., Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İslam Araştırma Merkezi, İstanbul, 1998, 81-102.
 • Anonymous: Religion & Ethics-Animal Ethics. (Judaism, Christianity, İslâm). BBC Pres UK, 2005, 1-22.
 • Armutak, A.: Doğu ve Batı Mitolojilerinde Hayvan Motifi. I. Memeli Hayvanlar. İstanbul Üniv. Vet. Fak Derg., 2002; 28 (2), 411-427.
 • Çağatay, N.: Sorularla İslâm Dini ve İslam Tarihi. Gündoğan Yayıncılık, Ankara, 1997, 119-223.
 • De Grazia, D.: Hayvan Hakları. (Çev. Hakan Gür). Dost Kitabevi. Kültür Kitaplığı. Ankara, 2006, 11-25.
 • Doğrul, Ö. R.: Yeryüzündeki Dinler Tarihi. İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1958,176-244.
 • Erk, N.: Veteriner Tarihi. A.Ü. Veteriner Fakültesi Yayınları No: 195, Ankara, 1978, 1-242.
 • Feyizli, T.: İslâmda ve Diğer İnanç Sistemlerinde Oruç-Kurban. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 757, Ankara, 1993, 91-121.
 • Gezgin, D.: Hayvan Mitosları. Sel Yayıncılık. İstanbul, 2007, 11-175.
 • Hançerlioğlu, O.: İslâm İnançları Sözlüğü. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984, 1-775.
 • Herodot: Herodot Tarihi. (Çev. M. Ökmen). Remzi Kitabevi, İstanbul, 1983, 105-115.
 • Kitab-ı Mukaddes: Eski ve Yeni Ahit. Tevrat, Zebur (Mezmurlar) ve İncil (İbrani, Kildani ve Yunani Dillerinden Tercüme). Kitabı Mukaddes Şirketi; İstanbul, 1996, 1-895 +1-275.
 • Kur'an: Türkçe Çeviri. Okat Yayınevi, İstanbul, 1971, 1-348.
 • Morris, D.: Hayvan-İnsan Sözleşmesi. (Çev. M. Harmancı). İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1990, 1-151.
 • Özkan, A. R.: Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ Basım Yayın Pazarlama A.Ş., Ankara, 2003, 95-176.
 • Öztürk, Y. N.: Kur'an-ı Kerim Meali (Türkçe Çeviri). Yeni Boyut Yay., İstanbul, 1998, 1¬ 583.
 • Singer, P.: Hayvan Özgürleşmesi. (Çev. H. Doğan), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005, 256¬ 296.
 • Sungurbeyoğlu; İ: Hayvan Hakları. Bir İnsanlık Kitabı. İ.Ü. Hukuk Fakültesi yayınları No: 701, İ. Ü. Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul, 1992, 1-615.
 • Tannenbaum, J.: Veterinary Ethics. Second Edition. Mosby Year Book Inc., U.S.A., 1989, 19-25.
 • Turna, G.: Hayvan Hakları. Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1991, 1-80.
 • Ünder, H.: Çevre Felsefesi. Etik ve Metafizik Görüşler. Doruk Yayıncılık, Ankara, 1996, 162-190.
 • Watt, W. M.: Hazreti Muhammed. (Çev. H. Örs). Remzi Kitabevi, İstanbul, 1963, 1-255.
 • Yakup Şükrü: İslâmda Avcılık. Gelişim Matbaası, Ankara, 1988, 1-19.
 • Yazır, E. H.: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Temel Neşriyat Dağıtım Pazarlama, İstanbul, 2000, 1-606.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Altan ARMUTAK>

Yayımlanma Tarihi 20 Kasım 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 34, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { iuvfd195646, journal = {İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {0250-2836}, eissn = {2148-8320}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa}, year = {2012}, volume = {34}, number = {1}, pages = {57 - 66}, doi = {10.16988/iuvfd.62404}, title = {İSLAM DİNİ KUTSAL KİTABINDA HAYVAN HAKLARI}, key = {cite}, author = {Armutak, Altan} }
APA Armutak, A. (2012). İSLAM DİNİ KUTSAL KİTABINDA HAYVAN HAKLARI . İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 34 (1) , 57-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuvfd/issue/18534/195646
MLA Armutak, A. "İSLAM DİNİ KUTSAL KİTABINDA HAYVAN HAKLARI" . İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 (2012 ): 57-66 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuvfd/issue/18534/195646>
Chicago Armutak, A. "İSLAM DİNİ KUTSAL KİTABINDA HAYVAN HAKLARI". İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 (2012 ): 57-66
RIS TY - JOUR T1 - İSLAM DİNİ KUTSAL KİTABINDA HAYVAN HAKLARI AU - AltanArmutak Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 66 VL - 34 IS - 1 SN - 0250-2836-2148-8320 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi İSLAM DİNİ KUTSAL KİTABINDA HAYVAN HAKLARI %A Altan Armutak %T İSLAM DİNİ KUTSAL KİTABINDA HAYVAN HAKLARI %D 2012 %J İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 0250-2836-2148-8320 %V 34 %N 1 %R %U
ISNAD Armutak, Altan . "İSLAM DİNİ KUTSAL KİTABINDA HAYVAN HAKLARI". İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 / 1 (Kasım 2012): 57-66 .
AMA Armutak A. İSLAM DİNİ KUTSAL KİTABINDA HAYVAN HAKLARI. iuvfd. 2012; 34(1): 57-66.
Vancouver Armutak A. İSLAM DİNİ KUTSAL KİTABINDA HAYVAN HAKLARI. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2012; 34(1): 57-66.
IEEE A. Armutak , "İSLAM DİNİ KUTSAL KİTABINDA HAYVAN HAKLARI", İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sayı. 1, ss. 57-66, Kas. 2012, doi:10.16988/iuvfd.62404