Yıl 2010, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 29 - 39 2010-10-01

Consumer purchase decision process on the internet marketing
İnternet Pazarlama Faaliyetlerinde Tüketici Satın Alma Karar Süreci

Sami Ozan Özcan [1]


Internet caused a radical change in social and business life during recent years. Today, internet is an important communication channel in the marketing. The most important reason on starting to use the internet is that it has cheap cost of usage. For this reason, consumers use the internet frequently. This is why the internet is extremely important in terms of marketing. This study evaluated the Internet marketing activities, consumer purchase decision process.
Son yıllarda İnternet, işletmecilik ve sosyal hayatta radikal değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur. Bugün, artık İnternet pazarlamanın önemli bir iletişim aracıdır. İnternet’in yoğun yaygın olarak kullanılmaya başlanmasının en önemli nedeni kullanım maliyetinin ucuz olmasıdır. Bu nedenle tüketiciler de İnternet’i sıklıkla kullanmaktadır. Dolayısıyla pazarlama açısından da İnternet son derece önemlidir. Bu çalışmada ise İnternet’te pazarlama faaliyetlerinde tüketici satın alma karar süreci değerlendirilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Diğer ID JA65EJ66HG
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Sami Ozan Özcan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2010

APA Özcan, S . (2010). İnternet Pazarlama Faaliyetlerinde Tüketici Satın Alma Karar Süreci . Journal of Internet Applications and Management , 1 (2) , 29-39 . DOI: 10.5505/iuyd.2010.58066