Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal etkinin Facebook’taki spor tüketicilerinin karar alma süreci üzerindeki etkisi

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 2, 5 - 27, 01.10.2015
https://doi.org/10.5505/iuyd.2015.40412

Öz

Bu çalışmanın amaçları sosyal etkinin Facebook’taki spor tüketicilerinin karar alma sürecinin en çok hangi aşaması üzerinde etkili olduğunu belirlemek ve sosyal etkiyi en çok etkileyen faktörü araştırmaktır. Türkiye’de yürütülen bu ampirik çalışmada, tuttukları takımın Facebook sayfasını takip eden 392 katılımcı yer almıştır. Yapısal eşitlik modelinin sonuçlarına göre sosyal etki en çok alternatiflerin değerlendirilmesi aşaması üzerinde etki göstermektedir. Sosyal etkinin, sosyal etki kaynaklarından ve sosyal platform aktivitelerinden anlamlı şekilde etkilendiği ve sosyal platform aktivitelerinin etkisinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca sosyal etkinin farklı takımların taraftarları arasında değişiklik gösterdiği görülmüştür.

The Impact of Social Influence on the Decision-Making Process of Sports Consumers on Facebook

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 2, 5 - 27, 01.10.2015
https://doi.org/10.5505/iuyd.2015.40412

Öz

The purposes of this study were to determine the phase of decision-making process of sports consumers on Facebook that social influence affects the most, and investigate the most influential factor for social influence. An empirical study conducted in Turkey included 392 participants who followed their favorite football team on Facebook. The results of the structural equation model showed that social influence has the strongest effect on the evaluation of alternatives phase. Social influence source and social platform activities significantly affected social influence; social platform activities had a stronger effect. Additionally, the effect of social influence is differed for some team supporter groups.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İşletme
Diğer ID JA88VY84VD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erkan AKAR1 Bu kişi benim


Hale Fulya YÜKSEL2 Bu kişi benim


Zeki Atıl BULUT3 Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akar1, E. , Yüksel2, H. F. & Bulut3, Z. A. (2015). The Impact of Social Influence on the Decision-Making Process of Sports Consumers on Facebook . Journal of Internet Applications and Management , 6 (2) , 5-27 . DOI: 10.5505/iuyd.2015.40412