Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Research on web and social network sites of e-commerce enterprises by content analysis method

Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 2, 53 - 78, 01.10.2012
https://doi.org/10.5505/iuyd.2012.87597

Öz

OBJECTIVE: E-commerce coming forward with rapid growth and international penetration ofInternet technologies, is getting more favored for consumers by its benefits. Inthe new economy corporations preferring e-commerce are also improving theirweb and social network sites through improved technology and changingconsumer expectations. In this study, web and social network sites of the top tene-commerce corporations (internet retailing) determined by their turnovers in2010, are examined by the method of content analysis. In consequence, it wasdiscovered that corporations with common intention were in correspondencewith providing similar criterion. Besides, various proposals were made for the ecommercecorporations through our findings.METHODS: RESULTS: CONCLUSION

E-Ticaret İşletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 2, 53 - 78, 01.10.2012
https://doi.org/10.5505/iuyd.2012.87597

Öz

AMAÇ: İnternet teknolojilerinin hızlı gelişimi ve dünya çapında yaygınlığı ile ön planaçıkan e-ticaret, hem işletmelere hem de tüketicilere sağladığı yararlar nedeniyledaha fazla tercih edilir hale gelmektedir. Yeni ekonomi içerisinde başarılı olmakisteyen işletmeler sadece e-ticareti tercih etmekle kalmamakta, aynı zamandaweb ve sosyal ağ sitelerini gelişen teknoloji ve değişen tüketici beklentileridoğrultusunda geliştirme yoluna gitmektedir. Bu çalışmada, 2010 yılındaTürkiye’de cirosu en yüksek ilk 10 e-ticaret işletmesinin (perakendeci) web vesosyal ağ siteleri içerik analizi yöntemiyle incelenmektedir. Araştırmasonucunda, ortak amaçla hareket eden işletmelerin benzer kriterleri sağlamadabenzeştiği görülmüştür. Ayrıca, bulgular ışığında e-ticaret işletmelerine çeşitliönerilerde bulunulmaktadır.YÖNTEMLER: BULGULAR: SONUÇ

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Diğer ID JA46TA94AR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet MARANGOZ1 Bu kişi benim


Burak YEŞİLDAĞ2 Bu kişi benim


İşıl Arıkan SALTIK2>

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Marangoz1, M. , Yeşildağ2, B. & Saltık2, İ. A. (2012). E-Ticaret İşletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi . Journal of Internet Applications and Management , 3 (2) , 53-78 . DOI: 10.5505/iuyd.2012.87597