Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Elektronik Posta ile Pazarlama Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2010, Cilt: 1 Sayı: 1, 61 - 74, 01.05.2010
https://doi.org/10.5505/iuyd.2010.65375

Öz

AMAÇ: Kısaca, EPP olarak ifade edilen, elektronik posta ile pazarlama; elektronik posta sisteminin diğer İnternet araçları ile bir bütün olarak yürütülen, müşterinin izni ve kontrolünde olan, işletme tarafından geri dönüşleri ölçülebilen ve aşamalardan meydana gelen bir pazarlama sürecidir. Alan araştırması* için likert ve semantik farklılıklar ölçeğinin kullanıldığı anket formu, deneklere gönderilmiş ve örneklem büyüklüğü için yeterli olan 3.032 adet geri dönüşüm sağlanmıştır. Hipotez testlerimizde, veri yapılarına uygun olarak, frekans dağılımları, ki-kare ve Anova analizleri ile Pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır.YÖNTEMLER: BULGULAR: SONUÇ

E-mail Marketing and a Study

Yıl 2010, Cilt: 1 Sayı: 1, 61 - 74, 01.05.2010
https://doi.org/10.5505/iuyd.2010.65375

Öz

OBJECTIVE: E-mail Marketing (EPP) is a process, which consists of stages and performed under the control and permission of consumers, executed with integrated Internet tools, and produces measurable response rates. A questionnaire which mainly includes likert scale and semantic differences scale were utilized. The questionnaires were e-mailed to the sample elements and 3.032 replies received. In accordance with the data structure, frequencies, chi-square, Anova and Pearson correlation analyses were conducted as statistical analyses.METHODS: RESULTS: CONCLUSION

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Diğer ID JA82RU94HM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Selçuk Burak Haşıloğlu1 Bu kişi benim

İrfan Süer2 Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Haşıloğlu1, S. B., & Süer2, İ. (2010). Elektronik Posta ile Pazarlama Üzerine Bir Araştırma. İnternet Uygulamaları Ve Yönetimi Dergisi, 1(1), 61-74. https://doi.org/10.5505/iuyd.2010.65375