Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Turizmde Elektronik Pazarlama

Yıl 2010, Cilt 1, Sayı 1, 5 - 22, 01.05.2010
https://doi.org/10.5505/iuyd.2010.66376

Öz

AMAÇ: Bilgi teknolojilerinde yaşanan inanılmaz hız, işletmeleri değişime zorlamaktadır. Teknolojinin, rekabetin ve tüketicilerin baskısı ile işletmeler, süreçlerini yeniden yapılandırmışlardır. Bu esnada İnternet, önemli bir pazarlama aracı olarak ortaya çıkmıştır. Hem tüketiciler hem de işletmelere yönelik avantajları ile herkes tarafından kabul görerek hızla yayılmaya başlamıştır. İnternet, turizm ürünlerinin dağıtımı ve pazarlaması konusunda önemli değişiklikler yaratmıştır. Bu çalışmanın amacı, İnternet’in pazarlama aracı olarak turizm sektöründeki kullanımı ve yarattığı değişimi ortaya koymaktır.YÖNTEMLER: BULGULAR: SONUÇ

Electronic marketing in tourism sector

Yıl 2010, Cilt 1, Sayı 1, 5 - 22, 01.05.2010
https://doi.org/10.5505/iuyd.2010.66376

Öz

OBJECTIVE: The incredible speed of information technology experiences, are forced establishments to change. Establishments with the pressure of technology, competition and consumers have reconstructed their process. In the meantime, the internet has emerged as an important marketing tool. With the advantages for both consumers and businesses, it recognized by everyone has begun to spread quickly. Internet has created major changes on distribution and marketing of tourism services. The aim of this study is revealed the change and usage of the internet in the tourism sector as a marketing tool.METHODS: RESULTS: CONCLUSION

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Diğer ID JA64EJ66CG
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nuray Selma Özdipçiner Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özdipçiner, N. S. (2010). Turizmde Elektronik Pazarlama . Journal of Internet Applications and Management , 1 (1) , 5-22 . DOI: 10.5505/iuyd.2010.66376