Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İnternet'in Türkçenin Kullanımında ve Toplum-Birey Yapısının Değişimindeki Rolü

Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 2, 79 - 88, 01.10.2012
https://doi.org/10.5505/iuyd.2012.10820

Öz

AMAÇ: nternet’in yaygınlasması sonucunda bilgisayar teknolojisi çok gelismistir.Günümüzde özellikle e-posta ve anlık ileti programları yaygınlasmıstır. Yeni nesilnternet kullanıcıları web, blog, twitter, ipon gibi birçok kavramla tanısmıs vekullanmaya baslamıstır. nternet kullanıcıları basta gençler olmak üzereçocuklardan yaslılara, kadınlardan erkeklere kadar büyük bir kitleyi etkisi altınaalmıstır. Bu hızlı gelisim teknolojik kolaylıkların yanı sıra toplumumuz açısındanTürkçenin yanlıs kullanımını da beraberinde getirmistir. Bu çalısmada; Türkçenindüzgün, dogru ve yaygın olarak sanal ortamda kullanılması ve toplum/bireyyapısının degisimindeki rolü tartısılmıstır.YÖNTEMLER: BULGULAR: SONUÇ

The roles of internet using in Turkish language through the change of society-the individual structure

Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 2, 79 - 88, 01.10.2012
https://doi.org/10.5505/iuyd.2012.10820

Öz

OBJECTIVE: As a result of expansion of internet using, computer technology has beenadvanced very much day by day. Nowadays, it’s common to use e-mail andinstant messaging programs. The new generation internet users were introducedmany concepts like website, blog, twitter and iphone and they started to usethem. Internet users effect many audiences including firstly youngs, then fromchildren to olds, from ladies to men. This rapid development brings technologicalfacilities, but has a bad effect on Turkish language using. The main pupose of thisstudy is to use Turkish language accurately, properly, widely in the internetatmosphere and to determine the roles for the change of society/individualstructures.METHODS: RESULTS: CONCLUSION

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Diğer ID JA43GY45VY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İrfan ERTUĞRUL1 Bu kişi benim


Nuray KESKİN2 Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ertuğrul1, İ. & Keskin2, N. (2012). İnternet'in Türkçenin Kullanımında ve Toplum-Birey Yapısının Değişimindeki Rolü . Journal of Internet Applications and Management , 3 (2) , 79-88 . DOI: 10.5505/iuyd.2012.10820