Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2010, Cilt 1, Sayı 1, 39 - 59, 01.05.2010
https://doi.org/10.5505/iuyd.2010.09719

Öz

AMAÇ: Günümüz ekonomisinin dijital ekonomi olarak adlandırıldığı bir ortamda yirmi birinci yüzyılın gereği olarak bütün ülkeler, ulusal bilişim altyapılarını oluşturmak zorundadırlar. Tüm işletmelerde kendi içinde bir bilişim altyapısı kurmalıdırlar. Teknolojiyi gereği gibi kullanıp, bilgiyi üretebilen, bilgiyi paylaşabilen toplumlar rekabet gücüne sahip toplumlar haline gelecek; rekabet gücüde ancak bilgiye erişebilme yeteneği ile ölçülebilecektir. Uygulamaya yönelik bu araştırma, Ege kıyısındaki beş yıldızlı konaklama işletmelerinin ve birinci sınıf tatil köylerinin web sayfalarının analizini kapsamaktadır. Araştırmanın sonucunda, konaklama işletmelerinin web sitelerinin çoğunluğunun bilgi sağlayıcı özellikler içerdiği fakat iyi hazırlanmış web sitelerinin yanında, konaklama işletmelerinin imajını olumsuz etkileyen yetersiz web sayfalarının da var olduğu tespit edilmiştir.YÖNTEMLER: BULGULAR: SONUÇ

Evaluation of web sites of accommodation companies

Yıl 2010, Cilt 1, Sayı 1, 39 - 59, 01.05.2010
https://doi.org/10.5505/iuyd.2010.09719

Öz

OBJECTIVE: In a situation in which present economy is called as a digital economy, all organizations have to make up their informatics infrastructures. The societies that can use and share the information by using the technology as it requires will be societies that have the power of competition; and the power of competition will just be measured by the ability of reaching the information. This applicational study includes the analysis of the web pages of the five star accommodation companies and first class holiday villages. As a result of the research it is found out that many web sites of the accommodation companies include features supplying information but, in addition to well-prepared web sites there are also insufficient websites that affect the image of the accommodation companies negatively.METHODS: RESULTS: CONCLUSION

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Diğer ID JA68AA82HY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Muhammed İhsan Çubukcu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çubukcu, M. İ. (2010). Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi . Journal of Internet Applications and Management , 1 (1) , 39-59 . DOI: 10.5505/iuyd.2010.09719