Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Internet marketing activities of enterprises a research on natural stone and marble industry in Denizli

Yıl 2010, Cilt 1, Sayı 1, 23 - 37, 01.05.2010
https://doi.org/10.5505/iuyd.2010.33042

Öz

OBJECTIVE: Internet, has improved rapidly in a short time because of it’s benefits. Providing high interaction level between users, internet was grew up much more rapidly than the other communication technologies. Everyday more and more people use internet. Also technologies improve continuously and new practises are emerging. In this study, local and internetational literature is reviewed and how the advances in the internet environment affects enterprises marketing activities is investigated. At the same time with the performed fieldwork, it is invesitgated that how enterprises use the internet on their marketing activities. As a result of research, importance of internet marketing for natural stone and marble businesses is revealed.METHODS: RESULTS: CONCLUSION

İşletmelerin İnternet Pazarlama Faaliyetleri: Doğal Taş ve Mermer Sanayinde Bir Araştırma

Yıl 2010, Cilt 1, Sayı 1, 23 - 37, 01.05.2010
https://doi.org/10.5505/iuyd.2010.33042

Öz

AMAÇ: İnternet sunduğu fırsatlar nedeniyle kısa sürede hızlı bir şekilde gelişme kaydetmiştir. Kullanıcılar arasında sağladığı zengin etkileşim yönü, İnternet’in diğer iletişim araçlarından çok daha hızlı yaygınlaşmasını sağlamıştır. Her geçen gün daha fazla kullanıcı İnternet’i kullanırken, İnternet teknolojileri de sürekli gelişerek evrimleşmiş ve yeni uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada ve yabancı literatür incelenmiş, İnternet ortamındaki gelişmelerin, işletmelerin pazarlama faaliyetlerini nasıl etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda gerçekleştirilen saha çalışması ile işletmelerin İnternet’i, pazarlama faaliyetlerinde ne kadar etkin kullandıkları araştırılmıştır. Araştırma neticesinde doğal taş ve mermer işletmelerinin İnternet pazarlamaya verdikleri önem de ortaya konmuştur.YÖNTEMLER: BULGULAR: SONUÇ

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Diğer ID JA56FS98JT
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Duygu Koçoğlu1 Bu kişi benim


Sami Ozan Ozan Özcan2 Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Koçoğlu1, D. & Özcan2, S. O. O. (2010). İşletmelerin İnternet Pazarlama Faaliyetleri: Doğal Taş ve Mermer Sanayinde Bir Araştırma . Journal of Internet Applications and Management , 1 (1) , 23-37 . DOI: 10.5505/iuyd.2010.33042