Yıl 2014, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 39 - 47 2014-05-01

The effect of technological devices on student’s academic success: evidence from Denizli
Teknolojik cihazlarin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri: Denizli örneği

Muhammet Ensar Yeşilyurt [1] , Ramazan Baştürk [2] , Filiz Yeşilyurt [3] , İzzet Kara [4]


In this study the contribution of the technological devices on students’ success has been examined. The effects of the ownership of cell phones, the connection to internet from cell phones , the ownership of computers and the connection to internet from their computers and the numbers of TVs at home on the attendance exam which represents the success of the students have been investigated with parametric tests in the province of Denizli. As a result the students who have computers and have connection to internet at home have been found more successful.
Bu çalışmada teknolojik cihazların öğrenci başarısına katkısı analiz edilmiştir. Denizli’de lise son sınıf öğrencilerinin cep telefonu sahipliği, cep telefonundan internete bağlanıp bağlanmakdıkları, bilgisayar sahipliği, evden internete bağlanıp bağlanmadıkları ve evde bulunan TV sayısının öğrenci başarısını temsil eden üniversiteye giriş sınavından aldıkları puanlar üzerinde etkisinin belirlenebilmesi için parametrik testlerden yararlanılmıştır. Sonuç olarak sadece bilgisayarı olan öğrencilerin olmayanlara gore ve evden interenet bağlananların bağlanmayanlara gore daha başarılı olduklarına ilişkin kanıt bulunmuştur.
Diğer ID JA97NR49UG
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Muhammet Ensar Yeşilyurt

Yazar: Ramazan Baştürk

Yazar: Filiz Yeşilyurt

Yazar: İzzet Kara

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2014

APA Yeşilyurt, M , Baştürk, R , Yeşilyurt, F , Kara, İ . (2014). The effect of technological devices on student’s academic success: evidence from Denizli. Journal of Internet Applications and Management , 5 (1) , 39-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuyd/issue/34112/377360