Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The effects of market, e-marketing, entrepreneurial, and technology orientations on export performance

Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 2, 27 - 52, 01.10.2012
https://doi.org/10.5505/iuyd.2012.80774

Öz

OBJECTIVE: This study investigated the impacts of stratejic orientations on exportperformance. Research model posits that market, e-marketing, entrepreneurialand technology orientations have a possitive impact on export performance. Thefindings demonstrate that market and e-marketing orientations have partiallyeffects on export performance. The paper provides a better understanding onhow to improve export performance.METHODS: RESULTS: CONCLUSION

PAZAR, E-PAZARLAMA, GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ YÖNELİMLERİNİN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 2, 27 - 52, 01.10.2012
https://doi.org/10.5505/iuyd.2012.80774

Öz

AMAÇ: Bu çalışma ihracat performansı üzerine stratejik yönelimlerin etkisiniaraştırmaktadır. Araştırma modeli pazar, e-pazarlama, girişimcilik ve teknolojiyönelimlerinin ihracat performansı üzerinde pozitif etkisine sahip olduğunuvarsaymaktadır. Araştırma sonuçları pazar ve e-pazarlama yöneliminin ihracatperformansı üzerine kısmi etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmaihracat performansının nasıl iyileştirilebileceği hususundaki bilgimizi arttırmayısağlayacaktır.YÖNTEMLER: BULGULAR: SONUÇ

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Diğer ID JA55BF27FY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Atilla SÜRER1 Bu kişi benim


Hanifi Murat MUTLU2 Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Sürer1, A. & Mutlu2, H. M. (2012). PAZAR, E-PAZARLAMA, GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ YÖNELİMLERİNİN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ . Journal of Internet Applications and Management , 3 (2) , 27-52 . DOI: 10.5505/iuyd.2012.80774